مقالات فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 23، شماره 71

تاریخ نمایه سازی مقالات: 10 خرداد 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 124