مقالات فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 21، شماره 62

تاریخ نمایه سازی مقالات: 24 خرداد 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 460