فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب)

poetry studies

مجله‌ی «شعرپژوهی (بوستان ادب)» دانشگاه شیراز یکی از مجلات علمی تخصصی در حوزه زبان و ادبیات فارسی است که با مجوز کمیسیون نشریات کشور از سال ۱۳۸۸ با نام «بوستان ادب» از (مجله علوم اجتماعی  و انسانی دانشگاه شیراز، که از سال ۱۳۶۴ در حوزه های علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم تربیتی، علوم سیاسی، اقتصاد و حقوق و ... به صورت ویژه نامه به چاپ می رسید) تفکیک شده و به صورت مستقل از سال ۱۳۸۷ شروع به کار نموده و اولین شماره آن در بهار ۱۳۸۸ منتشر شد و از سال ۱۳۸۹ به دلیل افزایش تعداد مقالات پذیرش شده، به صورت فصلنامه به کار خود ادامه داد. در سال ۱۳۹۱، بر اساس سیاست وزارت محترم علوم و کمسیون محترم نشریات بر تخصصی‌تر شدن مجلات، و با پیشنهاد هیات تحریریه و موافقت اعضای محترم کمسیون در نشست مورخ ۲۱ /۴/ ۹۱ ، از سال ۱۳۹۱، به موجب نامه شماره‌ی ۳/۱۴۲۶۷۳/ ۳ روز ۹ /۷/ ۱۳۹۱ این مجله به صورت تخصصی، در زمینه‌ی پژوهش‌های شعر فارسی (متون نظم) و با عنوان جدید «شعرپژوهی» فعالیت خود را ادامه داده است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)