مقالات فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 23، شماره 70

تاریخ نمایه سازی مقالات: 27 آذر 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 252