مقالات فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 19، شماره 52

تاریخ نمایه سازی مقالات: 24 خرداد 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 488