اخلاق در علم مدیریت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 166

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MODIRACONF08_013

تاریخ نمایه سازی: 4 آبان 1401

چکیده مقاله:

زمینه :اخلاق در تصمیم گیری و علم مدیریت (تحقیق در عملیات )به تازگی مطرح و جذابیت خاصی برایمحققین این رشته علمی فراهم نموده و چشم انداز تحقیقاتی فراوانی برای آن میتوان متصور بود .علم مدیریت بهدلیل ماهیت استراتژیک آن در کمک به تصمیم گیری در حوزه انسانی نسبت به سایر علوم از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که هر تصمیم در این حوزه میتواند بر اقشار مختلف جامعه، محیط و طبیعت اثرگذار باشد . از جمله طرق موثر به منظور وارد ساختن مباحث اخلاقی در امور روزمره انسانی لحاظ اخلاق در تصمیم گیری ومتعاقبا تحقیق در عملیات به عنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیم میباشد.روش کار :در این مطالعه مروری ضمن مقایسه موقعیت های دنیای طبیعی و دنیای انسانی و قیاس تصمیم گیری در این موقعیت ها به این مسئله توجه میگردد که تصمیم گیری در موقعیت های انسانی نیازمند آن است که به سه قطب اثرگذار یعنی منطق، ذهنیت و اخلاق توجه شود .در قطب منطقی مدل های پایه ای تحقیق در عملیات، در بحث ذهنیت استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) و در بحث اخلاق مواردی چونتوسعه پایدار، عدالت اجتماعی، آلودگی، ضایعات، تعهدات زیست محیطی، مدیریت مواد خام مطرح میشود .درادامه نکاتی در برقراری توازن بین این سه قطب در مدل های تحقیق در عملیات بحث میشود و راهکا ر هایی دراین خصوص ارائه می گردد . این مقاله در برگیرنده سوگندنامه تحقیق در عملیات، اخلاق در مدلسازی، نتیجهگیری و پیشنهادات برای تحقیقات آتی نیز هست.

کلیدواژه ها:

اخلاق ، علم مدیریت ، تحقیق در عملیات ، سوگندنامه تحقیق در عملیات

نویسندگان

سیدسیامک موسوی

دکترای بازاریابی از دانشگاه تریر آلمان عضو هیئت علمی و استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

سجاد دوستی گاوگانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر