آقای دکتر وحید بخردی نسب

Dr. Vahid Bekhradi Nasab

گروه حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

Researcher ID: (271590)

10
24

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی