آقای دکتر حسن یزدی فر

Dr. Hassan Yazdifar

استاد حسابداری دانشگاه بورمونث انگلستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185944)

12
15
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی