مقالات بانکداری در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بانکداری درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بانکداری جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 6,585 مقاله در زمینه بانکداری استخراج شده است.

لیست مقالات بانکداری در صنعت بانکداری

1. استانداردهای حسابداری اسلامی
2. تاثیر سهولت دسترسی به منابع مالی بازارها بر گذر نرخ ارز در رژیم های قیمت گذاری واردات
3. تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران
4. ارزیابی محتوای اطلاعاتی الگوی رتبه بندی با استفاده از شاخص های سلامت مالی و هشدار سریع در بانک ها
5. اثرات و پیامدهای تحریم های اقتصادی دولت ایالات متحده آمریکا
6. طراحی الگویی بومی برای موفقیت کسب و کار با توجه به ویژگی های روانشناختی مناطق جغرافیایی ایران
7. نقش تجارت الکترونیک در توسعه فرصت های کارافرینی بخش گردشگری شهری و روستایی ایران
8. بررسی مفهومی نقش مولفه های ادراک بیمار از برند بیمارستان شاه ولی بر قصد مراجعه مجدد با توجه به نقش متغی رهای وفاداری، اعتماد وشهرت برند
9. بررسی ابعاد و زوایای مختلف پولشویی در اسناد بین المللی ونظام حقوقی ایران
10. علل و ریشه یابی کانون اصلی نقدینگی
11. آسیب شناسی ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
12. موسسات پولی و مالی غیرمجاز و آثار آن ها بر امنیت اقتصادی
13. محاسبه و مقایسه ریسک سیستمیک با استفاده از معیارهای ∆COVaR _DCC و MES و تحلیل تغییرات آن در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ در شبکه بانکی کشور (۱۳۹۸-۱۳۸۸)
14. شناسایی و اولویت بندی پیشایندهای شخصیتی و جمعیت شناختی پذیرش سازوکارهای بازی گونگی، به منظور افزایش تعامل در باشگاه مشتریان بانکی (نمونه پژوهش: بانک حکمت ایرانیان)
15. محاسبه ی شاخص خلق نقدینگی در چارچوب الگوی برگر و باومن و تاثیر آن بر بحران های بانکی: کاربردی از مدل پانل لاجیت و پروبیت
16. تاثیر نرخ سود بانکی بر چگونگی شکل گیری و تحول پورتفوی بهینه دارایی ها در ایران کاربرد مدل میانگین واریانس
17. تبعات ریسک پذیری و رقابت بانک ها در جذب سپرده در شرایط عدم تقارن اطلاعات؛ مطالعه موردی نظام بانکی ایران
18. بررسی آثار ناشی از عقد ضمان در حقوق مدنی و حقوق تجارت و مقایسه آن با ضمانت نامه بانکی
19. شناسایی موانع توسعه خدمات بانکی الکترونیک با استفاده از روش Vikor در ایران (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران)
20. بخش بندی مشتریان بانکی براساس شاخص سودآوری در طول عمر فعالیت با بانک برمبنا هزینه و سود
21. بررسی ماهیت و وضعیت حقوقی قرارداد خرید دین با امعان نظر به موازین فقهی و مقررات بانکی
22. بررسی تاثیر همزمان نرخ سپرده و تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منتخب
23. درونی سازی پنجره های فرصت بلاکچین در صنعت بانکی ایران از طریق رویکرد نظام نوآوری فناورانه
24. برآورد احتمال وقوع بحران بانکی با نسل دوم سیستم های هشدار زودهنگام: یک مطالعه بین کشوری
25. بررسی اثر نرخ سود بانکی و بی ثباتی آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران
26. بررسی اثر افزایش نرخ ارز روی ناپایداری مالی بخش بانکی با استفاده از نگرش ترازنامه ای
27. ارائه یک روش هوشمند برای بخش بندی مشتریان بانکی با استفاده از تکنیک های داده کاوی
28. اثر تاب آوری اقتصاد کلان بر نسبت سرمایه به دارایی سیستم بانکی (مطالعه بین کشوری)
29. بررسی تاثیر برنامه های آموزشی در ارتقای بهره وری نیروی انسانی در نظام بانکی
30. بررسی تاثیر عدم شفافیت بانکی بر توانایی اعمال سیاست چشم پوشی توسط مقام نظارتی
31. رضایت مشتری از خدمات بانکی: نقش خدمات ابری ، امنیت ، آموزش الکترونیکی و کیفیت
32. بررسی رابطه فعالیت بازار بیمه، بخش بانکی و رشد اقتصادی در ایران
33. استخراج شاخص های ارزش گذاری و امتیازدهی مشتریان در بازاریابی خدمات بانکی
34. بررسی اثر تعیین کننده های اهرم بانکی در چرخه های اقتصادی
35. ارزیابی اثر ریسک سیستمی بخش بانکی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران
36. بازبینی مکانیزم های داده کاوی جهت اعتبار سنجی مشتریان بانکی
37. تحلیل قضاوت های مرزی ذینفعان در تخصیص وام بانکی
38. بررسی فرایند خلق پول شبکه بانکی در اقتصاد ایران
39. تحلیل پیشران های ناکارامدی تسهیلات بانکی در توسعه بازار
40. ضوابط و مسئولیت ضامن در ضمانت نامه های بانکی
41. مدل بهینه عملکرد بانکی مبتنی بر TQM و ERM
42. اولویت بندی صنایع کشور بر اساس تفکر نظام بانکی
43. تجمیع کارت های بانکی در ایران بر بستر بلاکچین؛ چالش ها و معماری پیشنهادی (مطالعه موردی: بانک ملی ایران)
44. ارزیابی تاثیر رضایت و قابلیت استفاده از وب سایت در توسعه بهره وری و گفته های شفاهی مثبت در خدمات بانک داری الکترونیک (مطالعه موردی: بانک های تجارت)
45. ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین شعب بانک ملی تحت یک فرآیند دو مرحله ای به کمک تحلیل پوششی داده ها
46. تعیین میزان رضایت مندی مشتریان بانک با داده کاوی ترکیبی مطالعه موردی بانک شهر
47. تاثیر بهسازی خدمات بانکی بر رضایت مشتر ی با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD در شعب بانک ملت استان فارس
48. سنجش بهره وری شعب بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای
49. ارائه الگوی صلاحیت کارآفرینان بر رابطه بین تامین مالی و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط رویکرد ترکیبی
50. اثر طراحی مدل فرایند مدیریت ارتباط با مشتری بر میزان وفاداری مشتریان بانک: مطالعه موردی بانک ملی سمنان
51. اثر اکوسیستم فناوری مالی بر مدل های کسب و کار
52. بررسی تعامل خدمات الکترونیکی و آنلاین (برخط) با تمایل و پذیرش مشتریان پست بانک
53. روش های نوین پول شویی با رویکرد تبادلات مالی در فضای سایبری
54. سناریونگاری آینده بانک های ایران در مواجهه با فین تک
55. تاثیر سهولت آنلاین بر قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزش های لذت جویانه و سودمندانه ادراک شده و نقش تعدیل گر نگرانی ادراک شده امنیتی (مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان خراسان شمالی)
56. تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مولفه های الگوی صلاحیت کارآفرینان بر رابطه بین تامین مالی و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط از طریق صنعت بانکداری
57. استفاده از رویکرد نتیجه گرا مبتنی بر مدل قابلیت کسب وکار در شبکه ی معماری صنعت بانکداری (BIAN) جهت بازمعماری کسب وکار بانکی در عصر تحول دیجیتال
58. شناسایی و تبیین مولفه ها و شاخص های استراتژی تامین نیرو مبتنی بر دانش در صنعت بانکداری در بخش دولتی با استفاده از مدل ارزیابی راجان
59. ارائه روش شناسی جامع در ساخت و ارزیابی شاخص های ترکیبی: دلالت هایی برای کمی سازی مفاهیم در اقتصاد و بانکداری اسلامی
60. ارائه الگوی مدیریت ریسک منابع انسانی در صنعت بانکداری بر اساس تحلیل داده بنیاد (مورد مطا لعه: بانک های ملت تهران)
61. ارزیابی کارایی بانکداری بدون ربا در ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی براساس رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA)
62. سنجش سطح تفکر استراتژیک در صنعت بانکداری و ارتباط آن با رفتار شهروندی (مطالعه موردی: بانک مسکن استان آذربایجان شرقی)
63. بررسی عوامل حیاتی موفقیت (CSFs) بانک های تجاری در بانکداری خرد (مقایسه تطبیقی بین بانک های بزرگ و کوچک ایران)
64. ارائه مدلی جهت توسعه اثربخش تجربیات مشتری در اکوسیستم بانکداری دیجیتال با تمرکز بر مدل ها و معماری های مرجع
65. بررسی و تحلیل عوامل موثر برعدم گرایش مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک (مورد مطالعه مشتریان بانک کشاورزی)
66. بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتری از پذیرش بانکداری تلفن همراه(مطالعه موردی: بانک ملی، سپه و صادرات)
67. شناسایی تعاملات بین اجزای سرمایه فکری با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری در صنعت بانکداری ایران
68. بررسی نقش و جایگاه وفاداری الکترونیکی در تدوین استراتژی های بازاریابی الکترونیکی (مطالعه در خدمات بانکداری الکترونیکی کشور)
69. بررسی تاثیر مدیریت بازاریابی و مشتری مداری در حوزه خدمات بانکداری الکترونیک بر جذب و حفظ مشتری
70. بررسی میزان اجرای بانکداری الکترونیکی در بانک ملی شهر کرمان و تعیین رابطه آن با عوامل انسانی
71. ابعاد کیفیت خدمات در صنعت بانکداری : برازش مدل کیفیت خدمات گرنروز در بانکهای پاسارگاد شمال غرب کشور
72. ارائه چارچوبی برای یکپارچه سازی مدیریت دانش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری
73. معاملات توسط رمز ارزها از دیدگاه احکام و اخلاق اسلامی با تاکید بر بانکداری اسلامی
74. الگوئی برای فرآیند طراحی و توسعه خدمات با رویکرد رقابت پذیری در صنعت بانکداری ایران
75. مطالعه تاثیر اعتبار نیروی فروش بر رفتار مشتری در صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک اقتصادنوین)
76. ماهیت جایگاه بانک در نظام اقتصادی و نارسایی های ساختار بانکداری بدون ربا در ایران
77. پرکردن شکاف نظر و عمل در بانکداری اسلامی: ارائه مدلی جهت اجرای بهتر قرارداد مشارکت
78. تاثیر بازاریابی دیجیتال بر فرایند تصمیم گیری مشتریان خدمات بانکداری در بانک صادرات
79. بررسی تاثیر ناب بودن بر بهره وری فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری ایران
80. شناسایی عوامل مهم معماری فرآیند مدیریت یکپارچه محصولات در صنعت بانکداری (IMOP Model)
81. بررسی تاثیر خط مشی گذاری عمومی بر بانکداری الکترونیک بانک های دولتی ایران
82. شناسایی عوامل موثر بر گرایش مشتریان در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک
83. الگوی مطلوب هیات شرعی در بانکداری اسلامی با استفاده از تکنیک AHP
84. سنجش درجه ی مقاومت نظام بانکداری اسلامی (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران)
85. شناسایی عوامل موثر بر راهبرد هم رقابتی در صنعت بانکداری ایران
86. نقد و ارزیابی کتاب اقتصاد مقاومتی و بانکداری اسلامی در ایران
87. ارزیابی مدیریت ریسک در بانکداری ایران بر اساس اصول راهنمای IFSB
88. هدفگذاری تورمی به منظور سیاستگذاری پولی در بانکداری مرکزی اسلامی
89. ابعادشناسی چالش های پیش روی نهادینه سازی نظام بانکداری اسلامی
90. بانکداری الکترونیکی و کاربرد کارتهای بانکی در بهبود عملکرد بانک
91. تحلیل تطبیقی تاثیرات اقتصادی سیستم بانکداری متعارف و نهاد قرض‎الحسنه
92. ارائه مدلی برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک در صنعت بانکداری
93. اندازه گیری توان رقابتی بانک ها در نظام بانکداری ایران
94. مروری بر تئوری های مدیریت ریسک فراروی صنعت بانکداری
95. تعامل نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران با حکمرانی مطلوب
96. بررسی بانکداری اسلامی و نقدهای وارد شده بر آن
97. بررسی ابعاد مدیریت اقتصادی و مالی در بانکداری الکترونیک
98. طراحی مدل جامع کاربردپذیری وب سایت بانکداری اینترنتی
99. نقد و ارزیابی کتاب پول، ارز و بانکداری
100. ظهور انقلاب صنعتی چهارم و توسعه بانکداری دیجیتال