مقالات بانکداری همراه در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بانکداری همراه درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بانکداری همراه جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 82 مقاله در زمینه بانکداری همراه استخراج شده است.

لیست مقالات بانکداری همراه در صنعت بانکداری

1. بررسی عوامل موثر بر عدم تمایل به تغییر بسترهای ارائه دهنده ی خدمات پرداختهمراه (مورد مطالعه: اپلیکیشن آپ)
2. نقش اعتماد در پذیرش فناوری جدید و اشتراک خدمات اقتصادی
3. بررسی تاثیر باور به خودکارآمدی تکنولوژی بر رابطه بین اعتماد و نگرش مشتریان و پذیرش بانکداری همراه (مطالعه موردی: بانک های تجارت تبریز)
4. بررسی تاثیر ریسک اجتماعی بر پذیرش بانکداری همراه با تاکید بر نقش تعدیل گر خودکارآمدی مشتریان بانک های تجارت تبریز
5. سیاست توسعه بانکداری همراه و اثر آن بر سطح رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکی: یک مطالعه نظری
6. بررسی روش های کاربردی تامین امنیت در تبادل اطلاعات سیستم های بانکداری همراه
7. بررسی تاثیر محرک های توصیه الکترونیک بر پذیرش بانکداری همراه و اعتماد اولیه
8. بررسی تاثیر ابعاد کیفیت بانکداری همراه بر استفاده واقعی در بانک سرمایه ایران
9. تاثیر بدبینی و نوع نگرش نسبت به خدمات بانکداری همراه بر روی قصد پذیرش خدمات بانکداری همراه
10. بررسی تاثیر محرک های توصیه الکترونیک بر پذیرش بانکداری همراه و اعتماد اولیه (مورد مطالعه : مشتریان بانک پارسیان)
11. اولویت بندی فناوری های پرداخت همراه در پرداخت های خرد و کلان با مدل تاپسیس فازی (مورد مطالعه: بانک ملت)
12. بررسی مولفه های موثر بر استفاده از بانکداری همراه با رویکرد تلفیقی نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری و مدل تایید انتظارات
13. شناسایی عومل تاثیرگذار بر به کارگیری و ارزیابی فناوری پرداخت همراه به تفکیک پرداخت های خرد و کلان (مورد مطالعه بانک ملت)
14. مروری بر نقش اعتماد در توسعه ی بانکداری الکترونیک
15. بررسی عوامل موثر بر استفاده از بانکداری همراه توسط مشتریان (مطالعه موردی: داده های شعب بانک ملی استان مازندران)
16. بررسی عوامل تاثیرگذار بر رضایت کاربران بانکداری همراه: نگاهی تلفیقی با درآمیختن تئوری های متفاوت
17. مدلی برای فراوانی استفاده از خدمات بانکداری همراه
18. چالشهای امنیتی پیاده سازی پرداخت همراه مبتنی بر فناوری USSD
19. تعیین راهبردهای نوین بانکداری در میزان پذیرش کاربران سرویس بانکداری همراه در بانک های خصوصی
20. شناسایی و دسته بندی فرصت های کارآفرینانه خدمات پرداخت همراه در ایران
21. بررسی عوامل موثر بر اتخاذ بانکداری همراه توسط مشتریان: توسعه و گسترش UTAUT2 همراه با اعتماد (مورد مطالعه: بانک شهر در شهر تهران)
22. آسیب شناسی عدم توسعه بانکداری مبتنی بر تلفن همراه در ایران
23. بانکداری همراه موانع موجود راهکارهای توسعه آن در کشور
24. تحلیل تاثیر ساختار، اطلاعات سیستم ها بر ایجاد اعتماد اولیه در مشتریان برای استفاده از بانکداری همراه مطالعه موردی: بانک های شهر اصفهان
25. معرفی الگوی مناسب بانکداری همراه در ایران با استفاده ازتجربیات موفق سایر کشورها
26. بررسی رفتاری کاربران بانکداری موبایل در ایران بر اساس نظریه TAM
27. بانکداری الکترونیکی چه احساسی دارد تهدیدهای عرصه بانکداری الکترونیکی
28. مدل معماری ترکیبی با هدف ارتقای امنیت پرداخت های همراه دربانکداری الکترونیک
29. روشهای پرداخت الکترونیکی در بنادر
30. بررسی چالش ها و مزایای بانکداری سیار با تمرکز استفاده از فناوری NFC در جهت توسعه تجارت همراه
31. اهمیت تشخیص گفتار شخص در خدمات الکترونیکی
32. تاثیرعوامل جمعیت شناختی برپذیری تکنولوژی پرداخت الکترونیک NFC
33. پذیرش پرداخت هزینه از طریق موبایل
34. طبقه بندی و بررسی سرویس های پرداخت الکترونیکی از طریق گوشی های تلفن همراه
35. مدل های پرداخت در تجارت سیار و موانع امنیتی آن
36. پرداخت سیار مبتنی بر فناوری NFC
37. گسترش نوآوری های حوزه بانکداری و پرداخت های همراه
38. فرصت ها و چالش های پرداخت های همراه
39. ارائه مدلی از ویژگیهای سیستم پرداخت با موبایل در بانک توسعه صادرات
40. طراحی و پیاده سازی زیرساختی نوین جهت بهبود امنیت و کارایی سیستم های بانکداری تلفن همراه
41. مزایا و چالش های پیاده سازی پرداخت همراه مبتنی بر فناوری NFC
42. مدیریت کانال های توزیع در صنعت بانکداری راهبردها و چالش ها با تاکید بر نقش شعب بانکداری همراه و شبکه های اجتماعی
43. بررسی نقش خدمات پرداخت همراه در ایجاد مزیت رقابتی برای بانک ها
44. روش های علمی شناسایی تقلب و کلاهبرداری در بانکداری و پرداخت همراه
45. بررسی نقش تصویر اجتماعی و سهولت استفاده درک شده بر استفاده از بانکداری همراه
46. بررسی عوامل موثر بر استفاده از خدمات بانکداری همراه
47. بررسی مبانی نظری امینت در تجارت سیار و پرداخت همراه
48. بررسی نقش خدمات بانکداری همراه در جذب مشتریان بانک تجارت (مورد مطالعه : مشتریان شعب تحت پوشش مدیریت جنوب غرب تهران)
49. بررسی میزان بهبود خدمات بانکی بر مبنای مدیریت دانش و بانکداری همراه مطالعه موردی: بانک ملت
50. نقش نوآوری اجتماعی در ارائه خدمات بانکداری همراه
51. معماری سرویسگرا در بانکداری همراه با رویکرد محرمانگی
52. بررسی وضعیت بانکداری همراه در بانکهای ایران و مقایسه آن با بانکهای پیشرو
53. بررسی عوامل مؤثر بر قصد رفتار مشتریان از خدمات بانکداری همراه شعب بانک ملی استان خراسان رضوی
54. بررسی رابطه بین اعتماد به سیستمهای پرداخت همراه بانک و قصد استفاده با نقش میانجی نگرش و سهولت استفاده در بانک پارسیان
55. ارائه چارچوبی امن در پرداخت همراه
56. بررسی تأثیر عوامل فردی بر پذیرش بانکداری همراه توسط مشتریان بانکهای شهریزد
57. ارائه الگویی مفهومی جهت تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری همراه
58. عملکرد حال حاضر سیستم اطلاعات حسابداری موسسات قرضه های کوچک اسلامی از طریق اجرای بانکداری همراه
59. ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری همراه با تأکید بر مدل توسعه یافته پذیرش فناوری(مورد مطالعه: بانک ملی استان گیلان)
60. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری همراه توسط مشتریان
61. پذیرش بانکداری همراه با تأکید بر مدل توسعه یافته پذیرش تکنولوژی TAM مورد مطالعه: بانک ملت استان گیلان
62. بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از بانکداری همراه در ایران
63. بانکداری همراه و فرصتها وتکنولوژیهای بکارگرفته شده در آن
64. ارزیابی پروتکل های پرداخت همراه و ارائه پروتکول پرداخت آرمانی
65. ارائه مدل پیشنهادی برای پذیرش بانکداری همراه و نقش تبلیغات
66. بررسی عوامل موثر بر پذیرش و عدم پذیرش مشتریان بانکداری همراه mobile banking در بانک اقتصاد نوین
67. عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه بانکهای ایران از دید دانشجویان دانشگاه زاهدان
68. فن آوری NFC و پرداخت همراه مبتنی بر این فن آوری
69. طراحی مدل کسب و کار در بانکداری همراه
70. بانکداری همراه و چالش های پیش روی اجرای آن در ایران
71. عوامل موثر در استفاده و پذیرش بانکداری همراه توسط مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک رفاه شهر تبریز)
72. امنیت سیستم های بانکداری همراه با تاکید برسرویس SMS banking
73. نیمه تاریک بانکداری همراه
74. نیمه تاریک بانکداری همراه
75. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مقاومت مشتریان در پذیرش و بکارگیری بانکداری همراه بانک سپه ایران
76. ارائه و پیاده سازی روشی امن در سیستم بانکداری همراه با پیام کوتاه
77. بررسی عوامل مؤثر در خلق ارزش در خدمات بانکداری همراه
78. وضعیت پرداخت همراه در جهان
79. چالشها، فرصتها و استراتژی های حرکت به سمت گسترش بانکداری همراه در ایران
80. بررسی وضعیت بانکداری همراه در بانکهای ایران و مقایسه آن با بانکهای پیشرو
81. جایگاه بانکداری همراه در شهر الکترونیک