مقالات پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 55، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 25 مرداد 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 76