ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
23
آذر

اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت در تاریخ 23 آذر 1396 تا 23 آذر 1396 توسط موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس, موسسه آموزش عالي علم و فن آوري شمس و تحت حمایت سیویلیکادر شهر تبریز برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

کداختصاصی کنفرانس: AEMCNF01
حوزه های تحت پوشش: حسابداری، مدیریت (عمومی)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس, موسسه آموزش عالي علم و فن آوري شمس و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تبریز

محور هاي كنفرانس
1.مديريت
- مديريت دانش (KM)
- مديريت دولتي ، مديريت دولتي نوين (NPA)
- مديريت بازرگاني
- مديريت صنعتي
- مديريت اجرايي
- تجارت الكترونيك
- مديريت گردشگري و جهانگردي
- مديريت منابع انساني (HRM) ، مديريت استراتژيك منابع انساني (SHRM) ، مديريت منابع انساني الكترونيكي (EHRM)
- تحول فرهنگي و اخلاقي در سيستم هاي مديريت اطلاعات
- نقش برقراري ارتباطات مؤثر با ذينفعان در پذيرش فرهنگ استفاده از خدمات الكترونيك
- چالش هاي فرا روي مديريت و افق هاي نوين در مديريت
- يادگيري سازماني ، سازمان يادگيرنده و سازمان ياد دهنده
- سازماندهي و اصلاح روش ها و تشكيلات
- بررسي تاثيرات توانمند سازي سرمايه انساني ، فرهنگ سازماني و مديريت استعداد در مديريت تحول
- مديريت تعارض و چالش هاي رفتاري،نقش شايسته گزيني و شايسته پروري در تحول سازمان ها
- مديريت و كارآفريني ، دانشگاه كارآفرين و ارزش آفرين ؛ دانشگاه نسل سوم
- مديريت بيمه
- مديريت كسب و كارهاي كوچك و متوسط دانش بنيان
- بازاريابي و بازارسازي ؛ روش ها ، الگوها ، رويكردها ، موانع و راهكارها
- مديريت مالي
- مديريت استراتژيك
- نقش مديريت جهادي در همسويي سياست هاي سازمان ها و برنامه هاي كلان كشور و افزايش توليدملي
- مديريت رفتار و مديريت زمان در سازمان ها و شركت ها
- توانمند سازي منابع انساني، مديريت بهره وري و عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني
- مديريت سرمايه فكري توسعه پايدار
- مديريت امور بانكي
- سرمايه اجتماعي و كارآفريني سازماني
- كسب و كار و كارآفريني از ديدگاه قرآن و اسلام
- مديريت امور فرهنگي و مديريت رسانه
- هوش هيجاني و هوش معنوي
- مديريت آموزش عالي
- مديريت شهري
- مديريت گردشگري
- مديريت خدمات بهداشتي و درماني
- مديريت محيط زيست
- مديريت ريسك ، مديريت بحران ، رهبري و مديريت رفتار سازماني
- خلاقيت ، نوآوري و كارآفريني
- اخلاق حرفه اي و رضايتمندي شغلي و تحول نظام اداري
- مديريت اسلامي
- ارزيابي عملكرد كاركنان
- ساير موضوعات مرتبط با مديريت
- مديريت وتوسعه پايدار گردشگري
- مديريت وبرنامه ريزي توسعه پايداردر گردشگري
- مديريت‎استراتژيك‎درصنعت گردشگري پايدار
- مطالعات تطبيقي در سياست هاي گردشگري پايدار
- مشكلات،موانع ونيازهاي توسعه پايدار گردشگري
- گردشگري، فناوريهاي نوين و شبكه هاي اجتماعي
- مشاركت مردمي در توسعه گردشگري پايدار
- سياستگذاري و خط مشي گذاري در گردشگري پايدار
- مديريت منابع انساني درگردشگري پايدار
- ارتباطات و هماهنگي هاي بين سازماني در توسعه گردشگري پايدار
- مديريت و بازاريابي خدمات گردشگري
- مديريت رفتار شهروندي و گردشگري پايدار
2.اقتصاد
- نقش كارآفريني در اقتصاد مقاومتي
- كارآفريني ، اشتغالزايي و درآمدزايي رشته هاي مختلف علوم اسلامي و علوم انساني
- كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرين و اقتصاد دانش بنيان و تجاري سازي دانش و فناوري
- اقتصاد دانش بنيان و ارتباط صنعت ، دانشگاه و جامعه
- آموزش، تجارت و اقتصاد
- اخلاق تجارت و كسب و كار
- قانون تجارت، حقوق و اقتصاد
- راهكارهاي توسعه مناطق آزاد
- اقتصاد پول و بانكداري
- راهكارهاي توسعه مناطق آزاد
- اقتصاد صنعتي و بازرگاني
- اقتصاد حمل و نقل
- اقتصاد نفت و گاز
- اقتصاد بين الملل و تجارت
- اقتصاد سلامت رفتاري
- اقتصاد شهري، روستايي و منطقه اي
- تجارت جهاني
- تجارت الكترونيك
- توسعه پايدار با بهبود رويكرد كسب و كار
- توزيع درآمد و عدالت اقتصادي
- تئوري اقتصادي و مسائل سياسي
- بازارهاي مالي
- تئوريهاي سرمايه گذاري
- اقتصاد ، سرمايه گذاري و توليد ملي ؛ فرصت ها و چالش ها
- مولفه هاي اقتصاد دانش بنيان و عملياتي كردن آن در راستاي اقتصاد مقاومتي
- شفاف سازي و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتي
- فرهنگ اقتصاد مقاومتي (فرهنگ كار ، سرمايه گذاري ، توليد ، مصرف و…)
- اقتصاد مقاومتي و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
- بهبود فضاي كسب و كار و توانمند سازي بخش خصوصي
- كسب و كارهاي خانوادگي
- رشد و توسعه اقتصادي
- آمارشناسي تجارت / اقتصاد سنجي
- اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي
- اقتصاد در شرايط تحريم
- اقتصاد و مديريت ورزشي
- اقتصاد محيط زيست و تجارت
- اقتصاد كشاورزي با تاكيد بر تقويت توليد ملي
- توسعه روستايي با تاكيد بر توليد ملي
- ارزشگذاري اقتصادي محيط زيستي
- ارزش گذاري اقتصادي تالابها
- ارزش گذاري اقتصادي مناطق حفاظت شده، پارك هاي ملي و جنگلي
- ارزش گذاري اقتصادي پسماندهاي قابل بازيافت
- ارزشگذاري اقتصادي عملكرد محيط زيستي صنعت
- بررسي خسارتهاي تغيير اقليم
- اقتصاد و بازاريابي گردشگري
- گردشگري، اشتغال و توسعه كارآفريني
- اقتصاد مقاومتي و گردشگري پايدار
- گردشگري وتوليد ناخالص ملي و داخلي
- سرمايه گذاري و تامين مالي در گردشگري پايدار
- ارزيابي طرحهاي توسعه گردشگري
- گردشگري، خدمات، هتلها و آژانسها
- گردشگري و بخش خصوصي (سند چشم انداز 1404)
- گردشگردي، سرمايه گذاري داخلي و خارجي
- ماليات
3.حسابداري
- حسابداري اجتماعي
- حسابداري تلفيقي
- حسابداري سرمايه فكري
- حسابداري محيط زيست
- حسابداري و نظام راهبري شركتها
- حسابداري مديريت و ارزيابي عملكرد سازمان
- حسابداري مديريت براي مديران مالي و بودجه
- حسابداري مديريت و سيستم ها كنترلي
- حسابداري مديريت و چالش هاي اجراي آن
- حسابداري ارزشي
- حسابداري دولتي و پاسخگويي
- نظريه پردازي در حسابداري
- اخلاق حرفه اي در حسابداري
- نقش حسابداران در دوران پساتحريم
- آموزش حسابداري و تدوين منابع علمي
- حسابداري مديريت و نقش آن در توسعه پايدار
- كنترل هاي بخش عمومي و گذر از سيستم نقدي به تعهدي
- جايگاه بازارهاي مالي در توسعه پايدار و نقض حسابداري
- تحقيقات تجربي حسابداري و حسابرسي در بازارهاي مالي
- نظارت و ضفافيت در اطلاعات مالي، برنامه ريزي و كنترل در بخش عمومي
- استانداردهاي بين المللي حسابداري (IAS) و استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS)
- نقش حسابداري در توسعه بازار سرمايه
- اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها
- كاربرد روش هاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
- توليد و حسابداري مديريت
- اثربخشي گرايشات حسابداري
- يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري
- لزوم به كار گيري تفكرات نوين در ميان تصميم گيرندگان و تدوين كنندگان
- قوانين و استانداردها
- اخلاق حرفه اي در حسابداري و حسابرسي
- مهندسي مالي، رويكردها و چالش ها و تحقيقات كاربردي
- تاثير حسابداري بر سرمايه هاي ملي همچون نفت
- استانداردهاي حسابداري و حسابرسي
- روش هاي تامين مالي در سازمان ها و دانشگاه ها
- نوآوري هاي مالي در حوزه حسابداري
- كاربرد اينترنت در حسابداري
- نقش حسابداري و حسابرسي در بحران هاي مالي
- مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران
- حسابرسي و چالش هاي پيش رو
- تئوري هاي حسابداري و چارچوب نظري
- ارزيابي استاندارد هاي بين المللي
- نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه
- نقش حسابداري در تحول اقتصادي
- سيستم هاي اطلاعات حسابداري
- ارزش افزوده و گزارشگري مالي
- تاثير حسابداري در تحقق اهداف اصل 44
- مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير كشورها
- نوآوريهاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري
- لزوم استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي
- روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت

درج در تقویم: 3 مهر 1396 - تعداد مشاهده 7271 بار

اعتبار کنفرانس

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
23 آذر 1396
مهلت ارسال اصل مقالات:
10 آبان 1396
تاریخ اعلام داوری مقالات:
13 آذر 1396
مهلت ثبت نام در کنفرانس:
18 آذر 1396

کنفرانسهای مرتبط

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

موسسه آموزش عالي علم و فن آوري شمس

ساختار سازمانی

پشتیبانی