مقالات فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 17، شماره 46

تاریخ نمایه سازی مقالات: 18 مهر 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 102