مقالات فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 23، شماره 69

تاریخ نمایه سازی مقالات: 17 مهر 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 253