مقالات پولشویی در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات پولشویی درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه پولشویی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 381 مقاله در زمینه پولشویی استخراج شده است.

لیست مقالات پولشویی در صنعت بانکداری

1. شیوه های مقابله با اجاره حساب های بانکی از منظر حقوق و اقتصاد اسلامی
2. بررسی تطبیقی مواجهه با رمزارز ها در نظام های حقوقی ایران و امریکا
3. بررسی حقوقی جایگاه ارزهای تجاری در نظام حقوقی ایران
4. سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم اقتصادی
5. بررسی حقوقی و جرم شناختی جرایم سرمایه گذاران در مناطق آزاد نمونه موردی: منطقه آزاد ارس
6. سازمانها و تشکیلات مبارزه کننده با پول شویی در اسناد بین المللی
7. پدیده قاچاق کالا، علل، پیامد ها و راهکارها
8. استانداردها و اصول بین المللی نظارت و تطبیق در بانکداری
9. فرار از مالیات و نقش آن در حقوق کیفری ایران
10. فرار از مالیات و نقش آن در حقوق کیفری ایران
11. تاثیر کووید- ۱۹ بر الگوهای جرایم مالی و رعایت مقررات
12. ویژگی های سیاست کیفری ایران درقانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
13. بررسی ارکان جرم تامین مالی تروریسم
14. بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و افغانستان وکنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم
15. تحلیل جرم شناختی فرار از مالیات در حقوق کیفری ایران
16. آثار حقوقی و مالی جرائم اختلاس و پول شویی در نظام اقتصادی ایران
17. رابطه متقابل مولفه های شفافیت اقتصادی و افشای اطلاعات در گزارشگری مالی با پدیده های پولشویی، اجتناب از مالیات و فرار مالیاتی
18. تاثیر کشفیات مواد مخدر به عنوان سازه پولشویی بر رشد اقتصادی در ایران (سری زمانی طی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۸)
19. عوامل زیرساختی مدیریت چالش های مبارزه با پولشویی در نظام بانکی ایران و برآورد الگوی مبتنی بر رهنمودهای بین المللی
20. بایسته های شمول قانون مبارزه با پولشویی بر دارایی های مجازی؛ در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی FATF
21. بررسی علل و عوامل جرم پولشویی و راه های پیشگیری آن در فقه امامیه و حقوق ایران
22. بررسی تاثیر تحریم های بین المللی بر ناهنجاری های نقدی و پولشویی در شرکت های ایرانی
23. اثرات منفی و زیانبار جرم پولشویی بر ارکان مالی و اقتصادی کشور و پیامدهای مخرب آن
24. تعارض و دلیل آوری معکوس شدن بار اثبات دلیل در پولشویی با اصول و قواعد فقهی
25. قاچاق مواد مخدر به عنوان یکی از مصادیق پولشویی: بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق
26. رسیدگی به پولشویی و اثبات آن در پرتو سیاست جنایی تقنینی-قضایی ایران و استانداردهای FATF
27. شناسایی مدل های اعتبار سنجی یک نظام پرداخت به منظور پیاده سازیسیستم هوشمند پیشگیری از پولشویی
28. جایگاه بزه پولشویی در تضعیف توسعه ی دیپلماسی در حوزه ی سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی
29. مطالعه ای بر فساد و پولشویی و سیستم های بازدارنده با تاکید بر مبانی فقهی
30. تحلیل حساسیت مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه ایران )بر اساس پویایی متغیرهای کنترل عمومی(
31. نگرش و بررسی حقوقی به اقدامات پیشگیرانه در راستای پیشگیری از جرم پولشویی در جهان
32. نقش پولشویی بر عملکرد مالی بانکها و مقابله با آن (منطقه آزاد تجاری -صنعتی ماکو)
33. حق شرط پیوستن به اف ای تی اف براساس قوانین پولشویی در نظام حقوقی ایران
34. آشنایی کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به منظور مبارزه با پولشویی
35. ابزار و روش بومی برای مبارزه با پولشویی ؛ شعب الکترونیکی بانک ملت در تهران
36. ابزار و روش بومی برای مبارزه با پولشویی ؛ شعب الکترونیکی بانک ملت در تهران
37. بررسی روند و تغییرات پولشویی در ایران و چگونگی تاثیرگذاری آن بر نرخ ارز
38. پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال (تجزیه و تحلیل پدیده و اقدامات پیشگیرانه مناسب)
39. سیاست کیفری نظام حقوقی ایران در قبال پولشویی و تاثیر آن بر اقتصاد
40. تاثیر قانون مبارزه با پولشویی بر کیفیت اطلاعات مالی بانکهابانک تجارت استان یزد
41. قانون مبارزه با پولشویی در حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری
42. جرم انگاری پولشویی و آسیب شناسی قانونی وارده بر آن در حقوق ایران
43. استانداردهای نظام های پرداخت جایگزین در جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم
44. بررسی تطبیقی سیاست جنایی اجرایی ایران و آمریکا در قبال جرم پولشویی
45. مقایسه قوانین وراهکارهای حقوقی مبارزه با پولشویی در نظام حقوقی ایران وانگلیس
46. ارزهای دیجیتال ، پولشویی و راهکارهای مقابله با آن در قوانین بین المللی
47. رویکرد اعتبار سنجی مشتریان بانکی برای جلوگیری از پولشویی در سیستم بانکی
48. واکاوی مجازات پولشویی مدرن و ارز دیجیتال در حقوق کیفری ایران
49. بررسی تاثیر پولشویی بر فساد اداری(مورد مطالعه: استانداری آذربایجان غربی)
50. مکانیسم های مقابله بین المللی با پولشویی از طریق بیت کوین
51. تاثیر پولشویی بر رشد تروریسم سازمان یافته در خاورمیانه (۲۰۱۶-۲۰۰۱)
52. چالش های حقوقی ارزهای دیجیتال با رویکردی بر بزه پولشویی
53. بررسی تاثیر پولشویی بر فساد اداری(مورد مطالعه: شهرداری ارومیه)
54. بررسی وضعیت جرم پولشویی در ایران و پیوستن به FATF
55. بررسی تطبیقی جرم پولشویی در ایران و اسناد بین الملل
56. بررسی قوانین مقابله با جرم پولشویی در سیستم بانکی کشور
57. نقش آفرینی ایدئولوژی در فرآیند پولشویی و بازتولید ساختارهای سلطه
58. پولشویی و اقدامات پیشگیرانه از آن تحت اسناد بین المللی
59. بررسی کلاهبرداری و جرم پولشویی و مبارزه با آن
60. خلاءهای موجود در بستر سیستم بانکداری زمینه ساز پولشویی
61. جایگاه واردات ارز خارجی به کشور در جرم پولشویی
62. بررسی پولشویی و جایگاه آن در معاهدات بین الملل
63. بررسی جرم پولشویی از منظر قانون و فقه امامیه
64. پولشویی، روشها و تاثیرات آن در ایران و جهان
65. (مطالعه تاثیرشفافیت اطلاعات حسابداری بر پولشویی و تقلب مالی )
66. تبیین جایگاه پولشویی در فقه و حقوق داخلی ایران
67. پولشویی در اقتصاد و راهکارهای مقابله با آن
68. بررسی مستندات فقهی و حقوقی پولشویی در ایران
69. نگاهی به پول کثیف و ابعاد مختلف پولشویی
70. بررسی تطبیقی جرم پولشویی در ایران و ترکیه
71. جهانی شدن بازارهای مالی و گسترش جرم پولشویی
72. جرم پولشویی در اسناد بین المللی و فقهی
73. رویکرد تقنینی جمهوری اسلامی ایران در جرم پولشویی
74. نقش بانکداری الکترونیکی در جلوگیری از پولشویی
75. پولشویی الکترونیکی مبانی حقوقی پیشگیری از آن
76. بررسی عملکرد حسابداران در مبارزه با پولشویی
77. بررسی پولشویی از نظر مبانی فقهی
78. بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی
79. تحلیل قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ماده ۱۴مبارزه با پولشویی
80. پولشویی
81. جرم انگاری در حوزه رمزارزها
82. روش های نوین پول شویی با رویکرد تبادلات مالی در فضای سایبری
83. شناسایی مشکلات و آسیب های مبارزه با پول شویی
84. بررسی ابعاد و زوایای مختلف پولشویی در اسناد بین المللی ونظام حقوقی ایران
85. تحلیل فقهی و حقوقی جرم پولشویی
86. رویکرد متقابل ایران و گروه ویژه اقدام مالی از منظر اسناد بین المللی
87. مروری بر روشهای تحلیل شبکه ای در کشف تقلب
88. اعتبار سنجی و نقش آن در پیشگیری از پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ایران
89. تکنیک های تشخیص وبررسی جرایم پولشویی با ترکیب روش های یادگیری و تحلیل گراف جریان مالی
90. مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری پولشویی و پیشگیری وضعی از آن
91. حرمت جرم پولشویی از منظر آیات و روایات
92. تاملی بر تاثیر اماره ید در جرم پولشویی
93. پولشویی از طریق مدیریت استراتژیک معاملات حسابداری
94. بررسی جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران
95. اثر پول های مجازی بر فرآیند پولشویی و ارائه راهکارهای مبارزه با پولشویی از کانال پول های مجازی
96. پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد
97. ارکان پولشویی؛ مهمترین جرم اقتصادی
98. مقابله با تروریسم مالی در اسناد حقوق بین الملل
99. بررسی سیاست کیفری ایران در جرم پول شویی
100. چالش ها و موانع مقابله با تامین مالی تروریسم