نقش و اهمیت همکاری هنرستان های فنی و حرفه ای و دانشگاه های برتر کشور در پیشرفت و توسعهرشته کامپیوتر

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 314

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANACC11_142

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

چکیده مقاله:

توسعه و پیشرفت رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از پویاترین حوزه های علمی وصنعتی در دهه های اخیر، اهمیت بی نظیری پیدا کرده است. برای دستیابی به سطح عالی از دانش و مهارت دراین رشته، نیاز به همکاری فعال و موثر بین موسسات آموزشی از جمله هنرستان های فنی و حرفه ای ودانشگاه های برتر کشور اساسی به نظر میرسد. باتوجه به تدریس اینجانب در هنرستان های فنی و حرفه ای واینکه به ضوح مشاهده کرده ام که مدارس فنی و حرفه ای جایگاه ویزه ای در آموزش و بخصوص رشتهکامپیوتر دارند در این مقاله سعی شده است به بررسی نقش بیبدیل و اهمیت ارتقاء همکاری بین هنرستان ها ودانشگاه های برتر کشور در پیشبرد و توسعه رشته کامپیوتر و صنعت فناوری اطلاعات بپردازیم. از این رو، ارتقاءسطح همکاری، تبادل دانش و تجربیات، و تعامل فعال بین هنرجوبان و هنرآموزان از یک سو و دانشجویان واساتید از سوی دیگر، اساسی برای پیشرفت و افزایش کیفیت آموزش و تحصیل در این حوزه به شمار می رود.واژگان کلیدی این مقاله شامل همکاری، هنرستان های فنی و حرفه ای، دانشگاه های برتر، رشته کامپیوتر، توسعه،پیشرفت، فناوری اطلاعات، ارتباط دانشگاهی صنعتی، و تعامل هنرجویی دانشجویی می باشند.

کلیدواژه ها:

همکاری هنرستانی و دانشگاهی ، پیشرفت رشته کامپیوتر ، توسعه آموزش فنی و حرفه ای ، آموزش مهارت های کامپیوتری ، تعامل دانشگاه و صنعت

نویسندگان

فخرالدین پرویزی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار، - دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شمال، ایران

بیتا امیرشاهی

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شمال، ایران