ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

انتشار مقالات دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی

شنبه، 19 مهر، 1399
مقالات دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی در تاریخ 19 مهر 1399 در پایگاه سیویلیکا نمایه و منتشر شد.این رویداد توسط انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران و انجمن مطالعات برنامه درسي ايران شعبه هرمزگان در شهر بندرعباس برگزار شده است.در این رویداد 169 مقاله شامل 1955 صفحه ارائه شده است.بر اساس تحلیل اولیه انجام شده، مقالات این دوره از کنفرانس عمدتا در موضوعات زیر ارائه شده است:
  • - آموزش
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی به صورت زیر می باشد:

1 بررسی اثربخشی تجارب جهانی استفاده از بازی های آموزشی در کلاس درس در مقطع ابتدایی
2 بررسی ویژگیهای خلاقانه استادان دانشگاه فرهنگیان و میزان استفاده آنها از روشهای تدریس خلاق
3 تأثیر الگوی یادگیری موضوعی ، سبک یادگیری وتوانایی خواندن بر نتایج یادگیری دانش آموزان
4 تأثیر برنامه درسی چندبعدی بر رشد مهارت مقابله با استرس دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر اصفهان
5 تأثیر روش های نوین یادهی یادگیری برپیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان ابتدایی شهر بندرعباس
6 تأثیر نحوه ی نگارش کتب ریاضی دبستان بر روش تدریس آموزگاران
7 رابطه کاربرد نشانگر های تدریس اثربخش در درس علوم پایه ششم با موفقیت خواهی و نگرش علمی دانش آموزان
8 شادی و نشاط در مدارس
9 منابع انسانی و یادگیری دانش آموزان ابتدایی
10 نقش تکالیف یادگیری خارج از مدرسه بر افزایش خوکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان
11 اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان
12 اثربخشی آموزش طرحواره درمانی بر نگرش ناکارآمد ونشخوار فکری دانشجویان دختر مضطرب روان شناسی بالینی دانشگاه تهران غرب
13 اثربخشی بازی های آموزشی بر یادگیری درس ریاضی دانش آموزان با تاکید بر بازی ستاره
14 اثربخشی تحولات طراحی آموزشی تکنولوژی محور بر فرایند یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی
15 اثربخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان
16 اثربخشی مشاوره های فردی و گروهی بین دانش آموزان از منظر مشاوران در مقطع متوسطه اول شهر کرج
17 اجرای طرح آموزشی- تربیتی دانش آموز خود باور و با نشاط در راستای ایجاد شور و نشاط در رفتار ، خودباوری و افزایش حس اعتماد به نفس در دانش آموزان مقطع ابتدایی (دوره اول) همگام با آموزش نوین
18 ارائه الگوی تدریس رویکرد نوین خدمات محوری1در دوره ابتدایی
19 ارائه نقشه روابط علّی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت یادگیری با آموزش مجازی در دوره ابتدایی
20 ارزیابی کیفیت طرح تدبیر مدیران بر اساس الگوی سیپ و تاثیر آن بر ارتقای عملکرد مدیریت در مدارس ابتدائی ناحیه یک شهر ارومیه در سال تحصیلی 98-99
21 ارزیابی میزان تاثیر روشهای دعوت دانش آموزان به نماز
22 استراتژی های توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی
23 استفاده از تکالیف یادگیری فعال و آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان دوره ابتدایی (با تأکید بر هویت ایرانی اسلامی کودکان)
24 استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس کتب مقطع ابتدایی و تاثیر آن بر یادگیری دانش آموزان
25 امکان سنجی اجرای برنامه درسی قصد شده کار وفناوری پایه ششم از دیدگاه معلمان در مدارس منطقه 6 شهر تهران
26 آسیب شناسی استاندارد فضای آموزشی کلاس های درس باتوجه به بیماری های اپیدمی ( کووید-19)
27 آموزش سواد رسانه ای و تفکر انتقادی در آموزش وپرورش (ماهیت، ابعاد و مدل ها)
28 آموزش فلسفه به کودکان از طریق داستان ها و بازی های ادبیات کلاسیک ایرانی
29 بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی یادگیری برخودپنداشت تحصیلی وشایستگی تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهرهمدان
30 بررسی ارتباط بین هوش عاطفی، سلامت روان و نگرش مثبت معلمان دوره ابتدایی در مدارس بخش بنت
31 بررسی تاثیرچابکی فرهنگی مدیران مدارس ابتدایی بر اساس توانمندی، تعهد، شایستگی و فرهنگ مدرسه
32 بررسی اثربخشی استفاده از روش های قصه گویی بر افزایش دامنه لغات گفتاری دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی ناحیه یک سال 98-99
33 بررسی اکتشافی- تحلیلی صلاحیت های حرفه ای معلمان بر اساس سند چشم انداز 1404 (برنامه جامع پنجم و ششم اسناد تحولی:دیدگاهی آینده نگر)
34 بررسی آموزش سواد رسانه به عنوان حوزه مغفول در برنامه درسی دوره ابتدایی
35 بررسی تاثیر آموزش از طریق اینفوگرافیک بر یادگیری و یادداری درس زبان فارسی
36 بررسی تاثیر خلاقیت بر یاددهی و یادگیری دانش آموزان
37 بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری شناختی و فرا شناختی بر انگیزش پیشرفت یادگیری دانش آموزان پایه ششم شهر تازاباد ثلاث باباجانی در درس ریاضی
38 بررسی تاثیر روش های تدریس بر میزان پیشرفت دانش آموزان در یادگیری روخوانی آیات قرآن کریم
39 بررسی تاثیر همکاری اولیای دانش آموزان پایه دوم ابتدایی بر کیفیت آموزش مجازی
40 بررسی تاثیرفعالیت های خارج از کلاس درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس فارسی دوم دبستان
41 بررسی تأثیرکارورزی فکورانه در برنامه درسی تربیت معلم بر رشد تفکر انتقادی دانش آموزان(مطالعه موردی: دانش آموزان ابتدایی شهر شوط)
42 بررسی تطبیقی اهداف و محتوای برنامه درسی ریاضیات پایه چهارم مقطع ابتدایی ایران و کره جنوبی
43 بررسی تطبیقی اهداف و محتوای برنامه درسی ریاضیات پایه چهارم مقطع ابتدایی ایران و تایوان
44 بررسی تطبیقی روش های تربیت کودک در نهج البلاغه و مکتب ایده آلیسم
45 بررسی چالش های فرهنگی – اجتماعی شبکه ای اجتماعی مجازی بر باورهای دینی و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان
46 بررسی رابطه ابتکار شخصی و جهت گیری مذهبی با عملکرد شغلی بین دبیران مقطع متوسطه منطقه دشتیاری
47 بررسی رابطه ادراک معلمان از ساختار سازمانی با سطح استرس شغلی آنان در بین معلمان مدارس ابتدایی ناحیه دو شهرستان بندرعباس
48 بررسی رابطه انعطاف پذیری ذهنی و بهزیستی شناختی دربین دانش آموزان
49 بررسی رابطه بین ابعاد ذهنیت فلسفی با سبک های عملکرد کاری مدیران ومعاونین مدارس
50 بررسی رابطه بین ادراکات سازمانی و فرهنگ سازمانی در مدارس ابتدایی شهرستان پارسیان
51 بررسی رابطه بین اشتیاق تحصیلی و عملکرد ریاضی دانش آموزان دوره متوسطه
52 بررسی رابطه بین اضطراب ریاضی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
53 بررسی رابطه بین باورهای زیبایی شناسی و روش های تدریس فعال در بین معلمان ابتدایی(مورد مطالعه: معلمان ابتدایی منطقه 19 تهران)
54 بررسی رابطه بین تربیت علمی فناورانه با سواد رسانه ای دانش آموزان متوسطه دوم
55 بررسی رابطه بین سبک های یادگیری دانش آموزان با ویژگی های شخصیتی آنها درمقطع تحصیلی متوسطه دوم در شهرستان پارسیان
56 بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان سبزوار
57 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی با آوای سازمانی در بین مدیران آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد
58 بررسی رابطه بین علاقه به انجام پژوهش با خودکارآمدی پژوهشی در بین دانشجویان(مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور)
59 بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با توانمندسازی مدیران مقطع ابتدایی شهرستان بستک
60 بررسی رابطه بین مهارتهای برنامه های درسی معلمان ابتدایی با اهمال کاری تحصیلی و اشتیاق تحصیلی (مورد مطالعه: معلمان ابتدایی منطقه 19 تهران)
61 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان دوره ابتدایی شهر رودان
62 بررسی رابطه تعهد حرفه ای معلمان ابتدایی ناحیه یک و دو ارومیه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سال تحصیلی 98 - 99
63 بررسی رابطه تفکر انتقادی و مهارتهای سواد علمی فناورانه بر مهارت زندگی دانش آموزان متوسطه
64 بررسی رابطه خلاقیت و ویژگی های شخصیتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان رودان
65 بررسی رابطه خودکارآمدی و عملکرد تحصیل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان بستک
66 بررسی رابطه مهارتهای معلمان و خلاقیت دانش آموزان (مطالعه موردی مدارس دخترانه مقطع ابتدایی منطقه پاکدشت)
67 بررسی رابطه هوش معنوی و ابعاد آن با فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی شهرستان بستک
68 بررسی رابطه ی بین باورهای معرفت شناختی و تفکر انتقادی در دانش آموزان مقطع متوسطه
69 بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مقطع ابتدایی
70 بررسی رابطه ی کیفیت منابع انسانی با اخلاق کاری کارکنان و سلامت سازمانی ادارات آموزش و پرورش غرب استان گلستان
71 بررسی رابطه یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی و اختلال یادگیری دانش آموزان(نمونه موردی : دانش آموزان چهارم و پنجم ابتدایی منطقه 7 شهر تهران )
72 بررسی رابطه ی اثربخشی معلمان و بالابردن کیفیت آموزشی با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی در مدارس ابتدایی ناحیه دو بندرعباس
73 بررسی رابطه ی بین تعلق خاطر کاری با رفتار نوآورانه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان نورآباد لرستان در سال تحصیلی 97-98
74 بررسی رابطه ی بین جوسازمانی نوآورانه با رفتار نوآورانه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان نورآباد لرستان در سال تحصیلی 97-98
75 CECAUD02 بررسی رویکردهای فناورانه در خدمت تدریس
76 بررسی عناصررئالیسم در برنامه ریزی درسی
77 بررسی عوامل موثر بر رفتارهای پرخطر دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرگرگان در سال تحصیلی 96-97
78 بررسی کاربرد ابزارهای آموزش سیار با تکیه بر شبکه های اجتماعی بر فرآیند یاددهی یادگیری
79 بررسی کاربرد بازی های گروهی در کلاس درس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
80 بررسی میزان اثر بخشی عملکرد دانشجو معلمان رشته آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان کرمان در سال تحصیلی 1399-1398
81 بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت های زندگی برسبک های مقابله ای در نوجوانان
82 بررسی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در فرسودگی تحصیلی دانش آموزان
83 بررسی میزان تحقق اهداف طرح برنامه ویژه مدرسه(بوم) در مدارس متوسطه دوره اول شهرستان سیریک در سال تحصیلی 1398-99
84 بررسی میزان خوانایی کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی براساس روش فلش، گانینگ فوگ، مک لافلین، فرای، پاور، سامنر و کرل
85 بررسی میزان رضایت از تحصیل و رابطه آن با ارزشیابی از عملکرد اساتید توسط دانشجویان
86 بررسی نظر دانش آموزان مدارس متوسطه بندرعباس در رابطه با آموزش از طریق فناوری های نوین
87 بررسی نقش آموزش ریاضی به شیوه ی نقشه مفهومی بر عملکرد حل مسئله ریاضی و خودپنداره ریاضی دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی استان البرز
88 بررسی نقش جهت گیری هدف بر خودکارآمدی خلاق دانش آموزان پایه ششم ابتدایی
89 بررسی نقش راهبردهای مطالعه و علاقه تحصیلی در پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان ابتدایی
90 بررسی نقش و رابطه بین درس پژوهی با توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی
91 بررسی نقش هنر و زیبا شناختی در برنامه درسی دوره ابتدایی
92 بررسی نقش یادگیری سیار در فرآیند یاددهی ویادگیری
93 بررسی و تبیین مضامین و احتجاجات تربیتی مفهوم پدیدارشناختی هویت
94 بررسی و مقایسه ی میزان اثربخشی روش تدریس همیاری و روش تدریس آزمایشگاهی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان
95 بررسی تأثیر راهبردهای یاددهی - یادگیری مبتنی بر دست ورزی برارتقاء مهارت های شناختی و حسی – حرکتی کودکان 6 ساله ی شهراصفهان
96 به کار بردن راهبردهای تئوری انتخاب بر کیفیت یادگیری دانش آموزان کلاس
97 بهبود تدریس در کلاس های چند پایه
98 بهره گیری از فناوری های نوین الکترونیکی در یادگیری دانش آموزان دبیرستانی
99 بهسازی نیروی انسانی در دانشگاه فرهنگیان: رویکردها و راهکارها
100 پاسخ به تکالیف درسی در ابتدایی ، آری یا نه؟
101 پیش بینی خودکارآمدی و عزت نفس کودکان بر اساس بررسی مقایسه ای ازدواج زودهنگام ودیر هنگام والدین
102 پیش بینی آموزش های خلاقانه بر پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی در آموزش و پرورش استان هرمزگان
103 تاثیر آموزش معکوس برآمادگی یادگیری خود راهبر ،پیشرفت تحصیلی ومشارکت دانش آموزان
104 تاثیر بازی های کامپیوتری استراتژی بر خلاقیت کودکان دبستان شهید مطهری قشم
105 تاثیر باورهای فردی و دینی بر خودپنداری و هویت اجتماعی دانش آموزان
106 تاثیر خلاقیت در آموزش ویادگیری دانش آموزان
107 تاثیر روش بارش مغزی بر خلاقیت دانش آموزان پسر متوسطه دوم مدرسه نمونه دولتی ایت الله خامنه ای ناحیه یک شهر بندرعباس در سال تحصیلی 1398-1399
108 تأثیر روش های تدریس مبتنی بر بازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
109 تاثیر روش های خلاقانه تدریس در آموزش ابتدایی
110 تاثیر سواد اولیا بر آموزش مجازی دانش آموزان مقطع ابتدایی
111 تحلیل محتوای ارتباطی کتاب هدیه های آسمانی دوم دبستان براساس اهداف مورد انتظار
112 تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان چهارم و پنجم ابتدایی از نظر توجه به ارزش های اخلاقی سند برنامه درسی ملی
113 تحلیل محتوای کتب علوم اجتماعی دوره ی دوم متوسطه (مطالعه موردی جامعه شناسی پایه دوازدهم)
114 تدریس خلاقانه
115 تدوین اهداف برنامه درسی در دوره دبستان با تأکید بر تربیت شهروندی
116 تکالیف یادگیری خارج از مدرسه دانش آموزان
117 جایگاه توسعه حرفه ای معلمان ؛ کاربردهایی در آموزش
118 جایگاه حق آزادی در شیوه تعلیم و تربیت اسلامی
119 جایگاه هنر در برنامه درسی از نگاه مکتب اگزیستانسیالیسم
120 چالشهای نظام آموزش دوره ابتدایی ایران
121 چگونگی تحقق اهداف اقتصادی آموزش و پرورش دوره ابتدایی از طریق برنامه های درسی
122 چگونگی تحقق مهارتهای زندگی در برنامه های درسی آموزش و پرورش دوره ابتدایی
123 دانش و مهارت های یادگیرنده برای بهره گیری در یادگیری ترکیبی
124 درس پژوهی در یک شام خانوادگی یا درس پژوهی بر بستر فرهنگ"بر اساس تجربه ی زیست شده ی یک معلم ایرانی"
125 درس پژوهی، رویکردی نوین در بهبود تدریس (ماهیت، چالشها و راهکارها)
126 رابطه احساس شادی و شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر کرج
127 رابطه ادراک از محیط کلاس و هیجان تحصیلی با درگیری تحصیلی در دانش آموزان
128 رابطه سبکهای فرزند پروری والدین با پرخاشگری در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج در سال 97-98
129 رابطه ی تمایل به انجام مشق شب و انگیزه ی شاگردان در کلاس پایه ی دوم ابتدایی مدرسه ی هیات امنای سنندج سال تحصیلی 97 -98
130 رابطه یادگیری مشارکتی با پیشرفت تحصیلی
131 رابطه ی بین سرزندگی تحصیلی دانش آموزان با اضطراب یادگیری آنان
132 رابطه ی بین گرایش دانش آموزان به شرکت در نماز جماعت و سبک زندگی
133 راهبردهای یاددهی-یادگیری مبتنی بر خلاقیت در دوره ابتدایی
134 روش تدریس فعال استلزام یادگیری مادام العمر
135 روش تدریس مبتنی بر زیبایی شناسی
136 روش های تدریس خلاقانه
137 روش های تدریس خلاقانه
138 روش های تدریس خلاقانه
139 رهیافتی پدیدارشناسانه بر تجارب زیسته معلمان ابتدایی از تاثیر اقدام پژوهی بر حل مسائل آموزشی
140 سنجش میزان خوانایی کتاب فارسی پایه سوم ابتدایی براساس روش فلش، گانینگ فوگ، مک لافلین ، پاور، سامنر و کرل و فرای
141 شناسایی و تحلیل عوامل موثر در بهبود فرایند یاددهی – یادگیری دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان با رویکرد آموزش مجازی با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)
142 شناسایی وتعیین ضریب اهمیت مولفه های تعلیم و تربیت اقتصادی در برنامه درسی دوره ابتدایی و اسناد بالا دستی نظام آموزشی از دیدگاه متخصصان و معلمان
143 عینیت بخشیدن به یادگیری خودمختارانه از طریق مشارکت: بررسی تأثیر رویکرد مشارکتی بر نگرش و خودکارآمدی فراگیران زبان انگلیسی ایرانی
144 قابلیت های آموزش ترکیبی در توسعه فرهنگ عمومی
145 محتوای برنامه درسی آموزش پیشگیری از اچ ای وی ( ایدز) برای مربیان بهداشت ایران
146 مطالعه ی تأثیر ابزارهای فناوری محور در فرآیند یاددهی- یادگیریِ دوره ابتدایی
147 معرفی تکنیک شش کلاه تفکر به عنوان یکی ازراه های افزایش تفکر خلاق در دانش آموزان
148 معرفی مدلی مفهومی از کلاس حامی هیجان به مثابه الگویی برای آموزش مطالعات اجتماعی
149 معلّم فضیلت محور،روش تدریس مبتنی بر فضیلت
150 مقایسه اثر روش آموزش سنتی و آموزش مبتنی بر رسانه هادر میزان رضایت دانش آموزان
151 مقایسه تاثیر یادگیری ترکیبی و یادگیری سنتی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدائی
152 مقایسه تطبیقی نظام برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش کشورهای ایران، سوئد و فنلاند
153 مقایسه هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی دبیران مطالعات اجتماعی و سایر دبیران مرد دوره اول متوسطه سنندج در سال تحصبلی 96-97
154 مؤلفه های تدریس در موقعیت های یاددهی-یادگیری روییدنی
155 نقش برنامه درسی خلاق در آموزش و پروش
156 نقش تکالیف مهارت محور در پرورش مهارت های زندگی دانش آموزان دوره اول ابتدایی
157 نقش تکنیک محاسبه ی ذهنی و چرتکه ای در افزایش مهارت دقت و تفکر
158 نقش خانواده و مدرسه در شکل گیری شخصیت اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی
159 نقش درس پژوهی درتوانمندسازی معلمان ابتدایی
160 نقش درس پژوهی در بهبود تدریس
161 نقش راهبردهای مطالعه در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان ابتدایی
162 نقش علاقه تحصیلی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان ابتدایی
163 نقش فرهنگ سازمانی مدرسه در توانایی توفیق معلمان دوره ابتدایی در تدریس (مطالعه موردی؛ شهرستان آباده)
164 نقش فضای آموزشی در عملکرد و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و سنتی
165 نقش فلاسفه تحلیلی در برقراری ارتباط در فراسوی مرزها
166 نقش مشاوره ای معلم
167 نگاهی به عوامل مرتبط با کارایی و صلاحیت حرفه ای معلمان
168 واکاوی تأثیر انعکاس و باز خورد در ارزشیابی تکوینی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان سنندج در سال تحصیلی 1398-99
169 یادگیری مشارکتی آنلاین از مفهوم تا روش

اخبار مرتبط با کنفرانسها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره های جدید ژورنال

پشتیبانی