مقالات مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره 10، شماره 38

تاریخ نمایه سازی مقالات: 12 خرداد 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 373