مقالات پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 50، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 24 آبان 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 225