مقالات مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره 10، شماره 36

تاریخ نمایه سازی مقالات: 30 فروردین 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 508