مقالات پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 54، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 2 خرداد 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 248