مدل مقدار اقتصادی تولید با در نظر گرفتن خرابی احتمالی ماشین آلات با تولید اقلام معیوب همراهسیاست ارسال چندگانه جهت تعیین زمان بهینه تولید

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 303

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANACC11_145

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

چکیده مقاله:

مدل کلاسیک مقدار اقتصادی تولید چندین دهه قبل برای کاهش هزینه های موجودی در شرکت ها ارائه شد واز آن زمان تاکنون به طور گسترده در زمینه های مختلف کنترل موجودی مورد استفاده قرار گرفته است. درسال های اخیر محققان از جنبه های گوناگون مدل EPQ را توسعه داده اند زیرا مدل کلاسیک EPQ بسیاری ازپارامترهای مهم در دنیای واقعی را در نظر نمی گیرد. در مدل کلاسیک فرض شده است اقلام با کیفیت مناسبتولید می شوند در حالی که در واقیعت به علت فرسایش فرایند یا دیگر فاکتورهای مختلف، تولید اقلام معیوبامری اجتناب ناپذیر است. همچنین فرض شده است که رفع تقاضا از یک سیاست پیوسته و مداوم پیرویمیکند در حالی که در عمل، سیاست ارسال چندگانه مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در مدل کلاسیکEPQ هیچ صحبتی از عملیات نت نشده در حالی که در محیط های تولیدی اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک هموارهاز عملیات نت و خرابی دستگاها در فرایند تولید استفاده می شود و در نظرگرفتن آن برای یک مدل تولیدیامری ضروری است. بنابراین در این مقاله یک مدل EPQ با در نظرگرفتن عملیات نت با تولید اقلام معیوب بههمراه سیاست ارسال چندگانه ۲ بررسی شده است. هدف این مقاله بدست آوردن مدت زمان بهینه تولید با شرایطخرابی احتمالی ماشین آلات است تا با استفاده از آن تابع هزینه کل سیستم موجودی حداقل شود.

نویسندگان

سیداکبر طاهری

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان دانشگاه تربیت مدرس