مقالات فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 22، شماره 66

تاریخ نمایه سازی مقالات: 11 مهر 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 629