خانم دکتر نازیلا خطیب زنجانی

Dr. Nazilla khatibzanjani

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (218407)

41
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی