ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

انتشار مقالات دومین همایش ملی آموزش ریاضی ابتدایی

یکشنبه، 20 مهر، 1399
مقالات دومین همایش ملی آموزش ریاضی ابتدایی در تاریخ 20 مهر 1399 در پایگاه سیویلیکا نمایه و منتشر شد.این رویداد توسط دانشگاه فرهنگیان و پرديس آيت ا... خامنه اي گرگان در شهر گرگان برگزار شده است.در این رویداد 70 مقاله شامل 623 صفحه ارائه شده است.بر اساس تحلیل اولیه انجام شده، مقالات این دوره از کنفرانس عمدتا در موضوعات زیر ارائه شده است:
  • - ریاضیات
  • - آموزش
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دومین همایش ملی آموزش ریاضی ابتدایی به صورت زیر می باشد:

1 نقدی بر سوالات کوتاه و بسته پاسخ در امتحانات ریاضی مدارس ابتدایی
2 تجربه زیسته دانش آموزان از عوامل موثر بر دشواری یادگیری ریاضی: مطالعه ای پدیدارشناختی
3 کارکرد وسایل کمک آموزشی معلم ساخته در آموزش مفهوم کسر دبستان
4 مطالعه اثر بخشی دوره های آموزش مجازی بر یادگیری درس ریاضی مقطع ابتدایی (مطالعه موردی: آموزش مجازی ریاضی در ایام کرونا)
5 تاثیر آموزش "راهبرد رسم شكل" در حل مسائل درصد در ریاضی دوره ابتدایی بر عملكرد حل مسئله دانشجو معلمان آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان
6 تحلیل محتوای متون کتب ریاضی پنجم و ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی
7 استفاده از استراتژی های مختلف برای کشف درک مفهومی آموزش کسرها در دوره ابتدایی
8 گفتمان ریاضی؛ مهارتی اثربخش در آموزش ریاضیات دوره ی ابتدایی
9 راهبرد حل مسأله در آموزش ریاضی ابتدایی
10 داستان های ریاضی ابزاری برای روش تدریس یادگیری معكوس دانش آموزان سوم ابتدایی
11 بررسی نقش بازی های آموزشی بر ارتقای یادگیری مفاهیم درس ریاضی در دانش آموزان کم توان ذهنی پایه ی سوم دبستان (مطالعه موردی: مدرسه شهید پوررزاز شهرستان بندر انزلی)
12 ارزیابی تكوینی خلاقانه ریاضی اول ابتدایی در قالب آزمون های عملكردی مبتنی بر بازی های آموزشی ساختار یافته
13 نقش آموزش های پیش دبستانی بر مهارت حل مساله ریاضی دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر گرگان
14 تأثیر بازی های رایانه ای بر انگیزه ی پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پسر با اختلال یادگیری
15 تاثیر آموزش ریاضی بر پرورش منطق دانش آموزان ابتدایی
16 ارتقای توسعه حرفه ای دانشجو معلمان ورودی 95 در زمینه ی دانش ریاضی
17 واکاوی تأثیر انعكاس و باز خورد در ارزشیابی تكوینی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان سنندج در سال تحصیلی 1398-99
18 تحلیل محتوای توصیفی اهداف و تمرین های کتاب ریاضی جدید التالیف چهارم ابتدایی بر مبنای حیطه ی شناختی طبقه بندی بلوم
19 تحلیل محتوای ارتباطی تمرین ها و اهداف کتاب ریاضی جدیدالتالیف پایه ششم ابتدایی
20 راهبردهای تدریس موثر در آموزش ریاضی ابتدایی
21 راهبردهای تدریس وعوامل موثر در پیشرفت عملكرد دانش آموزان ابتدایی در درس ریاضی
22 راهبردهای موثر تدریس درآموزش ریاضی ابتدایی
23 راهبردهای تدریس موثر در آموزش ریاضی ابتدائی
24 طراحی الگوی برنامه درسی آموزش ریاضی دوره ابتدایی بر اساس نظریه هوش چندگانه گاردنر
25 راهبردهای تدریس موثر در آموزش ریاضی ابتدایی
26 ارزشیابی در آموزش ریاضی ابتدایی
27 بررسی اثرگذاری محیط یادگیری خارج از کلاس بر روند یادگیری درس ریاضی ششم ابتدایی
28 بررسی بدفهمی های دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در مبحث احتمال
29 مقایسه آموزش مجازی و آموزش حضوری بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کیشاگجان رودسر به وسیله نرم افزار SPSS
30 مدل پیشنهادی تدریس برای یادگیری ریاضیات
31 تاثیر آموزش تفكر فضایی (سه بعدی) بر بهبود یادگیری ریاضیات در دوران ابتدایی
32 هندسه برای دانش آموزان دبستانی فراتر از اشكال
33 سنجش عملكرد در ریاضی ابتدایی (با ارائه نمونه هایی از مبحث خط و زاویه کتاب ریاضی ششم ابتدایی)
34 بدفهمی های رایج دانش آموزان در رابطه با مبحث جمع و تفریق اعداد کسری و ارائه راهبردهایی برای رفع آنها
35 بازی و یادگیری ریاضی
36 بررسی اثربخشی داستان گویی درفرآیند یادگیری ریاضی
37 بررسی میزان استفاده از استانداردهای فرایندی ریاضی در کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی
38 روش تدریس چرخشی برای آموزش درس ریاضیات در دوره دوم دبستان
39 بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات( ICT ) در آموزش ریاضی ابتدایی
40 اثربخشی تدریس مبتنی بر ساخت گرایی در انتقال مفاهیم ریاضی ابتدایی
41 ذهنی مساله طرح کن به جای ذهنی صرفا مساله حل کن!
42 تحلیل محتوای ارتباطی اهداف کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی و بازی های یافت شده
43 تحلیل محتوای کتب ریاضی از منظر زیبایی شناسی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران
44 آموزش ریاضی به شیوه واقع بینانه
45 نقش فراشناخت در ارزشیابی ریاضی ششم دبستان کوثر خان بهبین فندرسک
46 بدفهمی های شناسایی شده در تحقیقات جهانی در حوزه محتوایی اندازه گیری
47 بررسی تطبیقی اهداف و محتوای برنامه درسی ریاضیات پایه چهارم مقطع ابتدایی ایران و سنگاپور
48 نقش بازی های آموزشی در آموزش ریاضی دوره ابتدایی
49 بدفهمی های متداول در آموزش ریاضی ابتدایی
50 به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش ریاضی ابتدایی
51 روش های تشخیص اختلال یادگیری در ریاضی
52 آموزش ریاضی در دوره ابتدایی و اهمیت آن
53 سازماندهی طرحواره های ذهنی در جهت اصلاح بدفهمی های رایج در ریاضی ابتدایی
54 بررسی راهبردهای موثر و کاربردی در آموزش ریاضی دوره ابتدایی با تاکید بر کاربست در زندگی روزمره دانش آموزان
55 فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش ریاضی ابتدایی
56 مدیریت و بهره گیری از ICT در ریاضی ابتدایی
57 بررسی اختلالات یادگیری ریاضی در مقطع ابتدایی
58 بررسی اثر بخشی الگوهای تدریس در آموزش محتوا ریاضی ابتدایی
59 راهبرد های تدریس موثر در آموزش ریاضی دوره ابتدایی
60 شناسایی بدفهمی ها،ناتوانایی ها و اختلالات ریاضی در درک مفهوم کسر
61 شناسایی بدفهمی های رایج ریاضیات پایه ششم ابتدایی
62 بررسی باورهای کارآمدی تدریس ریاضی در دانشجومعلمان آموزش ابتدایی استان گلستان
63 چالش های فناوری اطلاعات در آموزش ریاضی ابتدایی
64 نقش روش تدریس ریاضی به کمک بازی های هدفدارآموزشی در تعامل دانش آموزان ابتدایی
65 طراحی آموزشی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی مبحث تقارن
66 بدفهمی های دانش آموزان دوره ی ابتدایی در اعداد اعشاری و راهكارهایی برای رفع آنها
67 اختلالات یادگیری ریاضی در دوره ابتدایی
68 بررسی بدفهمی های رایج در مبحث آمار و احتمال بین دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی
69 مطالعه تطبیقی کُتب ریاضی پایه اول ابتدایی کشورهای آمریكا، ژاپن و ایران، بر اساس حیطه های یادگیری بلوم
70 روش های فعال تدریس ریاضی ابتدایی در کلاس های چندپایه

اخبار مرتبط با کنفرانسها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره های جدید ژورنال

پشتیبانی