آقای دکتر اسحاق طغیانی

Dr. Eshagh Toghyani

استاد، دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185368)

8
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی