مقالات بانکداری در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بانکداری درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بانکداری جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 7,480 مقاله در زمینه بانکداری استخراج شده است.

لیست مقالات بانکداری در صنعت بانکداری

1. نقش وقوع سیکل های تجاری در مطالبات معوق بانک های کشور با استفاده از فیلترهای میان گذر
2. طراحی مدل تعیین تضامین جهت تامین مالی طرح ها و شرکت های کوچک و متوسط (SME) فناور با استفاده از مدل فازی عصبی
3. نقش نوسانات اقتصادی بر تسهیلات اعطایی بانک ها از کانال سرمایه اضافی بانک
4. بررسی عوامل موثر بر شکنندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
5. طراحی الگوی غیرخطی برای بررسی اثر هم زمان کفایت سرمایه و سرمایه گذاری بانک ها در شرکت ها بر وام دهی
6. تحلیل اخلاقی جریمه دیرکرد در گردش پول
7. رتبه بندی بانک ها ازنظر مقاومت در برابر ریسک سیستمیک در راستای نظام مالی مقاومتی (روش رگرسیون کوانتایل و همبستگی شرطی پویا)
8. واکاوی عامل های موثر بر تقاضای مسکن در اقتصاد ایران
9. بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
10. دلالت های ساختار بازار سپرده رقابت ناقص برای سیاست های خرد و کلان احتیاطی صلاحدیدانه
11. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر بهبود عملکرد نیروی انسانی نظامبانکی (مطالعه موردی : بانکهای دولتی و خصوصی شهرستان کازرون )
12. شناسایی آسیب پذیری در اینترنت بانک ، بانک های خصوصی
13. بررسی تاثیر سرمایه انسانی برحجم مطالبات معوق بانکها در ایران
14. رابطه متقابل مطالبات غیرجاری بانک ها و شرایط اقتصاد کلان: یک رویکرد خود رگرسیون برداری پانل
15. بررسی تاثیر تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی بر عملکرد مالی و رفتار اقتصادی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
16. ماهیت تایبد اعتبار ات اسنادی در بانک داری اسلامی
17. یک رویکرد یادگیری ماشین برای شناسایی انواع مختلف عدم قطعیت
18. بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبات غیر جاری شبکه بانکی:شواهدی جدید از الگوی فضا- حالت
19. تقویت بخش خصوصی در اقتصاد و قدرت بانک بر انعطاف پذیری مالی با تاکید بر شاخص رقابت پذیری جهانی
20. برآورد تابع سود مشتریان بانک با استفاده از ارزش طول عمر مشتریCLV
21. بررسی حقوقی انحصار امور مالی ناشی از ادغام بانک ها و موسسات مالی
22. مطالعه شیوه های پرداخت ثمن در معاملات تجاری بین المللی و پیامدهای آنها
23. تاثیر سپرده های دیداری و مدت دار درجذب و حفظ مشتریان بانک تجارت
24. نقش پولشویی بر عملکرد مالی بانکها و مقابله با آن (منطقه آزاد تجاری -صنعتی ماکو)
25. بررسی اثر گذاری شوک سیاست پولی و ساختار بودجه بر قدرت وام دهی عقود اسلامی در بانکهای منتخب خصوصی
26. همکاری جهانی میان بانک های مرکزی در چارچوب مقررات و قوانین بین المللی
27. همکاری جهانی میان بانک های مرکزی در چارچوب مقررات و قوانین بین المللی
28. نقش بانک ها در شفافیت مالی برای کاهش جرایم اقتصادی
29. ارائه مدل ارتقای کیفیت خدمات در بانک سپه از منظر کارمندان (مورد مطالعه: شهر تبریز)
30. پیشرفت اقتصادی کشور به واسطه همکاری چندجانبه بین بانک ها در عرصه بین المللی
31. ارائه مدل تاثیر متغیرهای اقتصادی بر بهره وری کل در ایران
32. تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عملکرد وام دهی شعب بانک کشاورزی
33. همسنجی بازده و ریسک فرصت های جایگزین سرمایه گذاری در ایران
34. تحلیل جایگاه شاخصهای راهبرد توسعه شهری(CDS) در شهر چناران
35. شناسایی موانع خط مشی گذاری جهت تخصیص منابع پولی در نظام بانکیکشور با روش دلفی
36. مروری بر رابطه میان درآمدهای نفتی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان اوپک
37. شناخت ظرفیت های اقتصادی جهت آسیب شناسی تحریم اقتصادی
38. بررسی تاثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در استان های جنوبی ایران؛ خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان
39. بخش خصوصی و بانک های سرمایه گذاری
40. بررسی عوامل موثر بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد ترکیبی DEMATEL-ANP
41. مروری بر قوانین وضع شده در مورد صدور چک بلامحل به عنوان جرم کیفری در ایران
42. اثرات سیاستهای پولی و احتیاطی و تعامل آنها بر ثبات بانکها در ایران
43. تحولات کیفری در مقابل جرایم ارزی در تحریم
44. بررسی ضمان در حقوق ایران و فرانسه
45. بررسی تاثیرتبلیغات دهان به دهان الکترونیکی برقصداستفاده ازخدمات بانک مشتریان
46. بررسی عوامل تشدید کننده تاثیرات تورم رکودی بر پروژه های آب و فاضلاب (به صورت موردی روستاهای استان اصفهان) در طی سالهای ۱۳۹۹-۱۳۸۹
47. تعیین و رتبه بندی شاخص های اعتبارسنجی مشتریان بانک سپه
48. واکاوی بعد شناختی گفتمان در متن عقود اسلامی بانک تجارت از منظر تحلیل گفتمان حقوقی
49. طراحی الگوی تبیین رابطه تبلیغات و قصد استفاده از خدمات الکترونیک بانک
50. تاثیر هوش هیجانی بر فروش انواع خدمات بانک کشاورزی شهرکرد
51. تبیین ارتباط بین گشایش و صدور انواع تعهدات و سودآوری در بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی
52. تاثیر دارایی های مولد و غیر مولد بر شاخص های ریسک و عملکرد بانک های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
53. ساختار تامین مالی تولید کشور با تاکید بر نقش بازار سرمایه، چالش ها وپیشنهادات
54. بررسی ابعاد ادراک از ریسک صاحبان خودرو از روش پرداخت الکترونیک بهای سوخت
55. تدقیقی بر آثار صلح حقوق رهنی و اجرایی بانک با اشخاص ثالث
56. راهبردهای دولت ها در مقابله با حبابی شدن قیمت دارایی ها
57. تبیین ارتباط انواع تعهدات با سودآوری در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۹
58. مقایسه صلح تامینی با سایر نهادهای حقوقی مشابه
59. تحلیل حقوقی و جرم شناسی سرقت از بانک ها
60. بررسی الگوریتم های هوش مصنوعی پیشگیری از تقلب در تراکنشهای مبتنی بر کارت
61. عرضه پول در اقتصاد ایران
62. ربا در بانکهای ایران و مصر از منظر فقه و قانون
63. اثر تاب آوری اقتصاد کلان بر مطالبات غیرجاری تحلیلی بر مبنای روش گشتاور تعمیم یافته (GMM)
64. بررسی وجود ربا در سپرده های اشخاص نزد بانکها از دیدگاه اسلام
65. بررسی اثر تغییر نرخ تسهیلات اعتباری بانک ها بر سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن
66. ابطال قراردادهای مشارکت مدنی با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور و با تاکید بر رویه قضایی
67. آغاز فرایند ورشکستگی بانک ها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده امریکا و ایران)
68. تجربه زیسته کارکنان بانک از پدیده موبینگ: مطالعه ای با رویکرد پدیدارشناسی کلایزی
69. بررسی تحریم بانک ایران از منظر حقوق بین الملل
70. تخلفات شایع کارکنان بانک ها و راه کارهای کاهش آن با تاکید بر اختلاس
71. قیمت گذاری بیمه سپرده ها در بانک های خصوصی ایران ( مورد مطالعه بانک های پارسیان، اقتصاد نوین، کارآفرین )
72. بررسی اثرات متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک ها (مقایسه مکاتب نئوکلاسیک و پست کینزین) Investigating the effects of specific banking and macroeconomic variables on the profitability of banks (Comparison of neoclassical and post-Keynesian schools)
73. بررسی و نقد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص سود مازاد بر نرخ مصوب در پرونده های مختومه تسهیلات بانکی (ناظر به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۷۹۴)
74. بررسی تاثیر مفاهیم اجتماعی و مشتری محوری بر میزان پایبندی مشتری به دستورالعمل های بانکی از طریق دو متغیر واسط وضوح نقش مشتری و مشارکت در ارائهخدمات و تعدیلگر مشتری محوری
75. نقش متغیرهای درون سازمانی و برون سازمانی (با تاکید بر سیاست پولی) در پیش بینی جذب سپرده مدت دار بانکی و تاثیر آن بر جامعه مطالعه موردی : بانک ملی شهرستان یزد
76. تحلیل بهره وری در سیستم بانکی و تبیین جامعه شناختی آن (رابطه علیت کوتاه مدت و بلندمدت میان نیروی کار، کفایت سرمایه و بهره وری کل عوامل در بانک ها)
77. تاثیر ویژگی های کیفی گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری و ساختار سرمایه متکی به تسهیلات دریافتی بانکی: با نگاه به شرکت های دارای کم سرمایه گذاری و ناقرینگی اطلاعاتی
78. ارائه مدلی جهت بهینه سازی شبیه سازی رویکردهای مدل تعالی سازمانی EFQM با استفاده از پویایی شناسی سیستم ها و الگوریتم ژنتیک در شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران
79. (مقالات این شماره فصلنامه، به مقالات منتخب سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت اختصاص یافته است.)ارزیابی کمی مزیت رقابتی پایدار موسسات بانکی کشور با معرفی معیار مالی CSV
80. بکارگیری مدل تلفیق تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی سلسله مراتبی ( AHP - DEA ) در رتبه بندی شعب بانکی: مطالعه موردی بانک صادرات در شهر تهران
81. طرح ریزی مدل توسعه حکمرانی خوب دولتی بر اساس مدلهای توسعه حکمرانی سازمانی در نظام های کارکردی با روش مطالعه کیفی(مطالعه موردی نظام بانکی ایران)
82. تاثیر تقلب در معامله پایه بر اعتبار اسنادی با تاکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پرونده سوءاستفاده کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی)
83. تحلیل حقوقی رابطه حقوق رقابت و سیاست های حفظ ثبات در نظام بانکی با تاکید بر ادغام بانک ها (مطالعه تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)
84. نقش فناوری، فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در بهبود عملکرد کارکنان دفاتر خدمات بانکی روستایی پست بانک در ایران در طول همه گیری کووید-۱۹
85. تجزیه و تحلیل کارایی متغیرهای بانکی در سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده ها
86. تاثیر شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه اسلامی و توسعه یافته
87. بررسی اثر گذاری ریسک های بانکی و شاخص کفایت سرمایه بر عملکرد و حاشیه سود خالص بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
88. تحلیل و ارزیابی فقهی و حقوقی چالش ها و آسیب های الگوی مضاربه در بستر عملیات بانکی بدون ربا با نگاهی به آرای قضایی
89. تدوین مدلی به منظور شناسایی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی استراتژیک سیستم بانکی با استفاده از رویکرد جدید به مدل کارت امتیاز متوازن
90. بررسی تاثیر عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک های تجارت تبریز از خدمات بانکی الکترونیکی با تاکید بر نقش تعدیل گر سواد مالی
91. اثرات تعداد و توزیع جغرافیایی شعب بر سودآوری بانکی The Effects of the Number of Branches and its Geographical Distribution on Bank Profitability
92. سنجش و مقایسه کیفیت خدمات در شعب بانک ملی شهر اصفهان با استفاده از مقیاس سیستمی- مبادله ای کیفیت خدمات بانکی (SYSTRA-SQ)
93. اثرات خلق پول برون زا در اقتصاد کلان با در نظر گرفتن بازار بین بانکی با بهره گیری از روش تعادل عمومی پویا
94. بررسی تاثیر قابلیت های بانکی بر کیفیت سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، بهره وری سازمانی و عملکرد مالی (مورد مطالعه بانک کشاورزی شاهرود)
95. ارایه مدل توسعه کارآفرینی بین المللی مبتنی بر نوآوری مدل کسب و کار در نظام بانکی (مورد مطالعه در بانک توسعه صادرات ایران)
96. بخش بندی مشتریان بانکی بر اساس ارزش طول عمر مشتری و توانایی سوددهی آنان (مورد مطالعه: مشتریان یکی از بانک های خصوصی)
97. بررسی رابطه میان استقراض از بانک مرکزی و متغیرهای برگزیده درون بانکی در ایران: کاربرد علیت دومترسکیو-هارلین در پانل های ناهمگن
98. بررسی تاثیر امنیت بر اعتماد الکترونیکی سیستم های پرداختی و کاهش شکایت های حوزه بانکی (مورد مطالعه: مشتریان بانک تجارت شهرستان درگز)
99. بررسی مسئولیت مدنی بانک ها در قبال کمک های فنی، اقتصادی، مالی پروژه های عمرانی و تولیدی از طریق تسهیلات فاینانس بانکی
100. تبیین جامعه شناختی اثر سیاست های پولی بر تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده از طریق کانال اعتبارات بانکی و نرخ ارز