مقالات مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره 12، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 26 تیر 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 187