خانم دکتر هما سروری لاله

Dr. Homa Sarvari Laleh

دانشجوی دکتری تخصصی

Researcher ID: (98551)

4
4
2
1
1

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب مفاهیم اولیه و اساسی کامپیوتر (انتشارات پرتا قلم / تهران) - 1402 - فارسی
  • کتاب تاثیر یکپارچه سازی زنحیره تامین بر پایه توسعه صادرات و بازاریابی (انتشارات پرتا قلم / تهران) - 1401 - فارسی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • تعاملگر موفق در راستای بستر سازی فرهنگ کارآفرینی (1387)