آقای دکتر رضا صادقی شهپر

Dr. Reza Saeghi Shahpar

فرد مهم علمی - Researcher ID: (455045)

2
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی