آقای دکتر سیدسیامک موسوی

Dr. Dr. Seyed Siamak Mousavi

استادیار

Researcher ID: (269613)

76
8
4
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب صفر تا صد راه اندازی کسب و کار در اینستاگرام (برنامه کاربردی) - 1400 - فارسی
  • کتاب بازاریابی رقابتی برای مصرف کنندگان دیجیتال (از اسیا به جهان) - 1400 - فارسی
  • کتاب رابطه لگوی برند و تعهد به مشتری (بررسی رابطه مزایای برند) - 1398 - فارسی
  • کتاب توسعه گردشگری و محیط زیست (فراتر از پایداری) - 1397 - فارسی

سوابق استادی

  • استاد مدعو دانشگاه درسدن آلمان(2016-تاکنون )
  • استادیار دانشگاه هایدلبرگ آلمان(2015-تاکنون )
  • استاد مدعو دانشگاه تبریز(1397-تاکنون )
  • استادیار دانشگاه آزاد. اسلامی واحد عجب شیر(1377-تاکنون )

تحصیلات تخصصی