تبیین جدایی گزینی گروه های شغلی- اجتماعی در سازمان فضایی کلان شهر تهران (از منظر بازساخت نئولیبرالیستی فضا)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 235

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHGR-54-2_002

تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1401

چکیده مقاله:

تحولات فضاهای شهری تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم مولفه هایی نظیر سیاست (قدرت)، اقتصاد، و اجتماع قرار دارد. وجود مکاتبی نظیر مکتب اقتصاد سیاسی فضا و جهانی شدن به عنوان خوانش خاصی از مکتب اقتصاد سیاسی فضا موید این مطلب است. جهانی شدن معتقد بر تسلط سیاست بازاریابی نئولیبرالیسم بر ابعاد وسیعی از جهان است که آثار آن قابل پیگیری در سازمان فضایی شهرهاست و می تواند آن را دستخوش تحولاتی کند؛ وجود روابط نابرابر و تقسیم شهر به دو قطب فقیرنشین و ثروتمندنشین و افزایش فاصله روزافزون آنها بخشی از آثار نئولیبرالیسم در قامت شهر است که این امر در فضاهای شهری کشورهای جنوب (تامین کننده مواد خام از جمله نفت) شدت بیشتری دارد. حال با توجه به اینکه کشور ایران با اتکا به اقتصاد نفت ارتباط تنگاتنگی با نظام سرمایه داری جهانی پیدا کرده است، بررسی میزان جدایی گزینی فضایی کلانشهر تهران هدف اصلی پژوهش حاضر است و این موضوع از طریق بررسی پراکنش گروه های مختلف شغلی در سطح کلانشهر تهران انجام پذیرفته است و سوال این است که الگوی توزیع گروههای اجتماعی- شغلی در جریان بازساخت نئولیبرالیستی فضا در سطح کلانشهر تهران چگونه است؟ فرض آن است که توزیع طبقات بالا و پایین شغلی-اجتماعی در سطح کلانشهر تهران به صورت قطبی اتفاق افتاده است. بدین منظور، از رویکرد کمی و تحلیل توصیفی–تبیینی بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که در نظام بازساخت فضایی کلانشهر تهران تمرکز طبقه های بالا و پایین اجتماعی- شغلی به میزان معناداری به ترتیب در شمال و جنوب تهران شکل گرفته است که از این موضوع می توان با نام «شکاف فضایی کلانشهر تهران» یاد کرد.

نویسندگان

جواد ایمانی شاملو

استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مجتبی رفیعیان

استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

ابوالقاسم اژدری

دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ابطحی، سیدمصطفی و حیدری، نصرت اله، ۱۳۹۲، بررسی رابطه نفت ...
 • اژدری، ابوالقاسم؛ تقوایی، علیاکبر و ظهیرنژاد، عارف، ۱۳۹۴، بررسی جداییگزینی ...
 • افروغ، عماد، ۱۳۷۶، فضا و نابرابریهای اجتماعی: مطالعه جداییگزینی فضایی ...
 • افروغ، عماد، ۱۳۷۷، فضا و نابرابریهای اجتماعی: مطالعه جداییگزینی فضایی ...
 • ایمانی شاملو، جواد و رفیعیان، مجتبی، ۱۳۹۵، قدرت و بازتعریف ...
 • ایمانی شاملو، جواد، ۱۳۹۷، تبیین تحولات فضایی کلانشهر تهران از ...
 • ایمانی شاملو، جواد؛ رفیعیان، مجتبی و داداشپور، هاشم، ۱۳۹۵، سوداگری ...
 • ایمانی شاملو جواد، پورجعفر، محمدرضا و رفیعیان، مجتبی. نقش مولفه ...
 • ایوانز، پیتر، ۱۳۸۲، توسعه یا چپاول، نقش دولت در تحول ...
 • بیگدلی، مهرناز، ۱۳۹۳، بازساخت فضایی مناطق کلانشهری (پژوهش موردی، منطقه ...
 • پیران، پرویز، ۱۳۷۰، دیدگاههای نظری در جامعهشناسی شهر و شهرنشینی ...
 • حاتمینژاد، حسین و عبدی، ناصح، ۱۳۸۶، اقتصاد سیاسی و فضای ...
 • رفیعیان، مجتبی و جهانزاد، نریمان، ۱۳۹۴، دگرگونی اندیشه در نظریه ...
 • سید نورانی، سید محمدرضا، ۱۳۷۸، جهانیشدن کشورهای در حال توسعه ...
 • شکویی، حسین، ۱۳۸۳، دیدگاههای نو در جغرافیای شهری، ج ۱، ...
 • شیرزاد، حمیدرضا، ۱۳۹۲، تاثیر جهانیشدن نئولیبرالیسم بر دولت تحصیلدار (رانتیر) ...
 • صرافی، مظفر، ۱۳۷۹، شهریشدن جهان و جهانیشدن شهرها، طرح مسئلهای ...
 • عبدی دانشپور، زهره، ۱۳۸۷، درآمدی بر نظریههای برنامهریزی با تاکید ...
 • کاتوزیان، محمدعلی، ۱۳۸۲، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان ...
 • کاظمیان، غلامرضا، ۱۳۸۳، تبیین رابطه ساختار حاکمیت و قدرت شهری ...
 • محملی ابیانه، حمیدرضا، ۱۳۹۰، مقایسه تطبیقی مکاتب مطالعات مورفولوژی شهری ...
 • مدنیپور، علی، ۱۳۹۳، ابرشهرها، فصل چهارم: فرم شهری، حکمروایی، و ...
 • مرکز آمار ایران، ۱۳۹۵، جمعیت به تفکیک تقسیمات کشوری سال ...
 • میرترابی، سعید، ۱۳۸۷، مسائل نفت ایران، چ ۴، تهران: نشر ...
 • میرترابی، سعید، ۱۳۹۰، نفت، سیاست، و دمکراسی، چ ۲، تهران: ...
 • نوذری، حسینعلی، ۱۳۸۴، نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعی ...
 • نوربرگ شولتز، کریستیان، ۱۳۵۳، هستی، فضا، و معماری، ترجمه محمدحسن ...
 • Abdi Daneshpour, Z., ۲۰۰۸, An Introduction to Planning Theories with ...
 • Abtahi, S. M. and Heidari, N., ۲۰۱۴, The Relationship between ...
 • Ades, J., P. Apparicio, and A. M. Séguin., ۲۰۱۲. Are ...
 • Afroogh, E., ۱۹۹۷, Space and Social Inequalities: the Study of ...
 • Afroogh, E., ۱۹۹۸, Space and Social Inequalities: the Study of ...
 • Anselin, L., ۱۹۹۵, Local Indicators of Spatial Association-LISA. Geographical analysis, ...
 • Atkinson, R., ۲۰۰۰, Combating Social Exclusion in Europe: the New ...
 • Azdari, A.; Taghvaee, A. A. and Zahirnezhad, A., ۲۰۱۴, Investigation ...
 • Beblawi, H. and Luciani, G., ۱۹۸۷, The Rentier State, London: ...
 • Bell, W., ۱۹۵۴, A Probability Model for the Measurement of ...
 • Bigdeli, M., ۲۰۱۵, Spatial Restructuring in Metropolitan Regions (Case study ...
 • Brenner, N. and Theodore, N., ۲۰۰۵, Neoliberalism and the Urban ...
 • Brenner, N., ۲۰۰۹, What is Critical Theory, City, Vol.۱۳, No. ...
 • Castells, M., ۱۹۷۷, The Urban Question: A Marxist Analysis, London: ...
 • Caves, Roger W., ۲۰۰۵, Encyclopedia of the City, New York: ...
 • Creswell, J. W., ۲۰۰۳, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed ...
 • Daher, R., ۲۰۰۸, Amman: Disguised Genealogy and Recent Urban Restructuring ...
 • Daher, R., ۲۰۱۳, Neoliberal Urban Transformations in the Arab City: ...
 • Duncan, O. D. and Duncan, B., ۱۹۵۵, A Methodological Analysis ...
 • Dunlaevy, P., ۱۹۸۰, Urban Political Analysis, London: Macmillan ...
 • Evans, P., ۲۰۰۴, Embedded Autonomy States and Industrial Transformation, Translated ...
 • Hakimian, H. and Moshaver, Z., ۲۰۰۱, The State and Global ...
 • Harvey, D., ۱۹۷۸, Urbanization under Capitalism: a Framework for Analysis, ...
 • Harvey, , ۱۹۸۹, From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in ...
 • Harvey, D., ۱۹۸۹, The Condition of Postmodernity(Vol. ۱۴). Oxford: Blackwell ...
 • Harvey, D., ۲۰۰۸, Right to the City, New Left Review, ...
 • Harvey, D., ۲۰۱۲, Rebel Cities: From the Right to the ...
 • Hataminezhad, H. and Abdi, N., ۲۰۰۷, Political Economy and Urban ...
 • Horkheimer, M., ۱۹۸۲, Critical Theory, New York: Seabury Press ...
 • Hossainul Haque, K. N., ۲۰۱۲, The Political Economy of Urban ...
 • Hossein-zadeh, Ismael, ۲۰۱۸, Neoliberal Economics: The Plague of Iran’s Economy, ...
 • https://amar.org.ir/%D۸%B۳%D۸%B۱%D۸%B۴%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۸%B۱%DB%۸C-%D۸%B۹%D۹%۸۵%D۹%۸۸%D۹%۸۵%DB%۸C-%D۹%۸۶%D۹%۸۱%D۹%۸۸%D۸%B۳-%D۹%۸۸-%D۹%۸۵%D۸%B۳%DA%A۹%D۹%۸۶Imani Shamloo, J., ۲۰۱۹, Explanation of Tehran Metropolis Spatial Evolutions ...
 • Imani Shamloo, J.; Rafeian, M. and Dadashpoo, H., ۲۰۱۷, Urban ...
 • Imani Shamlou, J., M. R. Pourjafar, and M. , ۲۰۱۸. ...
 • Imani, J. and Rafeian, M., ۲۰۱۵, Power and Re-Definition of ...
 • Karl, T. L., ۲۰۰۴, Oil-Led Development: Social, Political, and Economic ...
 • Katouzian, M. A., ۲۰۰۳, The Political Economy of Modern Iran, ...
 • Kazemian, G. R., ۲۰۰۴, Defining the Urban Governance and Power ...
 • Madanipour, A., ۲۰۱۴, Megacities: Urban Form, Governance, and Sustainability Chapter ...
 • Mahdavi Vafa, H. A.; Razavian, M. T. and Momeni, M., ...
 • Mahmeli Abyane, H. R., ۲۰۱۱, A Comparative Study On Urban ...
 • Massey, D., ۱۹۸۷, New Direction in Space, Gregory & Urry ...
 • Mirtorabi, S., ۲۰۰۸, Iranian Oil Issues, Tehran: Gomes Publication, Fourth ...
 • Mirtorabi, S., ۲۰۱۲, Oil, Politics and Democracy, , Second Edition, ...
 • Moore, P. W., ۲۰۰۲, Rentier Fiscal Crisis and Regime Stability: ...
 • Moran, P. A., ۱۹۵۰, Notes on Continuous Stochastic Phenomena, Biometrika, ...
 • Muñoz Arce, G. and Pantazis, C., ۲۰۱۹, Social exclusion, neoliberalism ...
 • Norberg-Schulz, C., ۱۹۷۵, Existence, Space and Architecture, Praeger Publishers, Translated ...
 • Nozari, H. A., ۲۰۰۵, Critical Theory of the Frankfurt School ...
 • Piran, P., ۱۹۹۱, Theoretical Perspectives on the City and Urban ...
 • Sayed Noorani, S. M. R., ۱۹۹۹, Globalization of Developing Countries ...
 • Shakoei, H., ۲۰۰۴, New Perspective in Urban Geography, (Vol۱), SAMT ...
 • Shirzad, H., ۲۰۱۴, The Impact of Neo-liberalism's Globalization on Iran's ...
 • Silver, H., ۱۹۹۴, Social Exclusion and Social Solidarity: Three Paradigms. ...
 • Statistical Center of Iran, ۲۰۱۶, Population by Country Divisions in ...
 • Summer, D., ۲۰۰۵, Neo-Liberalizing the City: Transitional Investment Networks and ...
 • Swyngedouw, E.; Moulaert, F. and Rodriguez, A., ۲۰۰۲, Neoliberal Urbanization ...
 • Tsai, Y. H., ۲۰۰۵, Quantifying Urban Form: Compactness Versus 'Sprawl', ...
 • Wiedmann, F.; Salama, M. A. and Thierstein, A., ۲۰۱۲, Urban ...
 • نمایش کامل مراجع