مقالات مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره 13، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 24 تیر 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 80