مقالات بانک سپه در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بانک سپه درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بانک سپه جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 463 مقاله در زمینه بانک سپه استخراج شده است.
صفحه اختصاصی بانک سپه

لیست مقالات بانک سپه در صنعت بانکداری

1. اثرات تعداد و توزیع جغرافیایی شعب بر سودآوری بانکی The Effects of the Number of Branches and its Geographical Distribution on Bank Profitability
2. طراحی الگوی ارتقاء سلامت اداری در بهبود عملکرد سازمانی
3. بررسی تاثیر سیستم آموزش ضمن خدمت بر توسعه عملکرد کارکنان
4. بررسی عوامل اثرگذار بر اولویت مشتریان در انتخاب یک بانک
5. بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی بر رضایت بانکداری الکترونیکی با توجه به متغیر میانجی نوآوری در خدمات بانکداری در دوران ویروس کووید ۱۹ در شعب بانک سپه کاشان
6. بررسی تاثیر رفتارهای رهبری مدیران ارشد بر هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی کسب و کار با نقش میانجی گری چابکی سازمانی (مورد مطالعه : شعب بانک سپه در شهر مشهد)
7. بررسی تاثیر ارتباطات برند،رضایت مشتری و کیفیت خدمات بر وفاداری به برند با اثر میانجی گری اعتماد به برند (مورد مطالعه :مشتریان شعب بانک سپه شهر سمنان)
8. تاثیر درک شهرت کارکنان از مسئولیت اجتماعی و رفتار با کار کنان بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به تعهد سازمانی در بانک سپه کلان شهر رشت
9. بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر عملکرد سازمانی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب (مورد مطالعه: بانک سپه استان گیلان)
10. بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی روانشناختی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در شعب بانک سپه شهر اصفهان
11. تحلیل تاثیر رهبری استبدادی بر خلاقیت کارکنان و عملکرد شغلی با تاکید بر نقش میانجی مبادله رهبر-عضو (مورد مطالعه:: بانک سپه استان یزد)
12. بررسی رابطه بازاریابی حسی با اعتماد به برند با توجه به نقش میانجی سواد رسانه ای مشتری در شعب بانک سپه شهر کرمان
13. بررسی تاثیر کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده مشتری بر رضایتمندی مشتری باتوجه به نقش میانجی اعتماد در شعب بانک سپه استان گلستان
14. بررسی تاثیر نوآوری در ارائه خدمات بر قصد خرید مشتریان با استفاده از نقش متغیر میانجی بازاریابی الکترونیک در بانک سپه (شهر گراش)
15. رابطه بین مدیریت دانش و بازار یابی رابطه مند با مدیریت ارتباط با مشتری در بین کارمندان بانک سپه استان لرستان
16. طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد شعب بانک ها با توجه به محرک های کلیدی تجارت (مطالعه موردی شعب بانک سپه)
17. بررسی رابطه بین ابعاد نسل چهارم بازاریابی و قصد خرید با نقش میانجی رضایت مصرف کننده در بانک سپه استان گلستان
18. شناسایی الگوی بازاریابی حسی با رویکرد هوش هیجانی به منظور تحقق حکمرانی خوب: مورد مطالعه مشتریان بانک سپه شعب شمال تهران
19. تاثیر مدیریت سایبرنتیک بر اینرسی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی چابکی و اعتماد در بین کارکنان بانک سپه استان همدان
20. بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری مبتنی برشبکه های اجتماعی با استفاده از روش تاپسیس فازیمطالعه موردی:مشتریان بانک سپه استان اصفهان
21. تعیین عوامل موثر بر کیفیت و نوآوری خدمات در شعب بانک سپه استان خوزستان با تاکید بر مدل زنجیره ارزش
22. سنجش عملکرد بانک ها با استفاده از مدل DEA دو مرحله ای( مطالعه موردی شعبه بانک سپه استان تهران)
23. مطالعه بالندگی سازمانی کارکنان و نقش مدیریت دانش در بهبود آن (نمونه موردی: بانک سپه استان سیستان و بلوچستان
24. بررسی تاثیر مدیریت ریسک و خط مشی های کارآفرینی در توسعه بانکداری اسلامی (مورد مطالعه : بانک سپه استان اردبیل)
25. بررسی تاثیر قابلیت بلاکچین بر کیفیت خدمات بانکی و مزایای درک شده (مورد مطالعه شعب بانک سپه استان تهران)
26. شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر رابطه بین بازاریابی دهان به دهان و قصد پذیرش همراه بانک(مورد مطالعه: بانک سپه)
27. بررسی میزان پذیرش بانکداری الکترونیک با استفاده از مدل پذیرش فن آوری ( مورد مطالعه ؛ شعب بانک سپه استان اردبیل)
28. تاثیر کیفیت خدمات بر جذب منابع مالی با نقش میانجی کارآفرینی اجتماعی در شعب بانک سپه استان مازندران
29. بررسی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان و سرپرستان بانک سپه شهر کرج
30. بررسی تاثیر عملکرد مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش بر نوآوری با نقش میانجی خلاقیت در بانک سپه
31. تحلیلی بر محاسبه قیمت تمام شده پول در بانک های ایران (مطالعه موردی شعب بانک سپه استان سمنان)
32. بررسی مدیریت منابع انسانی بر عملکرد مالی شعب بانک سپه شهر رشت بر اساس آزمون فرضیه های تحقیق
33. بررسی و اولویت بندی شرکتهای تابع بانک سپه جهت برون سپاری خدمات نرم افزاری به روش سلسله مراتبی
34. بررسی چالش های پیش روی ادغام بانک های نیروهای مسلح در بانک سپه در بخش منابع انسانی
35. بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعب بانک سپه استان فارس
36. بررسی تاثیر بازاریابی تجربی و دلبستگی به برند بر تعهد به برند در بین مشتریان بانک سپه
37. ‎ بررسی کارایی شعب بانک‎ها و تعیین عوامل موثر بر آن (بررسی موردی شعب بانک سپه استان تهران)
38. استفاده از اینترنت اشیا برای ایجاد رضایتمندی و حس وفاداری در مشتریان بانک (مطالعه موردی –بانک سپه)
39. بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک سپه
40. تاثیر دانش بازاریابی رابطه مند بر جذب و ماندگاری مشتریان بانک سپه (مورد مطالعه شهرستان مبارکه)
41. بررسی رابطه بین مهارت های مقابله ای کارکنان با رضایت مشتریان در شعب بانک سپه شهرکرمان
42. بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رفتار مصرف کننده و عملکرد سازمان در بانک سپه استان فارس
43. ارائه مدلی برای وفاداری و ارزش ویژه برند مورد مطالعه: شعب بانک سپه در شهر اصفهان
44. بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی و بحرانهای مالی بر عملکرد بانک: مطالعه موردی بانک سپه شعبه تهران
45. مطالعه تاثیراستراتژی بازاریابی هوشمند بر عملکرد کسب و کار (مطالعه موردی شعب بانک سپه شهر کرمانشاه)
46. بررسی تاثیر حافظه سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی(مورد مطالعه: بانک سپه)
47. بررسی مدیریت منابع انسانی بر عملکرد مالی شعب بانک سپه شهر رشت بر اساس مدل رگرسیونی
48. تاثیر جهت گیری استراتژیک و فناوری اطلاعات بر ادغام بانکها (مورد مطالعه: بانک سپه استان فارس)
49. ارائه مدل ارتقای کیفیت خدمات در بانک سپه از منظر کارمندان (مورد مطالعه: شهر تبریز)
50. بررسی عوامل تعیین کننده تسهیلات اعطایی مرتبط با سرمایه در گردش مشتریان حقوقی بانک سپه
51. بررسی عوامل فردی و سازمانی موثر بر فساد اداری در شعب بانک سپه استان قم
52. بررسی رابطه ی سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی در بین کارکنان بانک سپه شهر تهران
53. بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر جذب سپرده های بانکی در بانک سپه استان مازندران
54. بررسی اثرات پیاده سازی خدمات بانکداری اختصاصی بر منافع بانک در بانک سپه منطقه مرکزی
55. ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت اجرای سیستم مدیریت استراتژیک دانش در بانک سپه منطقه همدان
56. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس
57. اولویت بندی مولفه های وصول مطالبات معوق در سیاست گذاری نظام مالی بانک سپه
58. آسیب شناسی نظام آموزشی بانک و ارائه راهکارهای پیشنهادی در بانک سپه شهر زاهدان
59. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس
60. بررسی آثار خودباوری و عزت نفس بر شکل گیری تصویرپردازی درکارکنان بانک سپه
61. تاثیر نوآوری سبز بر توسعه پایدار محیط زیست کارکنان بانک سپه شهر کرمان
62. بررسی عوامل موثر بر درگیری مشتری در موبایل بانک (مطالعه موردی: بانک سپه)
63. ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی در سیستم بانکداری مجازی (بانک سپه ایران)
64. بررسی اجرای مدیریت ارتباط با مشتری بر بهبود عملکرد کارکنان بانک سپه
65. تاثیرهوش فرهنگی و رفتار اخلاقی بر رضایت شغلی کارکنان بانک سپه
66. ارزیابی فرآیند خدمات بر مبنای معیارهای چابکی فناوری در بانک سپه
67. ارائه راهکارهای جذب و نگهداری مشتری در بانک سپه شهر زاهدان
68. طراحی الگوی فرهنگ سازمانی بانک سپه وارائه راه کارهای ارتقاءآن
69. تعیین و رتبه بندی شاخص های اعتبارسنجی مشتریان بانک سپه
70. رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی با مشتریان بانک سپه استان اردبیل
71. ارائه مدل SWOT در برنامه ریزی استراتژیک بانک سپه
72. بررسی تاثیر درک مشتری از مسئولیت اجتماعی بانک بر رفتار مشارکت مشتری و رفتار شهروندی مشتری با نقش واسطه ای دلبستگی به برند عاطفی و نقش تعدیل کننده معنویت مشتری در بانک سپه منطقه کاشان
73. بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین و سرمایه فکری بر توانمندسازی روان شناختی با توجه به نقش متغیرهای میانجی فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش(مورد مطالعه: شعب بانک سپه شهر اصفهان)
74. بررسی تاثیر رهبری خدمتگذار بر ترک خدمت کارکنان با میانجی گری تعهد سازمانی و وفاداری کارکنان (مورد مطالعه: مدیران شعب بانک سپه مشهد)
75. ارزیابی کارایی سازمانی بر اساس تلفیق «کارت امتیازی متوازن» و «تحلیل پوششی داده های فازی» (مطالعه موردی: شعب بانک سپه شهر تبریز)
76. بررسی نقش فرهنگ سازمانی حمایتی، عملکرد رهبری و مشارکت شغلی بر اعتماد سازمانی کارکنان بانک سپه استان مازندران
77. ارائه یک مدل شبکه عصبی فازی، جهت توسعه ارزش های اخلاقی در شعب بانک سپه شهرستان یزد
78. بررسی تاثیر نشاط سازمانی بر کاهش بی تفاوتی سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان بانک سپه استان اردبیل
79. طراحی الگوی تاثیر رسانه ها بر کیفیت و تنوع خدمات در ارتباطات بازاریابی یکپارچه بانک سپه
80. مقایسه عملکرد کارکنان بر اساس فرسودگی شغلی در بانک سپه شعب تبریز
81. تاثیر عوامل ایجاد انگیزش برارتقاء عملکرد نیروی انسانی (مطالعه موردی بانک سپه)
82. بررسی رابطه عوامل شخصیتی و رضایت شغلی کارکنان بانک سپه شهر تبریز
83. طراحی مدل نظام ارزیابی عملکرد مدیران بانک سپه در شرایط ادغام
84. تحلیل شرایط بازار با ارزیابی عملکرد مالی بانک سپه
85. بررسی تاثیر سهم ازبازار برسودآوری بانک سپه
86. بررسی اثر نقاط قوت سیستم منابع انسانی بر واکنش های کارکنان نسبت به تغییر با نقش میانجی احساس مثبت به وضعیت، حمایت سازمانی و از عهده برآمدن تغییر (مطالعه موردی: شعب بانک سپه در استان کرمان)
87. بررسی تاثیر ابعاد حضور اجتماعی بر قصد خرید الکترونیکی با توجه به نقش میانجی اعتماد و نقش تعدیلگر حمایت اطلاعاتی (مورد مطالعه: بانک سپه استان خوزستان)
88. شناسایی و سنجش معیارهای موثر بر پذیرش موبایل بانک توسط مشتریان شعب بانک سپه سیستان با استفاده از نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از تکنولوژی (UTAUT)
89. پیش بینی شکل گیری خوشه های کسب و کار براساس تصویر ذهنی برند و وفاداری به برند در مشتریان کارآفرین بانک سپه( انصارسابق) شعب مشهد
90. بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک درک شده بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی فرهنگ مشتریان (مطالعه موردی: بانک سپه استان خراسان شمالی)
91. بررسی عوامل موثر بر استفاده ازنرم افزارهای موبایل بانک وتاثیرآن بررضایت مشتری و قصد استفاده مجدد (مورد مطالعه :مشتریان بانک سپه شهرستان گلپایگان)
92. بررسی روابط علت و معلولی از عوامل موثر بر پذیرش بانکداری آنلاین با استفاده از دیمتل فازی (مطالعه موردی بانک سپه شهر تبریز)
93. بررسی میزان تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر وجهه سازمانی (تصویر سازمانی) شعب از نظر مشتریان شعب بانک سپه استان همدان
94. بهینه سازی سبد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری بانک سپه با استفاده از مدل ترکیبی مارکوویتز و GARCH چند متغیره
95. تاثیر بازاریابی داخل شعبه ای و مدیریت ارتباط با مشتری بر جذب منابع مالی در بانک سپه استان آذربایجان غربی
96. اثرات سیستم های کاری با عملکرد بالا بر رضایت شغلی کارکنان شعب بانک سپه: استان سیستان و بلوچستان
97. تعیین جایگاه مدیریت فناوری در بانک سپه با استفاده از فرآیند تحلیل شبک های و ویکور
98. بررسی عوامل موثر بر ترویج مشتریان در انتخاب بانک سپه در شهرستان اهواز
99. شناسایی عوامل بوجود آورنده چابکی در بانک سپه استان خوزستان با رویکرد آمیخته
100. بررسی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد مالی در بانک سپه