آقای دکتر اسمعیل دلیر

Dr. Esmail Dalir

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

Researcher ID: (232028)

33
3
10
8
3
10

مقالات کنفرانسهای داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • مطالعات طرح هادی روستای مهدینلو شهرستان اسکو (1396)
 • مطالعات طرح هادی روستای نجف آباد شهرستان آوج (1395)
 • مطالعات طرح هادی روستای حلال آباد شهرستان آبیک (1395)
 • مطالعات طرح هادی روستای چنگوره شهرستان آوج (1395)
 • ارزیابی اثرات ناشی از جابجایی سکونتگاههای روستایی واقع در معرض خطر سوانح طبیعی استان خوزستان (1393)
 • شناسایی کالاها ی بومی کشور به منظور ارتقاء ارزش افزوده و تشکیل تعاونی (1384)
 • شناسایی مسائل و مشکلات صنایع دستی استان اصفهان (1383)
 • طرح هادی روستای دستگرد استان شهرستان قم (1383)
 • تدوین شرایط احراز مشاغل فنی و تخصصی صنفی استان بوشهر (1382)
 • زمینه یابی فرصت های شغلی در شرکت نفت پارس جنوبی (1382)

تالیفات

 • کتاب دیدگاه ها و نظریه های اکولوژی اجتماعی جرایم شهری (انتشارات نایاب) - 1394 - فارسی
 • کتاب مقدمه ای بر مبانی بهداشت شهری (انتشارات نایاب) - 1394 - فارسی
 • کتاب اصول توسعه و عمران منطقه ای (جهاد دانشگاهی) - 1390 - فارسی
 • کتاب تحولات سیاسی قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی و ملی (جهاد دانشگاهی) - 1389 - فارسی
 • کتاب تجارت ایران در دوره ساسانیان (جهاد دانشگاهی) - 1388 - فارسی
 • کتاب اصول و روش های برنامه ریزی اجتماعی (پویندگان دانشگاه) - 1388 - فارسی
 • کتاب مباحث اساسی سنجش از دور (پردازش) - 1386 - فارسی
 • کتاب مباحث اساسی کارشناسی ارشد مجموعه علوم جغرافیا (پردازش) - 1384 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری- آمایش شهری دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل1394-1401
 • کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی1377-1379
 • کارشناسی جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل1370-1374

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس دفتر تحقیقات وزارت تعاون (مسئول نظارت و هماهنگی فعالیت های پژوهشی استان های تهران ، قزوین ، قم ، مرکزی ، سمنان ، اصفهان ، (1380-1384)
 • عضو دبیرخانه شورای پژوهش وزارت تعاون (1381-1384)
 • عضو کمیته تخصصی تحقیق و پژوهش تعاونیهای آموزشگاهی کشور (1381-1384)
 • عضو انجمن کتابخانه عمومی (1388-تاکنون)
 • عضو شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (1389-تاکنون)
 • عضو کمیته دائمی نهضت مطالعه مفید شهرستان بیله سوار (1390-تاکنون)
 • عضو شورای فرهنگ عمومی (1384-1396)
 • تدریس دانشگاهی در مدرس دانشگاه آزاد اسلامی رودهن (1382-1384)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور (1384-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در سرپرست دانشگاه پیام نور واحد بیله سوار (1384-1389)