مقالات پست بانک ایران در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات پست بانک ایران درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه پست بانک ایران جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 105 مقاله در زمینه پست بانک ایران استخراج شده است.
صفحه اختصاصی پست بانک ایران

لیست مقالات پست بانک ایران در صنعت بانکداری

1. بررسی نگرش مشتریان پست بانکهای شهرستان شهرکرد به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین
2. نقش فناوری، فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در بهبود عملکرد کارکنان دفاتر خدمات بانکی روستایی پست بانک در ایران در طول همه گیری کووید-۱۹
3. بررسی رابطه تیپ شخصیتی A&B مدیران بانک ها و تعهد سازمانی کارکنان آن ها (مطالعه موردی:شعب بانک های پست بانک و ملی استان زنجان
4. بررسی رابطه هوش تجاری با عملکرد مالی مدیران با تاکید بر نقش میانجی قدرت ریسک مدیران در شعب پست بانک استان آذربایجان شرقی
5. ارزیابی عملکرد شعب پست بانک استان فارس (با استفاده از روش های تصمیم گیری به روش های جبرانی و غیر جبرانی)
6. مدیریت ارتباط مشتری (CRM) و رابطه آن با کسب مزیت رقابتی (مورد مطالعه: شعب پست بانک استان آ. شرقی)
7. بررسی تاثیر هوش مالی و سواد اطلاعاتی بر عملکرد مالی کارکنان مالی شعبات پست بانک استان آذربایجان شرقی
8. راهبرد بهبود خدمات بانکداری خرد در دفاتر خدمات بانکی روستایی (ICT) پست بانک در ایران
9. اندازه گیری کارایی پست بانک های استانهای ایران و عوامل موثر در آن
10. مسئولیت اجتماعی با عملکرد سازمانی در کارکنان پست بانک های شهرستان کوهدشت
11. ارزیابی آمادگی پست بانک ایران برای اجرای نظام مدیریت ارتباط با مشتری
12. بررسی تاثیر ریسک پذیری بر تصویر ذهنی مشتریان از خدمات اینترنتی پست بانک ایران (مطالعه موردی: پست بانک خراسان شمالی)
13. نقش روابط عمومی الکترونیک در افزایش بهره وری سازمانی (مورد مطالعه: پست بانک ایران استان مازندران)
14. بررسی تعامل خدمات الکترونیکی و آنلاین (برخط) با تمایل و پذیرش مشتریان پست بانک
15. بررسی تاثیر مدیریت جانشین پروری بر سازگاری شغلی، کیفیت زندگی کاری و رفتارهای نوآورانه کارکنان(مورد مطالعه: کارکنان پست بانک استان کرمان)
16. ارائه مدل برای مدیریت دانش مشتری در پست بانک ایران
17. ارزیابی کیفیت خدمات شعب پست بانک شهر کرمان با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره
18. بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق پست بانک مطالعه موردی: (مدیریت شعب پست بانک شهرستان ساری)
19. بررسی نقش توسع زیرساخت های فناوری پست بانک ایران بر توسعه پایدار روستایی کشور، مورد مطالعه: استان فارس
20. بررسی نقش تسهیلات اعطایی پست بانک در توسعه پایدار روستایی، مورد مطالعه: شهرستان نی ریز
21. بررسی عوامل موثر بر رضایت و وفاداری مشتریان پست بانک
22. مطالعه و بررسی تاثیر پایبندی کارکنان و کیفیت خدمات بر میزان رضایت مشتری و عملکرد سازمان بر اساس مدل وینگ (مطالعه موردی: پست بانک چهار محال و بختیاری)
23. بررسی رابطه اخلاق کاری اسلامی و هوش استراتژیک در شعب پست بانک استان سیستان و بلوچستان
24. طراحی الگوی بهبود تصویر ذهنی، آگاهی و شناخت برند پستبانک ایران در جذب مشتری
25. بررسی نقش میانجی قدرت اجتماعی برند در رابطه بین رسانه های اجتماعی و هویت اجتماعی برند استفاده کنندگان کالاهای اداری در بین کارکنان پست بانک استان اردبیل
26. تاثیر رهبری مثبت گرا بر رضایت شغلی کارکنان با نقش میانجی توانمند سازی روانشناختی: مورد مطالعه کارکنان شعبات پست بانک استان آ-شرقی
27. تاثیر رهبری مثبت گرا بر اشتیاق شغلی کارکنان با نقش میانجی توانمند سازی روانشناختی: مورد مطالعه کارکنان شعبات پست بانک استان آ-شرقی
28. بررسی میزان استفاده از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مورد مطالعه : شعب پست بانک شهرستان بردسکن)
29. بررسی تاثیر معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی بر ارتقاء عملکرد کارکنان شعب پست بانک آذربایجان غربی
30. تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی (مورد مطالعه پست بانک استان اردبیل)
31. بررسی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر انگیزش و رضایت شغلی كاركنان پست بانک
32. بررسی رابطه استرس شغلی با رضایت شغلی کارکنان پست بانک شهر زاهدان
33. بررسی نقش پست بانک ایران در توسعه ی مناطق روستایی
34. سنجش دفاتر ICT در ارائه خدمات به سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان کازرون
35. بررسی عوامل موثر برحفظ مشتریان در صنعت بانکداری
36. بررسی تاثیر رضایت شغلی بر قصد اشتراک گذاری دانش با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی کارکنان شعب پست بانک نیشابور
37. امکان سنجی طراحی و پیاده سازی نرم افزار جامع بانکی در پست بانک ایران
38. ارزیابی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک با استفاده از ترکیب روش های فرآیند سلسله مراتبی دلفی فازی (F.D.AHP) و تاپسیس فازی (F.TOPSIS) مطالعه موردی: شعب پست بانک شهر تهران
39. بررسی رابطه بین سطح مشتری مداری رئیس شعبه با میزان جذب منابع و سود آوری مورد مطالعه : شعب پست بانک
40. بررسی میزان تاثیر عوامل محیط کار بر عملکرد خلاق کارکنان (پست بانک استان زنجان)
41. رابطه ی مولفه های سلامت سازمانی با اعتماد سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی در پست بانک خراسان شمالی
42. بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و سلامت سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر مسئولیت اجتماعی در پست بانک خراسان شمالی
43. بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی پست بانک ایران)
44. بررسی ارتباط سازمان یادگیرنده و خلاقیت کارکنان ( مطالعه موردی : مدیریت پست بانک مازندران)
45. شناسایی موانع عوامل موثر در اجرای موفق نظام سلامت اداری تعیین نقاط ضعف قوت اجرای این نظام در پست بانک استان خوزستان
46. بهبود مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها ویکور برای ارزیابی عملکرد مدیریت شعب پست بانک در استانهای کشور
47. بررسی ارتباط بین وفاداری کارکنان، کیفیت خدمات عملکرد درسازمان (مورد مطالعه: پست بانک استان چهارمحال بختیاری) بر اساس مدل راشل ینگ 2012
48. نقش واسطهای مدیریت ارتباط با مشتری در رابطه با رضایت کارکنان از سازمان و رضایت و وفاداری مشتریان
49. تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر رضایتمندی مشتریان بانک
50. رتبه بندی استراتژی های جذب منابع مالی در صنعت بانکداری با رویکرد تصمیم گیری گروهی چند معیاره فازی
51. بررسی روند جهانی توسعه خدمات پستی در دفاتر ICT روستایی
52. بررسی رابطه بین هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پست بانک ایران
53. بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان پست بانک استان گیلان با توجه به نقش میانجیگر اعتماد
54. بررسی تاثیر فلسفه های اخلاقی بر تصمیم گیری های مالی کارکنان پست بانک استان گیلان
55. شناسایی موانع و عوامل موثر در اجرای موفق نظام سلامت اداری و تعیین نقاط ضعف و قوت اجرای این نظام در پست بانک استان خوزستان
56. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در پرورش و توانمندسازی بهینه کارکنان پست بانک با استفاده از کارت امتیاز متوازن (مورد: کارکنان پست بانک شهر تهران)
57. بررسی امکان سرمایه گذاری پست بانک جمهوری اسلامی ایران در توسعه گردشگری دریایی کشور
58. سنجش میزان آمادگی الکترونیکی شهروندان جهت استقرار بانکداری الکترونیک (مورد مطالعه: شعب پست بانک در سطح استان فارس)
59. بررسی رابطه بدبینی سازمانی با تعهد سازمانی در شعب و ستاد مرکزی پست بانک یزد
60. بانک های توسعه ای و حمایت از تولید و اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مطالعه موردی: پست بانک ایران
61. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در پرورش و توانمند سازی بهینه کارکنان پست بانک با استفاده از کارت امتیاز متوازن (مورد: کارکنان پست بانک شهر تهران)
62. بررسی رابطه یادگیری سازمانی با کیفیت خدمات شرکت پست بانک استان کرمان
63. رابطه بین سلامت عمومی و رضایت از زندگی در بین کارکنان پست بانک های شهرستان دلفان
64. بررسی تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت یادگیری کارکنان پست بانک های شهرستان کوهدشت
65. رابطه رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات (مطالعه موردی پست بانکهای مرکزی استان لرستان)
66. بررسی ترکیب بهینه منابع در پست بانک استان ایلام و تعیین اثرات آن بر بهای تمام شده پول
67. ارزیابی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک با استفاده از ترکیب روشهای فرآیند سلسله مراتبی دلفی فازی F.D.AHP و تاپسیس فازی F.TOPSIS مطالعه موردی: شعب پست بانک شهر تهران
68. بررسی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی نوآوری مطالعه موردی: پست بانک استان گلستان
69. بررسی تاثیر زیرساخت فناوری بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی مدیریت دانش و تعهد سازمانی مطالعه موردی: شعب پست بانک استان اصفهان
70. ارزیابی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک با استفاده از ترکیب روش های فرآیند سلسله مراتبی دلفی فازی (F.D.AHP) و تاپسیس فازی (F.TOPSIS) مطالعه موردی: شعب پست بانک شهر تهران
71. هوشمند سازی طبقه بندی مشتریان بانکی بر اساس ویژگی های مورد نظر با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی ( مطالعه موردی: پست بانک)
72. رابطه عوامل مالی و خدماتی با رضایت و اعتماد مشتریان (مطالعه موردی: پست بانک ایران، استان تهران)
73. مکان یابی دفاتر پست بانک جدید با استفاده از GIS و سیستم استنتاج فازی مطالعه موردی منطقهی 1 کرمانشاه
74. مقایسه تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی بانک های ملت و پست بانک تبریز
75. نگاهی نو به پست بانک از دریچه یک بانک توسعه ای
76. تاثیرکیفیت خدمات فناوری محور بر رضایت و وفاداری مشتریان پست بانک شهر تبریز
77. ارزیابی نقش یادگیری سازمانی در استقرار بهینه بانکداری الکترونیک در پست بانک
78. ارزیابی سطح کارآفرینی و بررسی رابطه آن با هوش سازمانی و عملکرد شعب پست بانک تهران
79. بررسی عوامل موثر بر افزایش سهم سپرده پست بانک در بازار (مورد مطالعه استان گیلان)
80. بررسی میزان رضایت مندی مشتریان پست بانک ایران ازخدمات بانکی ( مطالعه موردی پست بانک شهر چالانچولان )
81. بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهره وری نیروی انسانی در پست بانک ایران
82. بسط BPMN با استفاده از Service Blueprint مطالعه موردی پست بانک ایران
83. بررسی و اولویت بندی راهبردهای جذب منابع بانکی در پست بانک استان زنجان
84. بررسی رابطه بین کارآفرینی کارکنان و هوش سازمانی در شعب پست بانک استان تهران
85. بررسی رابطه رضایت کارکنان با کیفیت خدمات، رضایت مشتری و عملکرد مالی شرکتهایخدماتی شهرستان اهواز (شامل: آژانسهای هواپیمایی،پست بانکها، شرکتهای بیمه)
86. بکارگیری یک مدل ترکیبی TOPSIS و DEA در ارزیابی کارایی مورد: شعب پست بانک استان یزد
87. سبک های شخصیتی و رابطه آن با نگرش مدیران نسبت به تحول سازمانی : مطالعه موردی پست بانک استان آذربایجان غربی
88. بررسی رابطه بین کیفیت خدمات با جذب منابع در دفاتر ICT روستایی مطالعه موردی دفاتر خدمات ارتباط روستایی پست بانک استان مرکزی
89. ارزیابی مدل هفت مرحله ای تغییر در تحول سازمانی (مورد مطالعه: پست بانک اصفهان)
90. بررسی مهندسی ارزش دراثربخشی تبلیغات پست بانک مطالعه موردی:شعبه نوبهارکرمانشاه
91. شناسایی و رتبه بندی شاخص های کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی با روش سلسله مراتبی فازی مطالعه موردی شعب پست بانک شهر تهران
92. بررسی رابطه شخصیت مشتریان با میزان تمایل به بهره گیری از تجارت الکترونیک در شعب پست بانک استانکردستان
93. نقش پست بانک روستایی در توسعه پیوندهای درون ناحیه ای(مطالعه موردی: بخش قره پشتلوی شهرستان زنجان)
94. طراحی مدل استراتژیک بهره وری در پست بانک استان اصفهان
95. بررسی تاثیر عوامل قابل کنترل بر بهره وری در پست بانک استان اصفهان
96. بررسی ارتباط بین بازارگرایی و توسعه خدمات جدیدو عملکرد مالی پست بانکهای شهر ایلام
97. شناسایی عوامل موفقیت استقرار نظام مدیریت مشارکتی در پست بانک ایران
98. تخمین میزان همراستایی و تاثیر فناوری اطلاعات در برنامه استراتژیک سازمان : مطالعه موردی پست بانک ایران
99. تجربه موفق پست بانک ایران در توسعه ICT روستایی
100. تجربه ارائه خدمات پست بانک ایران در دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) روستایی