آقای علی ستاری

Ali Satari

هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178567)

22
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی