آقای دکتر علیرضا مظفری

Dr. Alireza Mozaffari

استاد، گروه ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400239)

2
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی