فصلنامه زمین و آمار

The quarterly journal of Earth and Statistics

فصلنامه زمین و آمار با هدف انتشار یافته های علمی حوزه علوم زمین مبتنی بر روش های آماری منتشر می شود. این مجله بر اساس مجوز شماره ۸۷۴۲۶ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را آغاز نموده که بر اساس قوانین و مقررات وزارت علوم نسبت به اخذ مجوز رتبه علمی اقدام خواهد نمود.

مجله زمین و آمار پژوهش هایی در حوزه علوم زمین را منتشر می کند که بر اساس روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته یا مدل سازی شده باشد. این مجله به صورت فصلنامه و به زبان انگلیسی منتشر می شود.