مقالات مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره 14، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 30 خرداد 1403 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 152