مقالات فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 16، شماره 43

تاریخ نمایه سازی مقالات: 23 مهر 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 236