مقالات بانک سپه در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بانک سپه درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بانک سپه جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 557 مقاله در زمینه بانک سپه استخراج شده است.
صفحه اختصاصی بانک سپه

لیست مقالات بانک سپه در صنعت بانکداری

1. تاثیر همسو سازی استراتژی های کسب و کار، فناوری اطلاعات و بازاریابی بر خلق مزیت رقابتی و بهره وری در سیستم بانکی (مطالعه موردی: بانک سپه)
2. ارائه نقشه روابط علی ویژگی های فن آوری خدمات موبایل بانک توسط مشتریان با تکنیک دیمتل (مورد مطالعه: یکی از شعب بانک سپه شیراز)
3. بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر ارزش ادراک شده مشتری با نقش میانجی اعتماد مشتریان (مطالعه موردی: بانک سپه استان آذربایجانشرقی)
4. تاثیر تعامل مشتری و ارتباط مشتری با نام تجاری بر حمایت از مشتری و عملکرد مالی شرکت (مورد مطالعه: بانک سپه)
5. تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در شعب بانک سپه استان البرز
6. بررسی رابطه سرمایه انسانی استراتژیک و عملکرد سازمانبا درنظر گرفتن نقش تصمیم گیری مدیریتی در شعب بانک سپه شهر رشت
7. بررسی تاثیر ابعاد چهارگانه مسئولیت اجتماعی بر تصویر بانک و رفتار مشتریان (مورد مطالعه: بانک سپه استان آذربایجان شرقی)
8. تاثیر عوامل علی زمینه ای و مداخله گر موثر بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه
9. طراحی مدل جذابیت برند حساب جاری بانک سپه مبتنی بر هوش تجاری : رویکرد داده بنیاد کلاسیک
10. بررسی تاثیر جو سازمانی و فرهنگ سازمانی بر تقویت خلاقیت کارکنان بانک سپه استان اردبیل
11. فراتحلیل اثربخشی بانکداری اجتماعی بر فرآیند تصمیم گیری مدیران بانک سپه استان بوشهر
12. مولفه های توسعه اکوسیستم بانکداری اجتماعی در بانک سپه استان بوشهر
13. تاثیراقدامات مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی
14. رتبه بندی روش های بهبود مدیریت دارایی-بدهی در بانک های تجاری ایران با استفاده از رویکرد MCDM هیبریدی (مطالعه موردی: شعب بانک سپه شهر تهران)
15. تصمیم گیری در خصوص اعطای تسهیلات به متقاضیان وام بانک سپه بر اساس عوامل ریسک اعتباری با درنظر گرفتن مجموعه های فازی مردد
16. عوامل موثر بر وفاداری مشتریان تجاری و شرکتی حساب های جاری بانک سپه و ارائه راهکار جهت حفظ و نگهداشت مشتریان
17. عوامل موثر بر شهرت برند حساب های جاری بانک سپه و ارائه راهکار برای ارتقای آن
18. ارزیابی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر روی سودآوری بانک سپه ( مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی )
19. ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی در سیستم بانکداری مجازی (بانک سپه ایران)
20. تعیین سطح کارایی و بخش بندی شعب بانک سپه
21. ارائه الگوی عوامل تاثیر گذار بانکداری کارآفرینانه بر اساس نظام خط مشی گذاری
22. ارائه مدل مفهومی به منظور تعیین عوامل موثر بر وفاداری و قصد استفاده از خدمات بانکداری اسلامی با در نظر گرفتن میانجی ریسک ادراک شده (مورد مطالعه: بانک سپه مدیریت شعب منطقه یک تهران)
23. تبیین رابطه مدیریت جهادی بر مبنای معنویت سازمانی بر اساس دیدگاه های مقام معظم رهبری و ارائه مدل مطلوب (مطالعه موردی: بانک سپه جمهوری اسلامی ایران منطقه جنوب شرق)
24. بررسی تاثیر ویژگی های وب سایت در بانکداری اینترنتی بر تعامل مشتری با بانک بر اساس تئوری محرک-پاسخ (مورد مطالعه: شعب بانک سپه در کرج)
25. بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک کسب وکار با فناوری اطلاعات با توجه به نقش قابلیتهای بازاریابی (مورد پژوهش : شعب بانک سپه در تهران)
26. بررسی رهبری تحول آفرین بر بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی خود کارآمدی درک شده و مدیریت دانش ( مورد مطالعه : بانک سپه استان البرز )
27. تعیین نقش میانجی گری نگرش به هم آفرینی آنلاین در تاثیر خلاقیت فردی بر مشارکت در هم آفرینی در شعب بانک سپه شهر مشهد
28. طراحی مدل مدیریت بحران برنامه ریزی نیروی انسانی با تمرکز بر ادغام پنج بانک انصار، قوامین، کوثر، حکمت و مهر اقتصاد در بانک سپه
29. تعیین نقش میانجی گری نگرش به هم آفرینی آنلاین در تاثیر آگاهی فردی بر مشارکت در هم آفرینی در شعب بانک سپه شهر مشهد
30. محاسبه بهای تمام شده پول با روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت و رویکرد میانگین تجهیز منابع مطالعه موردی: شعب بانک سپه استان سمنان
31. بررسی تاثیر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رضایت مشتریان با نقش میانجی نوآوری مقرون به صرفه مورد مطالعه بانک سپه استان همدان
32. بررسی تاثیر ادراک سرپرستان از عدالت تعاملی بر بروز سرپرستی توهین آمیز: تببین نقش تعدیلگر سبک رهبری خودکامه (مورد مطالعه: بانک سپه)
33. تبیین ارتباط بین مسئولیت پذیری کارکنان، اخلاق حرفه ای و ارتقای سلامت اداریبا استفاده از مدل سازی ساختاری – تفسیری در بانک سپه
34. ارائه مدلی برای شبیه سازی عوامل موثر بر نرخ جذب مشتری با رویکرد پویایی سیستم در سازمان مورد مطالعه : بانک سپه
35. بررسی تاثیرات واسطه ای حمایت از کارکنان بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان بانک سپه استان کرمانشاه)
36. بررسی رابطه مولفه های سرمایه فکری (انسانی- ساختاری- رابطه ای) با گرایش به نوآوری سازمانی (نمونه مورد مطالعه: بانک سپه)
37. رابطه کاربرد مدیریت دانش و جو سازمانی با رضایت مشتریان در شعب منطقه شرق بانک سپه تهران از دیدگاه کارکنان
38. بررسی تاثیر هوش بازاریابی بر بهبود عملکرد مالی با نقش میانجی تصویر شرکت (مورد مطالعه : شعب بانک سپه استان خوزستان)
39. تاثیر اعطای تسهیلات منابع آزاد و اعتباری بر مطالبات معوق بانکها مطالعه موردی شعب بانک سپه(مهر اقتصاد خراسان رضوی)
40. اثر رهبری خدمتگزار بر ترک خدمت کارکنان با میانجیگری تعهد سازمانی و وفاداری کارکنان (مورد مطالعه:مدیران شعب بانک سپه مشهد)
41. بررسی رابطه بین قابلیت های بازاریابی پویا و عملکرد نوآوری (مورد مطالعه: کلیه شعب بانک سپه در استان گیلان)
42. بررسی اثر کیفیت خدمات، قدرت انتخاب و تسهیلات ارائه خدمات بر رضایتمندی مشتریان( مطالعه موردی: بانک سپه استان مازندران)
43. بررسی اثر قیمت خدمات، نوع خدمات و جو ارائه خدمات بر رضایتمندی مشتریان (مطالعه موردی: بانک سپه استان مازندران)
44. بررسی تاثیر استفاده از ظرفیت های سازمانی برای افزایش ارزش مشتری (مطالعه موردی: مدیران و کارشناسان بازاریابی بانک سپه)
45. پیش بینی تسهیم دانش در بین کارکنان بر اساس بلوغ سازمانی کاکنان (مورد مطالعه بانک سپه شعب شهرستان بابل )
46. تاثیرات روحی و روانی و اقتصادی ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه و علل این ادغام از سوی دولت
47. بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر عملکرد شغلی با نقش میانجی گری توانمندسازی کارکنان بانک سپه استان سمنان
48. بررسی تاثیر ارزش درک شده و تجربه مشتری بر رضایت و وفاداری مشتریان در بانک سپه استان بوشهر
49. تاثیر مولفه های مدیریت پارادوکس های بیرونی منابع انسانی بر استقرار فرهنگ خدمت محور در بانک سپه همدان
50. ارزیابی تاثیر عوامل سازمانی بر تعهد مشتری و رفتار وفادارانه مشتریانمطالعه موردی؛ شعب بانک سپه در شهر شیراز
51. هم راستایی اجرایی بنگاههای اقتصادی کشور در پیشبرد پروژههای ملی اولویت دار دولت الکترونیکی (مطالعه موردی : بانک سپه )
52. بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک بر رضایت مندی مشتریان و عملکرد سازمان در شعب بانک سپه استان تهران
53. بررسی تاثیر کیفیت بازاریابی کانال همه کاره بر ارزش درک شده مشتریان (مطالعهموردی: مشتریان بانک سپه شعب شیراز)
54. شناسایی عوامل اثرگذار بر توانمندسازی سازمانی بر اساس مدیریت دانش در میان کارکنان شعب بانک سپه شهر تهران
55. تدوین برنامه های استراتژیک با نگرشی بر SWOT و QSPM (مطاله موردی: شعب بانک سپه منطقه البرز)
56. قابلیت حسگری بازار، دانش آفرینی و نوآوری: نقش تعدیل گرایانه گرایش کارآفرینانه مطالعه موردی بانک سپه زاهدان
57. بررسی تاثیر عوامل موثر بر کیفیت بازاریابی کانال همه کاره در بین مشتریان بانک سپه شعب شیراز
58. مفهوم پردازی الگوی بانکداری اجتماعی در اکوسیستم بانک سپه: پژوهشی داده بنیاد با رویکرد هم ساخت گرایی
59. بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و رابطه آن با بازاریابی اخلاقی (مورد مطالعه: شعب بانک سپه استان قم)
60. بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک و تعهد سازمانی بر پیشرفت کاری کارکنان (مطالعه موردی: بانک سپه شهر ارومیه)
61. ارائه الگوی بازاریابی مبتنی بر تجربه مشتریان در بانکداری دیجیتال (مورد مطالعه بانک سپه استان خوزستان)
62. بررسی رابطه بین اعتماد و پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان شعب بانک سپه استان گلستان
63. تاثیر عدالت و غرور سازمانی بر عملکرد شغل ی کارکنان (مطالعه موردی : کارکنان شعب بانک سپه )
64. تاثیر هویت برند بر انگیزش کارکنان با نقش واسطه ای تعهد سازمانی (مورد مطالعه : بانک سپه )
65. بررسی تاثیر بانکداری دیجیتال بر تجربه مشتری و عملکرد مالی ( مورد مطالعه: بانک سپه شهر همدان)
66. تحلیل آثار کاربرد فناوری اطلاعات در ارتقاء کیفی تصمیمات یک بانک دولتی مورد مطالعه : بانک سپه
67. عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی پرداخت شده مطالعه موردی شعب بانک سپه(مهر اقتصاد خراسان رضوی)
68. بررسی رابطه بین راهبری دانش و تسهیم دانش در بین کارکنان شعب بانک سپه استان فارس
69. تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار کارکنان با نقش میانجی نوآوری (مطالعه ی موردی: بانک سپه)
70. تاثیر هوش هیجانی بر استرس شغلی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک سپه استان گیلان
71. تحلیل جایگاه رقابتی بانک سپه با استفاده از مدل SWOT (نقاط قوت،ضعف ،فرصت ، تهدید)
72. بررسی عوامل موثر بر استرس کارکنان بانک سپه با استفاده از تکنیک های داده کاوی
73. طراحی مدل تطبیقی فرهنگ سازمانی در تعالی بهره وری فردی کارکنان: مورد مطالعه بانک سپه
74. اعتبارسنجی مشتریان بانک با استفاده از رویکرد امتیازدهی اعتباری:مطالعه موردی شعب بانک سپه در زاهدان
75. نقش مدیران رد بالا در پیشبرد اهداف بانکداری در عرصه تجارت الکترونیک ( شعب بانک سپه )
76. طراحی و تبیین الگوی صلاحیت حرفه ای کارکنان بانک سپه با استفاده از مدل ONET
77. بررسی تاثیر نگرشهای شغلی و هوش هیجانی بر عملکرد سازمان مورد مطالعه: بانک سپه استانخوزستان)
78. شناسایی و رتبه بندی مولفه های بازاریابی رابطه مند به منظور نگهداری مشتریان بانک سپه
79. بررسی رابطه عزت نفس و سازگاری شغلی و سرمایه های اجتماعی در کارمندان بانک سپه
80. بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس
81. بررسی تاثیر دوستی در محل کار بر دلبستگی کارکنان (مورد بررسی بانک سپه اصفهان)
82. بررسی تاثیر آمادگی سازمانی بر نوآوری مالی دیجیتالی در شعب بانک سپه شهر تهران
83. تبیین چالش ها و راهکارهای توسعه سیستم اطلاعات مدیریت در بانک سپه استان مازندران
84. تاثیر رهبری اخلاقی و رابطه آن با مسئولیت اجتماعی (مطالعه ی موردی: بانک سپه)
85. بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر میزان بهره وری کارکنان شعب بانک سپه منطقه اردبیل
86. واکاوی نظام بانکداری اسلامی- اجتماعی با مطالعه موردی بانک سپه و بانک انصار
87. بررسی اصول مدیریت دانش در دانش بنیان کردن شعب بانک سپه شهر شیراز
88. تحلیل پیشران های موثر بر بهبود اثربخشی مالی بانک سپه سیستان و بلوچستان
89. بررسی تاثیر بازاریابی اخلاقی بر وفاداری برند مشتریان در بانک سپه شهر تهران
90. بررسی تاثیر هوش رقابتی مدیران بر سودآوری بانک سپه استان آذربایجان شرقی
91. تاثیر استراتژی بازاریابی الکترونیک بر کارایی شعب بانک سپه در شهرستان چابهار
92. تصمیم گیری کارآفرینانه برپایه چابکی: مطالعه موردی شعب بانک سپه
93. رسانه های اجتماعی و وفاداری مشتریان: شواهدی از بانک سپه
94. طراحی و اعتبارسنجی مدل بازاریابی دیجیتالی چابک در بانک سپه با بهره گیری از روش داده بنیاد (مورد مطالعه: بانک سپه استان خراسان رضوی)
95. مطالعه اثربخشی نظام حسابرسی داخلی در بانک سپه
96. اثرات تعداد و توزیع جغرافیایی شعب بر سودآوری بانکی The Effects of the Number of Branches and its Geographical Distribution on Bank Profitability
97. طراحی الگوی ارتقاء سلامت اداری در بهبود عملکرد سازمانی
98. بررسی تاثیر سیستم آموزش ضمن خدمت بر توسعه عملکرد کارکنان
99. بررسی عوامل اثرگذار بر اولویت مشتریان در انتخاب یک بانک
100. بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی بر رضایت بانکداری الکترونیکی با توجه به متغیر میانجی نوآوری در خدمات بانکداری در دوران ویروس کووید ۱۹ در شعب بانک سپه کاشان