آقای دکتر فرزاد بالو

Dr. Farzad Baloo

فرد مهم علمی - Researcher ID: (242066)

7
48

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی