مقالات پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 49، شماره 4

تاریخ نمایه سازی مقالات: 24 آبان 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 470