مقالات بانک مرکزی در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بانک مرکزی درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بانک مرکزی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 500 مقاله در زمینه بانک مرکزی استخراج شده است.

لیست مقالات بانک مرکزی در صنعت بانکداری

1. بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید و سطح عمومی قیمت ها در ایران: با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC)
2. حسابداری ارزهای دیجیتال
3. حقوق تنظیمی بانکی و آسیب های آن در نظام بانکی ایران
4. تورم در کشور ایران، علل ، اثرات و راهکارها
5. تاثیر تحریم های اقتصادی بر عملکرد صنعت نفت در ایرانبا رویکرد منابع مالی
6. مقابله با چالشهای اجرایی بخش های حسابرسی داخلی در سازمانهای دولتی و بانکهای مرکزی هنگام اجرای سیستمهای حسابرسی مستمر (CA)
7. مطالعه ترویجی انجام شده از تجزیه وتحلیل چالشهای اجرایی هنگام اجرای سیستمهای حسابرسی مستمر و شناسایی راه حل آنها
8. تحلیل مولفه های معماری پست مدرن و نقش آن در طراحی ساختمان اداری (نمونه موردی ساختمان مرکزی بانک رفسنجان)
9. دستیابی به تعادل نش و استاکلبرگ در یک بازی استراتژیک بین دولت و بانک مرکزی با فرض وجود نااطمینانی مقام مالی در دستیابی به بودجه
10. اثرات درجه استقلال و ترجیحات بانک مرکزی بر هدف گذاری تورم تحت دیدگاه سیاست گذاری پولی قاعده مند و صلاحدیدی
11. تحلیل اثرات عبور نرخ ارز با تاکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و رفتار مداخله ای بانک مرکزی
12. ارائه مدل تاثیر سیاست گذاری بانک مرکزی ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی
13. اثر جهش نرخ ارز و مداخله بانک مرکزی بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر
14. تثبیت مصونیت بانک مرکزی توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «برخی اموال ایران»
15. تاثیر ساختار کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران: رویکرد تابع واکنش بانک مرکزی
16. ارائه مدلی برای توسعه ریال دیجیتال بر روی بستر بلاکچینی برنا (بانک مرکزی)
17. طراحی مدل فراترکیب بحران در خط مشی گذاری های ارزی بانک مرکزی
18. اثرات اقتصاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران
19. ارز دیجیتال بانک مرکزی: فرصت ها و چالش ها
20. پول دیجیتال بانک مرکزی
21. نقش بازار ثانویه اوراق بهادار اسلامی، در گسترش عملیات بازار باز
22. حسابداری برای ارزهای دیجیتال
23. حسابداری برای ارز های دیجیتال
24. مدلسازی مقایسه اثر نظام ذخیره کامل و ذخیره جزئی بر سلامت شبکه بانکی ایران با استفاده از الگوی نظریه بازی ها
25. طبقه بندی حسابداری ارزهای دیجیتال و شناسایی رویه های حسابداری،استانداردهای مرتبط با آن و بررسی چالش ها
26. مسئولیت مدنی بانک ها در قبال خسارات ناشی از عدم اجرای بخشنامه های بانک مرکزی در باب کلاهبرداری رایانه ای
27. کاربردی از آزمون کرانه ای ARDL در رابطه بین استقلال بانک مرکزی و بازار سهام در ایران
28. ضرورت افزایش استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران از منظر اسلامی با تاکید بر کنترل تورم
29. تاثیر مدیریت سود روی راندمان بانک شواهدی از بانک های تحت نظارت بانک مرکزی اروپا
30. آسیب شناسی انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی ج.ا.ایران
31. اثر پول دیجیتال بانک مرکزی بر سیاست گذاری پولی
32. بررسی مبادلات وجوه بانک مرکزی در بازار بین بانکی
33. بررسی مفاهیم و کاربردهای پول دیجیتال بانک مرکزی
34. چالش ها و موانع به کارگیری و اجرای عقود مشارکتی در نظام بانکی ایران و راهبردهای اصلاح و رفع آنها
35. بررسی شمولیت رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیا ت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به «تسهیلات مشارکتی»
36. بررسی اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی و تورم از طریق شاخص قیمت مسکن در ایران
37. اقتصاد مقاومتی راهکاری برای مقابله با تحریم بانکی ایران
38. مروری بر برخی ابزارهای سیاست های پولی
39. تاملی بر اصول حقوقی و اقتصادی حاکم بر نظام های پرداخت از منظر سند CPSS
40. تاثیر آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران
41. امکان سنجی استفاده از رمزارزها به منظور تسهیل فرایندهای پرداخت در شرایط تحریمی
42. سیر تحولات شکل گیری بانکداری مرکزی و مزایا و معایب استقلال بانکداری مرکزی با رویکرد حکمرانی مطلوب
43. مدیریت جرائم ارزی در پرتو یافته های جرم شناسی
44. طراحی مکانیزم بازار بین بانکی: مطالعه موردی: بازار بین بانکی ایران
45. جایگاه هدایت اعتبار در تامین مالی تولید با تاکید بر تجارب کشورهای منتخب
46. ارتباط تکانه نفتی و تکانه سیاست پولی در ایران
47. پول الکترونیکی و بیت کوین وآثار آن بر بازده سهام درایران
48. آسیب شناسی حقوقی فعالیت موسسات اعتباری در نظام پولی و بانکی ایران
49. اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران از کانال نوآوری
50. بررسی سازوکار تاثیر سرمایه بانک ها بر متغیرهای حقیقی یک اقتصاد نفت محور با رویکرد DSGE
51. اهمیت اقتصاد رفتاری در بانکداری اسلامی با رویکرد عقود اسلامی
52. بررسی تاثیر رمزارزهای دیجیتال بر ثبات مالی نظام بانکی
53. تاثیر سیاست های مالی در تورم
54. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بررسی نسبت های مالی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی بانک ها
55. آسیب شناسی نظام ورشکستگی بانک ها در ایران
56. مطالعه فاکتورهای موثر در وصول مطالبه های معوق بانکی با نگرشی به ارائه الگوی مناسب در نظام بانکی
57. تحلیل محتوای چهار دهه پژوهش در سیاست های پولی بانک مرکزی: با نگاهی به «عملیات بازار باز» (بر مبنای مدارک نمایه شده در پایگاه وب آوساینس در بازه زمانی ۱۹۸۱-۲۰۲۰)
58. بررسی شیوه های تعامل بخش نظارت بانک مرکزی با واحدهای حسابرسی و بازرسی داخلی بانک ها و ارزیابی تاثیر آن بر کارایی و اثربخشی نظارت بانکی
59. تحلیل مقایسه‎ای آثار استقراض از بانک مرکزی، اوراق ‎قرضه و اسناد خزانه‎ اسلامی جهت تامین ‎مالی کسری بودجه دولت بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان
60. بررسی اثر گذاری ثبات سیاسی دولت و شوک نرخ ارز بر نوسانات دوره ای در اقتصاد با تاکید بر سیاست های پولی بانک مرکزی
61. رابطه پایداری شکاف تورم و سیاست پولی بانک مرکزی در برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
62. تببین و تشریح پدیده ربوی بودن معاملات و شروط مندرج در آن با بررسی موردی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
63. بررسی تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۹۰ – ۱۳۸۴
64. آسیب شناسی سازوکارهای مدیریت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بحران های ارزی با تاکید بر بحران ارزی سال ۱۳۹۷
65. تحلیل تجربی عوامل موثر بر موفقیت هدف گذاری تورم در ایران: با تاکید بر شفافیت و پاسخ گویی بانک مرکزی
66. استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران): یک تحلیل تجربی (۱۹۹۰-۱۹۹۸)
67. رابطه میان ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی و رفتارهای انحرافی کارکنان (مورد مطالعه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
68. بررسی تاثیر رهبری زهرآگین بر رضایت شغلی با نقش میانجی اعتماد سازمانی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
69. ارزیابی سیاست های بانک مرکزی بر بازار سرمایه و ارایه پیشینهادات سیاسی در جهت مدیریت اثر آن
70. جایگاه و نقش ولایت مطلقه فقیه در نظام اقتصادی اسلام: ارایه مدلی نو برای استقلال بانک مرکزی
71. طراحی مدل اجتناب از بحران ارزی در خط مشی گذاری های بانک مرکزی با رویکرد آمیخته
72. تحلیل رفتار غیرخطی سیاست گذاری پولی بانک مرکزی در شرایط نااطمینانی: الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)
73. ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات در ارتقاء مدیریت منابع انسانی مبتنی بر بلاکچین (مورد پژوهش : بانک مرکزی)
74. بررسی اثر اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره با تاکید بر عوامل مالی و نهادی
75. واکاوی نقش تنظیم گری بانک مرکزی در معاملات اسناد تجاری در پرتوی قانون جدید چک
76. بررسی اثر مداخله بانک مرکزی بر سودآوری بانکهای تجاری کشور: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم
77. تاثیر تسهیلات تکلیفی دولت بر اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی
78. تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم نرخ ارز درکشورهای منتخب عضو اوپک
79. تاثیر تحریم بانک مرکزی بر انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی در ایران
80. مروری بر استقلال بانک مرکزی و تاثیرات آن بر ثبات مالی
81. بررسی ضرورت استقلال بانک مرکزی و موانع تحقق آن در کشور
82. بررسی اثر انتشار رمز پول بانک مرکزی بر اقتصاد کلان ایران
83. برآورد تابع واکنش سیاست مداخله بانک مرکزی ایران در بازار ارز
84. تحلیل نقش سیاست های پولی بانک مرکزی در اقتصاد ملی
85. نقش ارز دیجیتال بانک مرکزی در آینده نظام اقتصادی
86. بررسی آزادسازی دارایی های بانک مرکزی توسط دادگاه لوکزامبورگ
87. تحریم بانک مرکزی ایران به مثابه تروریسم اقتصادی
88. پول دیجیتال بانک مرکزی و سیاست تسهیل مقداری
89. استقلال بانک مرکزی از منظر حقوق عمومی
90. تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید
91. ارزیابی سیاست ارزی بانک مرکزی ایران
92. تدوین اهداف راهبردی و ارائه مدلی برای دستیابی به آنها با رویکرد ارزیابی متوازن
93. شیوه های مقابله با اجاره حساب های بانکی از منظر حقوق و اقتصاد اسلامی
94. عوامل موثر بر هزینه تولیدی تورم زدایی در کشورهای درحال توسعه
95. آسیب شناسی بازار بین بانکی با بررسی نرخ سود بازار بین بانکی و اجرای عملیات بازار باز
96. مقایسه تطبیقی پرتفوی بهینه ارزی در دو دوره زمانی متفاوت ۱۳۸۸ - ۱۳۹۲ و ۱۳۹۲ - ۱۳۹۶ با بهره گیری از الگوی مارکویتز
97. کسری بودجه و نقش تعیین کننده آن در تورم
98. چالش های حقوقی نظارت دولت بر بازار غیرمتشکل پولی در ایران
99. تاثیر ترکیب ذخایر خارجی بانک های مرکزی بر جایگزینی یورو و دلار: مطالعه کشورهای ایران، عربستان، ترکیه و روسیه
100. بررسی ماهیت درونزایی و برون زایی نقدینگی در اقتصاد ایران