مقالات پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 49، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 18 مهر 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 65