مقالات پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 46، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 3 آبان 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 124