مقالات پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 45، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 10 آبان 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 62