اطلاعات کنفرانس

کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار

محل برگزاری: تبریز
تاریخ برگزاری: 29 آبان 1393
تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1393
تعداد صفحات: 3132
تعداد مقالات :320
نمایش مقالات: 316090
شناسه ملی این کنفرانس: NDMCONF01
نویسندگان مشارکت کننده: 717 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 51

مجموعه مقالات کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار

نتایج 1 تا 50 از مجموع 320