فصلنامه روانشناسی سلامت

QUARTERLY JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY

نشریه "روانشناسی سلامت " به صورت فصلنامه و به زبان فارسی و چکیده و مشخصات شناسنامه ای مقالات به زبان انگلیسی منتشر می گردد.
هدف این نشریه ارتقاء دانش تخصصی در زمینه روانشناسی سلامت است. انتشار مقالات علمی مرتبط با این حیطه که مبتنی بر پژوهش های کاربردی، بنیادی و توسعه ای باشد از ماموریت های این نشریه می باشد.در این نشریه به ترتیب اولویت مقالات پژوهشی (Original Research)

و مقالات کیفی(Qualitative Research) و مقالات مروری (Review Article) مورد بررسی قرار می گیرند.

فراهم آوردن منابع تخصصی و همچنین انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطوح ملی و بین المللی از دیگر اهداف این نشریه است.مخاطبان نشریه تمامی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران می باشند.

محورهای نشریه علمی روانشناسی سلامت:

این مجله مقالاتی که در مورد عوامل روانشناختی، بیولوژیک، اجتماعی و محیطی در سلامت جسمی و بیماری های پزشکی و سایر مسائل مربوط به "روانشناسی سلامت" باشد را منتشر می کند.مقالاتی که در حیطه های دیگر روانشناسی باشد در فرایند ارزیابی قرار نمی گیرند.بدیهی است محورهای این مجله طبق توضیح بالا روانشناسی سلامت است نه صرفا سلامت روان.


میانجی گرهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با سلامت

فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماری ها

فناوری های نوین از قبیل واقعیت مجازی در روانشناسی سلامت

پاسخ های رفتاری و هیجانی به بیماری ها،غربالگری و روش های تشخیص پزشکی

عوامل روانی گسترش جراحی های زیبایی، سزارین، مصرف مواد آرایشی و مسائل مبتلا به جامعه

عوامل روانشناختی(سلامت) مرتبط با انواع اعتیاد

نقش رسانه ها و فناوری های جدید در ارتقای سلامت

نابرابریها در سلامت و بیماریها

نقش روان شناسی سلامت در ارتقای نظام بهداشتی

جنبه های روان شناختی ورزش و تغذیه

نقش هیجانات در رفتارهای مرتبط با سلامت

مداخلات روانشناختی در پیروی دارویی و درمان بیماریها و ارتقای سلامت

خانواده و سلامتی

جنبه های روانی پیشگیری از بیماریهای جسمی

معنویت،دین ، فرهنگ و سلامتی

بیماریهای مزمن (سرطان،دیابت،ایدز، بیماریهای قلبی-عروقی ، ام اس و تصادفات)

رویکردی تحولی به روانشناسی سلامت.

روش شناسی تحقیق و اندازه گیری در روان شناسی سلامت

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات