ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: مشهد - دبيرخانه دائمي كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران
سال برگزاری: 1393    تعداد صفحات: 1847
تعداد مقالات کنفرانس: 272  تعداد مشاهده چکیده: 107643
کد COI این کنفرانس: INDM06
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 533 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 9

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

نمایش و دانلود مقالات PDF ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آسیب شناسی آموزش شهروندی مدیریت بحران در کلانشهرها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر رحیمی - مهدی برزویی - مهدیه خراسانی زاده
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. آشکارسازی تغییر اقلیم شهر مشهد با استفاده از دماهای حدی و تاثیر آن برگردشگری و آسایش اقلیمی ساکنان شهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن لشکری - زینب محمدی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. آنالیز ایمنی ایستگاه تقلیل فشار گاز شهریTBSبا استفاده از مدل دینامیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدحمیدرضا موسوی - علی سعدونی - سیداحسان قنادزاده
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اثربخشی روش قصه گویی بر کاهش بیش فعالی کودکان دارای مادرآسیب دیده ناشی از زلزله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره حق طلب - مائده اشرفی - میترا عبدلی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. اجرای طرحهای ویژه برای مقابله با شرایط اضطراری در بخش آبرسانی شهری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا رضائی فر - مهرداد حسینی شکیب
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. ارائه الگوی معماری ITSخدمات مدیریت بحران در راههای برون شهری کشور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک میربهاء - مرتضی اسدامرجی - امیر رسولی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. ارائه راهکارهای هدایتگر مدیریت بحران با استفاده از فناوری اطلاعات


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:دلاور زارعی - سیدمرتضی صفوی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. ارائه یک مدل کاربردی جهت مدیریت بحران در حوزه حمل و نقل جاده ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرسام صلاحی مقدم - عبدالرضا رضایی ارجرودی - نشمیل احصائی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. ارتقاء مدیریت بحران شهری به واسطه هم افزایی شهرهای معین (مطالعه موردی شهر قم)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی برزویی - مهدیه خراسانی زاده - علی اکبر رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. ارتقاء کارایی مانورهای (تمرین) مدیریت بحران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدامین اسکندری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. ارزیابی آسیب پذیری بازار کازرون در برابر مخاطرات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی صانعی - مریم خادم پیر
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. ارزیابی آسیب پذیری به تغییرات اقلیمی: کاربرد شاخص آسیب پذیری اقلیمی در ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا محمدخانی - سعید جمالی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای و تحلیل کارآیی مراکز درمانی محله فردوس منطقه 5 شهرتهران در برابر زلزله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کتایون جهانگیری - مهناز خردمند
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. ارزیابی آسیبپذیری شبکه های آبرسانی شهری در برابر زلزله با رویکرد تحلیل چند شاخصه فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بردیا روغنی - محمدسجاد عبدی قهرودی - عباس روزبهانی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. ارزیابی آمادگی شبکه حمل و نقل زمینی در برنامه های شرایط اضطرارمطالعه موردی شهر اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهزاد دهقانی - محمد صالحی ابری - سیدعلیرضا زارعی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. ارزیابی بتن های خود متراکم کم سیمان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا افتخار - سیدامیر نجفی الموسوی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. ارزیابی تاثیر عمق دفن لولههای مدفون آبرسانی بر تاب آوری در برابر زلزله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم علامتیان - حمیدرضا زهابی - حسین مرشدلو
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. ارزیابی جنگلهای ارس منطقه هزار مسجد با استفاده از تصاویر ماهوارهای گوگل ارث

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه معتمدی برآبادی - جواد سوسنی - تکتم مومنی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. ارزیابی خصوصیات مکانی بارش با استفاده از داده های آماری وGIS حوضه موردمطالعه : کسیلیان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب رضایی - محمود حبیب نژاد - مصطفی رشیدپور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. ارزیابی خطر طوفانهای گرد و غبار(مطالعه موردی: تاسیسات برق منطقهای شهر زابل)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید عضدی - سمیه غفران محمدی نژاد - معصومه دهقانی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. ارزیابی روش های شناخت آسیب پذیری و کنترل عملکرد شریان حیاتی پل ها در هنگام وقوع زلزله


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عارف ساعی - محمود حسینی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. ارزیابی سریع خسارات زمین لرزه با استفاده از فناوری سنجش از دور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین سلمان پور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. ارزیابی سیستم های ساختمانی مختلف در اسکان بعد از بحران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید قلیان اول - بهار برهانی - احمد جامعی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. ارزیابی عملکرد مدیریت بحران در حادثه فوکوشیما ودرس های حاصل از تحلیل ایمنی حادثه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد بهربر - کامران سپانلو - سیما رستایش
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. ارزیابی عملکرد مدیریت بحران شهرداری مشهد در مواجهه با بارش برف مطالعه موردی : مناطق 3و6و9

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رمضانعلی شورابی - مهدی بدری - کوروش باوندی - مهدی فهمیده
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. ارزیابی مدیریت کاهش ریسک زلزله در ایران بر اساس چهارچوب عملیاتی هیوگو ٢٠١۵- ٢٠٠۵


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی زارع
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. ارزیابی مشارکت و نقشGIS در مدیریت بحران زلزله ( نمونه موردی: شهر بیرجند)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا باعزم - محمد اکبری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. ارزیابی مقایسه ای وقوع سیل در شمال کشورمطالعه موردی سیل سال 1378 شهر نکا در استان مازندران و سیل سال 1384 شهرکلاله در استان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس فولادیان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. استفاده از تکنیک های جدید برای مدیریت حوادث شهری و بحران ها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اسفندیاری فرد - رضا جلالی لاریجانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. استفاده از دانش فناوری اطلاعات در ارزیابی از راه دور خسارات ساختمان، پس از سوانح طبیعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد رحیمی - احسان امیرزاده - صدرا دهقان حسین آبادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. استفاده از روش های زمین آماری برای تحلیل خطر و مدیریت بحران زلزله در تهران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدرضا مهرنیا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. استفاده از سیستم PRTدر جابه جایی مسافر و کالا در شهر فرودگاهی اما م خمینی (ره)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدکامیار گل محمدی - امین صیاد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق با رویکرد پدافند غیر عامل با استفاده از تکنیک فرایند سلسله مراتبیAHP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا نصراصفهانی - رضا پورآقابابا - سروش باقری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. امکانسنجی بکارگیری سیستمهای مکانیاب خودکار خودرو در مدیریت بحران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک میربهاء - مرتضی اسدامرجی - امیر رسولی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. انواع مدلهای اسکان اضطراری در حوادث و چالشهای پیش رو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدحسن حسینی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. ایمنسازی، و راهکارهای کاهش آسیب پذیری راهها و شبکه معابر شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه کمالی - مهدی زارع
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. باز سازی مردمی روستا پس از بحران زلزله، طبیعی و پایدارتر است

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یداله احمدی دیسفانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بازخوانش مولفه های پدافند غیر عامل با بررسی الگوهای سازگاری اقلیمی خانه های زمین پناه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی زجاجی - فرهاد روح افزای
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بحران آتش و نحوه مقابله با آن در بازارهای سنتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مشیرالحق عابدی - فاطمه قاسمی پور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. بحران مدیریت و راهکارهای شبیه سازی در مدیریت بحران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدهادی موسوی نیا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی آستانه های ترافیکی و پتانسیل های مولد بحران در بزرگراه شهید همت در هنگام ریزشهای جوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی عربی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. بررسی آسیب پذیری ساختمانهای موجود در بافت تاریخی بوشهرو ارائه راهکاری جهت مدیریت بحران آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم بهبود - احمدعلی زارع مهرجردی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. بررسی آسیب پذیری شهر کازرون در برابر زلزله های احتمالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هوشنگ رستم پور - حسن حیدری - خدیجه رنجبر
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. بررسی آسیب پذیری لرزه ای عناصر غیرسازه ای در بیمارستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی درخشان - مرتضی دادخواه حقیقی - محمدامین اسکندری - سعید امجدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. بررسی آسیب پذیری محله ولنجک به هنگام وقوع زلزله با استفاده ازG.I.S


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد عامریان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. بررسی آمادگی عملکردی ، غیر سازه ای و سازه ای مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اهوازدر قبال بلایا درسال1393

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن کوتی - عبدالکاظم نیسی - حسین حاتمی - عفت جهانبانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بررسی آیات قران و نقش آن در مدیریت بحران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره فرهادیان - حسین فرهادیان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. بررسی اثرات زیست محیطی طوفان های گرد و غبار منطقه سیستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسدا... خواهنده کارنما - زین العابدین صادقی - سمیه غفران محمدی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. بررسی اندرکنش سیال سازه در مخازن نگهداری سیال در شرایط زلزله


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا شجاعی باغدار - حمیدرضا ذهابی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. بررسی تأثیر دانش اقلیمی مدیران ادارات شهر مشهد بر مدیریت بحرانهای طبیعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی مهدویان - علی اسماعیل زاده کواکی - ابوالفضل زارعی - مهدی هجرتی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. بررسی تاب آوری محیط های ناپایدار در بافت های فرسوده شهری (نمونه موری:قلعه آبکوه مشهد)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن هدایتی - مهدی فهمیده - مرتضی غلامزاده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. بررسی تاب آوری پست های ز مینی تو زیع برق در شرایط اضطراری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی سهرابی بیدار - حاجی رضا تیموری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. بررسی تاثیر سیستم میکروپایل بر روی افزایش ظرفیت باربری پی های مستقر بر رویخاک های سست اشباع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیل قره - محسن مهدی زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. بررسی تاثیرات پدیده تغییر اقلیم بر هیدرولوژی رودخانه (مطالعه موردی : حوضه آبریز هراز)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا هدایتی مرزبالی - رامین فضل اولی - رامین فضل اولی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. بررسی تهدیدات پیش روی سامانههای آبی و چگونگی مقابله با آنها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده سعیده شرافت - کامران داوری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. بررسی توزیع فضایی خدمات عمومی در سطوح محلهای با تأکید بر عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر سقز)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدیقه لطفی - صاحبه وکیلی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. بررسی جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در مدیریت بحران شهر تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی نظرپور - حامد حاجیا - حامد خانجانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. بررسی جایگاه هویت در مدیریت بحران نمونه موردی بازسازی روستای زلزله زده حتکن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا شامی - علیرضا سعیدی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. بررسی رابطه سلامتروانی مدیران بحران با میزان خلاقیت آنان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلی حسینی - محمدحامد حسینی - سیداحمد حسینی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. بررسی روش های ایجاد نگاه پیشگیرانهدر رسانه هادر خصوص مدیریت بحران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حسینی - سیمین معماری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. بررسی شاخص های مورفولوژیک کمی در تعیین میزان فعالیت های تکتونیکی ونئوتکتونیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هاشم حسینی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. بررسی عوامل موثر بر ارزیابی ریسک بحران زلزله


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسدا... خواهنده کارنما - محمدعلی فرقانی - معصومه دهقانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. بررسی فرایند طراحی وشیوه های تدریس در معماری منظر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رامین امیری - محمدصادق یزدانیان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. بررسی مجموعه ورزشی از دیدگاه پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: ورزشگاه آزادی تهران)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد بداغی - علی سعیدی - مهدی مدیری - سیدجواد هاشمی فشارکی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. بررسی مولفه های مدیریت بحران در شرکت برق منطقه ای اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا نصراصفهانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. بررسی میزان استفاده از کانال های ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران مطالعه موردی: سازمان های شهرک صنعتی استان سمنان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر دولتی - علیرضا مقدم
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. بررسی میزان تأثیر نظام مدیریت منابع انسانی بر کیفیت عملیات مدیریت بحران در شهرداری تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید عسکری ماسوله - مهدی افشار
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. بررسی نقش ارتفاعات شرق تهران در افزایش آلودگی هوا با استفاده از مدلTAPM


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شعیب آب خرابات - پارسا غلامی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. بررسی نقش سیستم مدیریت تداوم کسب و کار در جهت ایجاد وحدت رویه و ارتقای هماهنگی در مدیریت جامع و یکپارچه بحرانهای کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایوب سعیداوی - سیامک برادران
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. بررسی وضعیت بهداشت محیط روستاهای زلزله زده آذربایجان شرقی در سال 1391 در200 روز پس اززلزله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهروز محمدعلیزاده - محسن فرج اله بیک نوری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. بررسی ژئومورفولوژی حرکات دامنه ای وتهیه نقشه پهنه بندی خطر مطالعه موردی محدوده کن – امامزاده داود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبا میرمحمودی - مهدی عظیما - امیررضا مقدسی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. بررسی کارایی روش های پهنه بندی اقلیمی به منظور مدیریت بحران خشکسالی در مناطق شمال غرب و مرکزی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی بیدشکی - رضا ابراهیمی - زهره تقی زاده - روزبه طیبی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. برنامه ریزی الگوهای اسکان موقت پس از زلزله احتمالی منطقه ورامین با تاکید بر گروه های اجتماعی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود نجفی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. برنامه ریزی مدیریت بحران با رویکرد ایمن سازی مساکن روستایی در برابر زلزله


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرجس مجدزاده - المیرا عظیمی مهرپرور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. برنامه ریزی کاربری زمین با رویکرد کاهش آسیب پذیری شهر در برابر زلزله


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرجس مجدزاده - المیرا عظیمی مهرپرور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. بیان تجربیات مربوط به مانور مدیریت بحران منطقه ای در میانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم آقائی - اصغر محبعلی پورسعادتلو
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. تأثیر شناخت مناسب ساکنین از خانهی خود بر واکنش مؤثر درمقابله با بحران (مطالعهی موردی: مناطق 22 گانهی شهر تهران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرجان شاهرخیان - الهه رادمهر
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. تأثیر نوسازی و بهینه سازی حمل و نقل درون شهری بر مدیریت بحرانها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی بازرگانی منش - مهشید قریب پور
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. تاملی بر الزامات و مولفه های برنامه ریزی برای پیشگیری و مدیریت بحران آب (مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب مشهد)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اندیشه اقبالی - بهرام حدادسرایی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. تبیین برنامه تخلیه اضطراری بیمارستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی درخشان - سیدمرتضی دادخواه حقیقی - سعید امجدی - محمدامین اسکندری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. تجزیه و تحلیل بمب هایگرافیتی و راهکارهای مقابله در صنعت برق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اصغر محبعلی پورسعادتلو - ابراهیم آقائی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. تحلیل آماری دمای کمینه روزانه استان چهارمحال و بختیاری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم اصفهانی مهر - رضا برنا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. تحلیل الگوی زمانی بارشهای زمستانه به منظور شناخت و سازگاری با تغییرات اقلیمی استان خراسان جنوبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده کوزه گران - رضا برهانی - فاطمه زارعی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. تحلیل تفاوت میزان آمادگی ذهنی- نگرشی خانوارهای شهر اردکان (یزد) در برابر زلزله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود قدیری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. تحلیل جریانات وزش باد در مدیریت بلایای طبیعی و آلودگی هوا در منطقه قم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود رئوفی فرد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. تحلیل خطر لرزه ای نواحی صنعتی اطراف شهر عسلویه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا کاظمی - علی بیت الهی - سعیده نادلیان - سعید مشیرآبادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. تحلیل رابطه آسیبپذیری ساختمانی مساکن شهر سیرجان در برابر زلزله و ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی خانوارها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صغری شهربابکی - محمود قدیری - صالحه حسینی - زهره نظری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. تحلیل صدمات ناشی از انفجار مواد شیمیایی در مصدومین حادثه انفجار قطار نیشابور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن قدسی - کتایون جهانگیری - مصطفی افشارنیک
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. تحلیل همدید بارش سنگین شمال شرق ایران مطالعه موردی 11 و 12 فروردین 1393

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آیدا فاروقی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی شهر بم پس از زلزله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صغری شهربابکی - محمود قدیری - زهره نظری - صالحه حسینی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. تحلیل پدیده تگرگ از جنبه های مختلف هواشناسی و اقلیم شناسی در چند نمونه اقلیمی ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیوان عقیلی دهکردی - سهراب حجام - امیرحسین مشکواتی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. تخصیص بهینه منابع آب در شرایط بحرانی؛ تجارت آب مجازی درون کشوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد زنگوئی - محمد علائی - رضا براتی - حسین زنگوئی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. تدوین سند راهنمای بازسازی تاب آور محله نهر شهر بم با رویکرد توسعه گردشگری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد رحیمی - نعیمه اسدیان زرگر
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. تعیین ، تامین و توزیع نیازهای تغذیه ای در شرایط اسکان اضطراری و موقت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده حسینی نژاد - فریبا بغدادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. تعیین شاخص ها والگوهای جوی در استان قم جهت آماده سازی و پیشگیری وکاهش خسارات ناشی سیل های مخرب منطقه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود رئوفی فرد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. تعیین شاخصهای تصمیمگیری به کمک ارزیابی ریسک و توافق گروهی: مطالعه موردی مدیریت بحران آب دشت مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا جاویدی صباغیان - مهدی ضرغامی - محمدباقر شریفی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. تفکر سیستمی در مدیریت بحران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین تقوی گرجی - امیدعلی خوارزمی - حمید علیپورساروکلایی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. تقسیم بندی مناطق آسیب دیده در زمان زلزله جهت امداد و نجات با استفاده از مدل فازی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی صادق پورآذری - امیرحسین ازادنیا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. تمهیدات طراحانه مجتمع های گردشگری در مدیریت بحران با تاکید برپایگاه های اسکان موقت (مطالعه موردی: شهر مشهد)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیلا شیخ - سعید کامیابی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. تمهیدات معماری و شهرسازی جهت کاهش آسیب پذیری در مقابل زمین لغزش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا پرگر - محدثه فاتحی مرج
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. تهیه برنامه آماده سازی جامعه در مقابل زلزله با استفاده از روش ترکیبی ماتریسGIS و SWOT نمونه موردی استان تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محدثه فاتحی مرج - سمیرا پرگر
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. تهیه پروفایلSWOT برای سازمان مدیریت بحران در جهت تعیین استراتژیهای بلند مدت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر محمودزاده - هادی بیدابادیان - صدیقه تقی پور
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. توانمند سازی پدافند غیر عامل در افزایش امنیت آبرسانی به ساکنین منطقه 9 شهر مشهد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ثمانه توکلی امینیان - امیراحمد امینیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. توسعه روشی برای کاهش آسیبپذیری شریانهای حیاتی در شرایط بحران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن جوانشیر - کوروش کرمی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. توسعه رویکردی هیبریدی جهت تحلیل احتمال رخ دادن ریسک های ایمنی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرحبد محمدی - مجتبی تقوی زادکلسرکی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. جایگاه مدیریت استراتژیک در سیستم مدیریتیHSE

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد یوسف نژاد - مرتضی کیانی - فرزاد حاتمی - فرشاد حاتمی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. جایگاه هواشناسی درمراقبت ،کنترل وکاهش خسارات در بحران ها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمهدی عشقی - محمدعلی عزیزاقلی - مهدی حسینی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. جنگ پایان ناپذیر انسان و جاده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرجان کریمی
تعداد صفحات مقاله: 24
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. درس های گرفتهشده از مانور مدیریت بحران افزایش کدورت در شبکه توزیع آب آشامیدنی مطالعه موردی شبکه آب منطقه 2 تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد آب پرور - علیرضا اسددخت - فرزام شیبانی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. راه اندازی و تجهیز انبار میان راهی جهت بهره برداری در شرایط بحرانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هاجر باقریان - حمیدرضا تقی زاده - منوچهر جعفری کلیجی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. راه های مقابله با بحران جنگ نرم در دانشگاهها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل زارعی - علی سرودی گلستانی - حسین اقتداری
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. راهبرد رسانه ای شبکه های استانی رسانه ملی در مدیریت بحران های طبیعی (مورد زلزله)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا دمیرچی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. راهکار مدیریت بحران آب با استفاده از روش تصمیمگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)مطالعه موردی منطقه ثامن مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد صنم یار - کیوان بینا - محمدحسین شاهانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. راهکارهای اجرایی مدیریت حریق ناشی از زلزله احتمالی در تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا حاجی بیگی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. راهکارهای افزایش ظرفیت مدیریت سوانح در مراکز آموزشی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید کریمی - ابراهیم خلیل میکاییلوند - الهام زمانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. راهکارهایچندگانه برنامه ریزی، مقابله وپاسخگویی مناسب درشرایط بحران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح الله توکلی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. رتبهبندی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک زنجیره تأمین به روش نمونهگیری مجدد جک نایف همراه با تحلیل بازه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا عدالت سروستانی - علیرضا شهرکی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. رصد پوشش های درختی نواحی صعب العبور و کوهستانی با استفاده از تصاویرGoogle Earth

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه معتمدی برآبادی - جواد سوسنی - تکتم مومنی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. رفع ناهمگونی معنایی در زیرساخت داده مکانی در راستای مدیریت بهینه بحران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا رضائی - محمدرضا ملک
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. روشهای ارزیابی آسیب پذیری راه ها در مدیریت بحران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد مهدی پور - علی نصراله تبار آهنگر - محمودرضا کی منش
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. ریسک و مدیریت آب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده سعیده شرافت - کامران داوری - فریبا قنبری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. زلزله در بافت فرسوده و اسکان بعد از آن با تکیه بر زمین آمار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رزیتا ساکی - محمدامین کریمزاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. سازگاری با تغییرات اقلیمی در خطوط مرزی (مطالعه موردی رودخانه ارس ناحیه جلفا )

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرجس رحمتی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. سامانه فرماندهی حادثه هوشمند (Intelligence incident command system)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر عزیزی - ابوالقاسم باغبان نژاد - محمدمهدی یعقوبی - رضا بطحایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. سونامی و شریان های حیاتی شهر چابهار با استفاده از تصاویر ماهواره ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر رهنماراد - محی الدین احراری رودی - پرویز سپاهی - محمد آفرین
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. شبکه حسگر بیسیم با قابلیت تحمل خرابی بالا برای استفاده در مدیریت بحران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمدحسین معطر - محمد شاکری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. شناسایی اقدامات قانونی در حوادث مشکوک بیوتروریستی علیه کشور جمهوری اسلامی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدابراهیم سیدزاده
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. شناسایی الگوهای همدید موثر بر دماهای کمینه استان چهارمحال و بختیاری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم مهراصفهانی - رضا برنا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. شناسایی نقاط خطر پذیر در شرایط تخلیه اضطراری مترو و تعیین اولویت های عملکردی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی بیدابادیان - امیر محمود زاده - هادی شهپر - الهام سهامی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. شناسایی و تحلیل الگوی خشکسالیهای ایران بر اساس مسیر ورود سامانههای سینوپتیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شعیب آب خرابات - پارسا غلامی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. شناسایی و سنجش عوامل مولد بحران زیست محیطی کلان شهر اراک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی عربی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. ضرورت توجه به اهمیت و جایگاه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین مسعودی - سیامک الهی فر - حامد خانجانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. طراحی ایستگاه های آتش نشانی روزانه و مقاوم دربرابرزلزله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا شیخ کاظم برزگری - احمد احمدمعظم
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. طراحی، ساخت و بررسی دستگاه همراه گندزدایی آب با روش الکتروشیمیایی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا پورزمانی - مهران نقشینه - نفیسه مرادی - سعید سامانی مجد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. طرح تدوین برنامه ی عملیاتی ارتقا کیفیت ساختمان های فولادی هویت دهی به جوشکاران ساختمانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا روحی پور - ایرج رسولان - سیدکریم موسوی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. طرح واکنش اضطراری کارکنان در بلایا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی دلشادنوقابی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. ظرفیت سازی برای مدیریت بحران شهری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین رئیسیان - محمدرحمن رئیسیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

171. ظرفیت سازی برای کاهش خطرپذیریدر برابرزلزله با رویکرد جامعه محور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یاسمین استوارایزدخواه
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

172. ظرفیتسازی برای مدیریت بحران در میراث فرهنگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه علیمیرزایی - شهرزاد امین شیرازی نژاد - زهرا ابوالفتحی - مریم اسدپور
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

173. علل آسیب پذیری لرزه ای سازه های فولادی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا حسنلو - سینا عموجی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

174. علل و اثرات عوامل انحراف اجرای یک بنای مسکونی تجاری در مطالعه امکان سنجی اولیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد یوسف نژاد - مرتضی کیانی - فرزاد حاتمی برق
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

175. عملیات حفاظتی پیشنهادی برای زمان وقوع سوانح


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا فرزادبهتاش - محمدتقی آقابابایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

176. عوامل موثر بر مکا ن یابی اسکان موقت بازماندگان سانحه زلزله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا زارع - کیانوش ذاکرحقیقی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

177. لزوم تهیه برنامه تخلیه ایمن محل های به منظور کاهش اثرپذیری ازسانحه برای محله پارک لاله تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرگس خیرطال - امیر محمودزاده - سعید گیوه چی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

179. مخاطره شناسی فطری برای کاهش مخاطرات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم مقیمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

180. مدل ریاضی مکانیابی تسهیلات تحت شبکه در شرایط بازیابی مجدد زیرساخت پس از وقوع بحران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین آخوندی - میلاد سبحانی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

181. مدل سازی پراکندگی انتشار گاز کلر با استفاده از نرم افزارPHAST

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی صادپاپی - نورالدین نوریزدان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

183. مدیریت استراتژیک مخاطرات طبیعی مبتنی بر نگرش سیستماتیک مطالعه موردی: مدیریت ریسک بیابان زایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی اکبری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

184. مدیریت اندیشه گامی مفید بسوی مدیریت بهینه بحران( از اندیشه تا اقدام)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هاجر باقریان - منوچهر جعفری کلیجی - حمیدرضا تقی زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

185. مدیریت بافت های تاریخی شهری در جهت کاهش خسارات ناشی از زلزله با تاکید بر انجام اقدامات پیشگیرانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرزو فیض اله بیگی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

187. مدیریت بحران با استفاده از پردازش پرس و جوی فضایی در شبکه ی حسگر بیسیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمجید مزینانی - محمد شاکری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

189. مدیریت بحران در حوادث بیوتروریستی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی کرمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

190. مدیریت بحران در حوزه فناوری اطلاعات


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ذکریا کاظم پور - عباس ملکی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

191. مدیریت بحران در زلزله توسط سازمان های غیر دولتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن جمالوندی - زهرا جمالوندی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

192. مدیریت بحران در سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی دهستان قلعه نو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی عبادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

193. مدیریت بحران زلزله با توجه به آسیبپذیری پلها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن جوانشیر - غلامرضا ستاری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

194. مدیریت بحران سازمانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن میری - ناهید میری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

195. مدیریت بحران شبکه های توزیع نیروی برق با رویکرد تاثیر بافتهای فرسوده کلان شهرها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین مشکینی - علیرضا سلمانیان شفا - جعفر انزوایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

196. مدیریت بحران های پیچیده و جایگاه هلال احمر در مهار و کنترل آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فایق عبداله زاده - خالد اسماعیل زاده
تعداد صفحات مقاله: 26
مقاله کنفرانس علمی داخلی

197. مدیریت بحران های چندمولفهای درس های آموخته شده از بازسازی پس از سونامی 2004 جنوب شرق آسیا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه امیدخواه خرشتمی - تارا جلالی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

200. مدیریت بحران کیفیت آب پشت سدها ناشی از سموم جلبکی(سیانوتوکسین ها) در آب های آشامیدنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا علی پور - شمیم شرقی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

201. مدیریت خطر ناشی از بلایا و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره حق روستا
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

202. مدیریت ریسک ، تعاملات ریسک و تنظیم ریسک در محیطهای در حال رشد شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی ناصری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

203. مدیریت مقابله با بحران در صنعت آب و فاضلاب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر محمدزاده - محمد خانی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

204. مدیریت و کاهش ریسک زلزله در محیط های شهری و روستائی، چالش های برنامه هیوگو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جمیله واشقانی فراهانی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

205. مدیریت کاهش خطرپذیری کلانشهر تبریز دربرابرخطرزلزله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود حسن نژادامجدی
تعداد صفحات مقاله: 31
مقاله کنفرانس علمی داخلی

206. مدیریت یکپارچه ریسک آب شهری با هدف مقابله با ریسک خشکسالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبا قنبری - کامران داوری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

207. مروری بر راهکارهای شهرسازی و معماری کاهش و تخفیف خطر سیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نازنین صادقی - مریم وکیل باشی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

208. مسئله مکان یابی نقاط انتقال با اهداف چندگانه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی حیدری نصرت آبادی - میثم رمضانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

209. مسئولیت کشورهای همسایه در قبال انتشار آلاینده های زیست محیطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ب ادهمی - ر عزتی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

210. مسیریابی و تخصیص وسایل نقلیه امدادی در فاز پاسخگویی زلزله در منطقه 17 تهران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیمان قاسمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

211. مسیریابی و مدیریت موجودی مراکز بحران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره افضلی نژاد - وحیدرضا قضاوتی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

212. مطالعه عددیرفتار دیوارهای میخگذاری شده (مطالعه موردی سیستم سازه نگهبان پروژه ساختمان اداری دایره المعارف اسلامی تهران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیل قره - نوید بهزادسلوط
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

214. معرفی قابلیت های نرم افزار شبیه ساز بحران سیل و روش های مدیریتی مقابله با آن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فهیمه مختاری - هدی دلیران فیروز - سعید سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

215. معماری بحران و راهکارهای اسکان پس از زلزله: این ناگزیرخشمگین طبیعت ...

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عطیه دزفولی - حامد محمدی - آیدا محمدی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

216. مقابله با موانع در مدیریت تغییر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد یوسف نژاد - مرتضی کیانی - فرزاد حاتمی برق
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

217. مقاوم سازی شریان های حیاتی توسط مدلسازی لرزه ای خطوط لوله مدفون با روانگرایی بخشی از خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیل میرزاگل تبار - علیرضا روشن - عمران مهدوی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

218. مقایسه ارزیابی ریسک در گودبرداری های شهریبروشANPو بررسی موردی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین رهنما - رضا سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

219. مقایسه تطبیقی اثر بخشی برنامه های رادیو و تلویزیون در مراحل سه گانه بحران از دیدگاه کارشناسان رسانه و امداد هلال احمر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا دمیرچی - محمدرضا مرتضوی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

220. مکان یابی محل تخلیه آوار ناشی از رخداد زلزله مطالعه موردی ( شهر قم )


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه خراسانی زاده - مهدی برزویی - علی اکبر رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

221. نظریه جزایر شناور در مدیریت بحران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا سعیدی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

222. نقش جریان پساب های زیر سطحی در آب گرفتگی پی برج های مرتفع و گودبرداریهای عمیق شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس کنگی - احمد قندهاری - حسین علیمیرزایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

223. نقش سامانه های هوشمند در مدیریت گروه های مردم نهاد با رویکرد ساماندهی پزشکی بحران زلزله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام کنگی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

224. نقش سامانه های پایش جوی در مدیریت بحران استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد کردجزی - محمدرضا رضوی - محمدرضا رحمن نیا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

226. نقش طب سنتی ایران در بهبود وضعیت بهداشتی درمانی در بلایای طبیعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره فیض آبادی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

227. نقش طب سنتی ایران در کاهش عوارض روحی - روانی ناشی از بلایای طبیعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه قرائتی - ملیحه تبرائی - ژاله علی اصل ممقانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

228. نقش لجستیک تیمهای امدادی در بحران به کمک مدل خبره فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی صادق پورآذری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

229. نقش مدیریت شهری در جلوگیری از بحران های اجتماعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمدحامد حسینی - سیدعلی حسینی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

230. نوسانات اقلیم مازندران و تأثیر آن بر بحرانهای اقلیمی با تأکید بر خشکسالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحمانعلی حق شناس گتابی - احمد خیرا...پورسرایی - محمدرضا شعبانپور - نادر بابازاده بازجی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

231. واکاوی درون مایه های فکری مدیریت بحران در مقام زبان مشترک ملل و علوم پیرامون مصادیق معماری پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شهبازی رز - رشید ندایی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

232. پایش خشکسالی با استفاده از شاخصهای خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: استان کرمان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین معظمی - مهناز رنج پیشه - نادره بیگی - فاطمه محب زاده
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

233. پدافند غیرعامل در اجرا و بهرهبرداری از پستهای انتقال نیرو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن صادقپور - زهرا کبیری مقدم - سیدقاسم نوبخت
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

234. پناهندگان درماندگان دربحران که با هلال احمر تسکین نسبی می یابند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جهان شیرزاداجیرلو - بهرام غیبی - پرویز حیدری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

235. پهنهبندی خطر زمین لغزش در حوضه آبریز چالوس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا فلاحی - اسماعیل دهقان منشادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

236. پهنهبندی خطر سیلاب در رودخانه لیقوان چای با استفاده ازGIS ومدل HEC-RAS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه خالقی - مهران محمودی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

237. پیاده سازی فرمول تجربی پیش بینی حداقل دمای شبانه برای ایستگاه هواشناسی سینوپتیک مهراباد تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیروس محمدنیاقرایی - ابراهیم رهنمایامی - شراره ملبوسی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

239. چالشهای برنامههای کاهش خطرپذیری حوادث و تاب آوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی جعفری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

240. کاربرد شبکههای حسگر بیسیم در سیستمهای اندازه گیری علائم حیاتی و نقش آن درمدیریت جامع بحران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فروغ مژدهی - اردشیر برادری قیامی - یوسف کاکاوندی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

241. کاربرد علم بیومتریک در مدیریت بحرانهای طبیعی (نمونه موردی: بیومتریک ساختار گوش)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر عزیزی - سیما کاخکی - حسین حسامی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

242. کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در مدیریت بحران با نگاهی به خطر آتشسوزی در مراکز تجاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین خدابنده لو - آزاده خدابنده لو
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

244. کاربرد نرمافزارGoogle Earthدر پایش تغییرات فضای سبز شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد سوسنی - سمانه معتمدی برآبادی - لیلا فرهادی نژاد - حامد نقوی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

245. کاهش اثرات حوادث وبلایا با برنامه های هلال احمر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جهان شیرزاداجیرلو - پرویز حیدری - علی شهبازی قنبرلو
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

247. A Modern view to Risk and Disaster Management, Concentrating on People with Dynamic Settlements (Nomads) as a Sustainable DevelopmentStandard

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:bijan yavar
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

248. Application of LiDAR Point-Cloud for Damage Map Generation in Urban Area


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:H. Rastiveis
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

249. Civil Projection Germany – A challenge in a federal state


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Jan Wnent
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

250. Climate change effects on drought length, intensity and timing and rainfed wheat vulnerability affected by drought in the Northeast of Iran


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Sarvenaz Farhangfar - Mohammad Bannayan - Hamid Reza Khazaei - Mohammad Mousavi Baygi
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

251. Confronting drought crisis by agricultural water management through rural communities empowerment


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:m zarabi - z khamseh
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

252. Continuous GPS array of Iran and its applications to Crustal Deformation Monitoring and Modeling


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:H.R Nankali
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

253. Development of Women’s Role to Reduce Disaster Risk in kerman ,Iran


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Amir Mahmodzadeh - IRAN ghazi - mohadeseh hamedi - Samira Hasanzadeh
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

254. Drought Risk Reduction in a Changing Climate: The Role of Early Warning Systems (EWS), The Case of Iran

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Amir Mahmodzadeh - IRAN ghazi - samira hasanzadeh - mohadeseh hamedi
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

255. Effectiveness of Story Telling method on decreasing the ADHD in children with Vulnerable mothers in the earthquake


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Tahereh Haghtalab - Maedeh Ashrafi - Mitra Abdoli
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

256. Flood Prevention Patterns in Urban Areas (A Case Study: Mashhad, Iran)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:AMIR AZIZI - REZA Bathaee - Mohammad Sheydaee - Abolghassem Baghbannezhad
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

257. Functional, structural and non-structural preparedness of Ahwaz Health centers against disasters in 2014


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mohsen Kooti - Abdolkazem Neisi - Hosein Hatami - Effat Jahanbani
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

258. Health facility seismic vulnerability evaluation and effectiveness analysisof Ferdos neighborhood in Tehran, Iran


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Katayoun Jahangiri - Mahnaz Kheradmand
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

259. Integrative Risk management – Risk Reduction, Enhancing Disaster Preparedness and Resilience


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Walter J. Ammann
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

260. Limitation for using of conserves and canned food in Emergency situation in case of natural disaster


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Seyedeh Sepideh Hosseini Nejad - Fariba Baghdadi
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

261. Multi Hazards Risk Assessment, a New Methodology

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:L eshrati - A mahmode zadeh - m taghvae
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

262. Project Development and Management in Complex Environments


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Gross Benedict
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

263. Research and Innovation at the GFZ German Research Centre for Geosciences


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Ludwig Stroink
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

264. Road accidents disaster manegment insnowy and rainy days Case study:Two‐lane Roads in Hamedan Province


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:MahmoodReza Keymanesh - Ali Nasrolahtabar - Majid Abolfathi - Nargess Radmanesh
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

265. Safety Bell Rings in Mashhad Schools


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:AMIR AZIZI - REZA BATHAEE - SEYED OMID HOSSEINI - REZA MOHAMMADI
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

266. Seconds for Istanbul: prediction of earthquake ground motion


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Birger Gottfried Lühr - Claus Milkereit - Stefano Parolai
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

267. Stochastic Risk Analysis of Urban Water Systems by Aggregation of Fault Tree and Monte Carlo Simulation

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Abbas Roozbahani
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

268. Strengthening of Historic Buildings in Post-Disaster Cases


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:H Zohouri Khosrowshahi - M.B Zohouri Khosrowshahi
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

269. THE THEORY OF FLOATING ISLANDS IN CRISIS MANAGEMENT


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:alireza saeedi
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

270. The Casualty Model for Multi-Hazard Vulnerability Analysis:Fire Following Earthquake A Case Study of a Part of Shiraz City,Iran

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:L eshrati - A mahmode zadeh - m taghvae
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

271. The role of logistics in disaster relief teams to assist Fuzzy Expert Model


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Ali Sadeghi Pour Azari
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

272. To Predict Earthquake or not to Predict Earthquake

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Omid Nejadkazem - Behzad Saeedi Razavi
تعداد صفحات مقاله: 6
پشتیبانی