مقالات مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره 13، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 21 شهریور 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 64